FELEMELKEDŐ MAGYARORSZÁG
Számvetés a második félidő kezdetén
 
"Mi, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tagjai, azt kívánjuk: hogy valósuljon meg végre a hasonló gondolkodású politikai pártok szoros együttműködése. Követeljük: e pártok ne egymás ellen indítsanak jelölteket, hanem minden választókörzetben a nemzetért felelősséget vállalva közösen induljanak, így gyűjthetik össze a mérsékelt politikai erők összefogását szorgalmazó, s a nemzeti és keresztény értékeket fontosnak tartó polgárok szavazatait. Hisszük: egy ilyen összefogás eredményes lesz."

Az MKDSZ 1997-es közgyűlésének üzenete kezdődőtt így, s ma is időszerű. Öröm és bánat ez egyszerre. Öröm, mert bizonyítja jó úton indultunk el és bánat, mert a magyar jobbközép máig sem tudott közelebb kerülni a hatékony összefogáshoz és az ennek megfelelő szervezeti forma kialakításához.

Három évvel ezelőtt egy új kormányra vágytunk. Meg is fogalmaztuk, mit remélünk tőle.

Az új kormány adjon biztonságot az állampolgároknak:

növelje a közbiztonságot
a szervezett bűnözés következetes üldözésével,
a bűnözés felé terelő szegénység mérséklésével,
de mindenekelőtt hatékony erkölcsi neveléssel,
számolja fel az országban működő maffiákat és gátolja meg újak magyarországi megtelepedését,
törekedjék a szomszéd országokkal való termékeny együttműködésre,
éljen a NATO adta lehetőségekkel;
Az Orbán kormány alatt
csökkent a bűnözés
új, hatékony rendőri egységek dolgoznak a szervezett bűnözők ellen,
javult az életszínvonal, csökkent a munkanélküliség, nőtt és növekszik a minimálbér, soha kormány ilyen mértékben nem segítette a szegényeket, mint a mostani,
megkezdődött a felkészülés az általános erkölcstan oktatásra,
belép a vízumkényszer Oroszországgal, szigorodik a határellenőrzés, kiszorulóban a maffia,
minden szomszédunkkal jó, a legtöbbel igen jó a kapcsolatunk,
a koszovói háború bizonyította, a NATO tagság kiváló védelem.


Azt is kívántuk, hogy a kormány biztosítsa a családok védelmét:

a gyermeknevelés ne legyen elviselhetetlen teher,
legyen családi jellegű a személyi jövedelemadó rendszer,
állítsák helyre a várandóssági pótlékot,
a kormány tegyen meg mindent az élet védelmében,
biztosítson minden állampolgár számára megfelelő munkahelyet, hatékony egészségügyi ellátást, értékálló nyugdíjat.
Az Orbán kormány
jelentősen növelte a gyermekek utáni állami támogatást, mindenkinek jár a GYES, a GYED, a családi pótlék,
a növekvő mértékű gyermek utáni adókedvezménynek a házastársak között megoszthatók, azaz lényegében családi adórendszer alakult ki,
a magzatok után is jár a gyermekek adókedvezménye,
folyamatosan csökken a terhességmegszakítások száma, idéntől pedig kissé nő a születéseké
mintegy kétszázezerrel több munkahely van, a nyugdíjak értéke nemcsak állandó maradt, hanem minden évben nőtt, növekszik a születéskor várható átlagéletkor, de az egészségügyi ellátás fejlődése érdekében még sok a teendő.


Olyan kormányt akartunk, amely esélyegyenlőséget akar adni mindenkinek, ezért elvártuk, hogy:

állítsa meg a társadalom végzetes kettészakadását,
ne engedje meg, hogy az alapvető műveltség és kultúra csak kevesek kiváltsága legyen,
Most, noha a szegények és gazdagok között még nagy a távolság,
a minimálbér soha nem volt mértékű emelkedése,
a segély helyett munka elvének bevezetése,
a családi pótlék kiadásának az iskoláztatáshoz való kötése, a kiegészítő családi pótlék bevezetése,
általában az oktatás fejlesztése
a felsőoktatási tandíjmentesség,
a szociális ösztöndíjak és az új diákhitel
a millenniumi pályázatok sora mind az általunk kitőzött cél felé közelít.


Egy új magyar középréteg kialakítását akartuk, mégpedig úgy, hogy:

a tulajdonszerzés ne csak a korábbi szocialista időszak vezetőinek előjoga legyen,
államvezetés legyen tisztakezű, a közhivatal vállalása ne legyen a korrupció melegágya,
az áron alul megvásárolható magyar földtulajdon ne kerüljön idegen kézre,
álljon meg a közterhek növelése,
a fekete, szürke gazdasági tevékenység felszámolásával igazságosabb lesz a teherviselés, nő a gazdaság, csökken a munkanélküliség.
Mára
a privatizáció lényegében lezárult, ma inkább a maradék megtartása a cél,
a beruházásoknál előnyt kapnaka hazai vállalkozók és a beszállító közepes, kis vállalatok,
megkönnyebbedtek a lakáshoz jutás terhei, fejlődik, bővül a lakástámogatgási rendszer,
készül a korrupció ellenes csomag, az ügyészség határozottan, személyre való tekintettel lecsap,
a földtulajdon védelme biztosított, a liberalizálással kapcsolatos törvénykezés leállt, sőt az olcsó földek vásárlásának tilalmát már az osztrák kancellár is helyesnek tartja,
a 43 százalékos TB járulék a ciklus végéig 29 százalékra csökkent, több mint hat százalékos a gazdasági növekedés, és csökken a munkanélküliség, a kétéves költségvetés biztonságot, hosszabb távú tervezést, a jogszabályokban való könnyebb eligazodást nyújt.


Olyan kormányra vágytunk, amely védi nemzeti érdekeinket, azaz:

támogatja a szomszéd országokban élő magyarságot kisebbségi jogaik maradéktalan megvalósításában ,
az Európai Unióval való tárgyalások során érvényesíti a magyar ipar és mezőgazdaság védelmét,
biztosítja termékeinknek a világkereskedelemben való részvételét.
Ilyen kormányunk van. Az elmúlt két évben
a Magyar Állandó Értekezlet intézményesítette a magyar-magyar kapcsolatokat, anélkül, hogy feszültségeket gerjesztett volna a szomszéd államokkal,
az Európai Unióval való tárgyalások kemények és sikeresek,
exportunk növekszik.


Az 1997-ben megfogalmazottak némelyike természetesen szinte végtelen távlatokba nyit, hiszen az esélyegyenlőség elérése, a szegénység elleni küzdelem nem szorítható be egyetlen kormányzási ciklus keretei közé. Mégis kimondható, az akkor megfogalmazottak lényegében már most teljesültek.

A természeti csapások, ár- és belvizek, az aszály okozta pusztítások sem tudták eltántorítani a magyarokat attól, hogy méltóan emlékezzenek az elmúlt évezredre. A millenniumi zászlóátadások közvetlen kapcsolatot teremtenek a központi államigazgatás és akár a legkisebb települések között. Emlékművek, kopjafák állnak országszerte és emlékeztetnek a múltra, biztatnak a jövőre. Minden adott ahhoz, hogy öntudatos, emelkedő nemzet legyünk.
 
 

Vissza a kezdőlapra