Virrasszatok...
 
      Virrasszatok, - figyelmeztet Jézus - hogy el ne nehezedjék szívetek …Lk 21,34

 Az új egyházi év kezdetén, amely már minden számítás szerint is az új évezredbe vezet,
 Jézus figyelmeztetése megfontolandó.

 Nem lehetünk olyan naivak,hogy ne lássuk meg a GONOSZ JELENLÉTÉT életünkben.
 Észre kéne venni, hogy házon kívül és belül egyaránt jelen van.
 Ott húzódik utcáinkban, otthonaink bútorai között, de szívünket is olykor megosztja.
 Jézus nem engedi meg az ítélkezést, de virrasztásra - ÖNISMERETRE szólítja fel követőit.

 Általánosságban tehetünk ugyan kemény megállapításokat, de személyre bontva még a gonosznak is van esélye a megtérésre,  a jóknak pedig el kellene gondolkodniuk mulasztásaikról.
 Sorolhatunk fura példákat:
 - a bűnöző személyiségi jogairól, amely kigúnyolja az áldozatokat,
 - vagy a nemzeti hazafias érzésről, amely az egyik országban szélsőséges métely, míg ugyanaz más  helyen csodálandó eszmény,
 - vagy a sajtóval depresszióssá lehet tenni a tömegeket éppen akkor, amikor a nemzet eddigi legnagyobb elismerését kapja teljesítményéért...
 - De a fő gond a jók szervezetlen, de mégis hatékony mulasztása saját jogaik érvényesítésében,
 amely napjainkban már nagyobb kárt okoz, mint a szervezett bűnözés.
 - azok a keresztények, akik a hitüket a magánügy batyujába gyömöszölik, többet vétenek, mint a  hajdani legvadabb egyházüldözők.

 Aki jámbor naivsággal átalussza az élet küzdelmeinek csatáit, hiába tartja jónak magát, nehéz ítéletre számíthat az Emberfiánál.

     Dr. Lipp LászlóEz ugyan a múlt vasárnapi üzenet, de félő, hogy még jövő vasárnap is aktuális lesz!!
 
 
Vissza a kezdőlapra