A média hatása a fiatalkorúakra
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra című Dobogókőn megrendezett háromnapos nemzetközi konferencia résztvevői az alábbi közös nyilatkozatot fogadták el:

 1. A konferencia résztvevői felkérik a parlamentet és a parlamenti képviselettel rendelkező politikai pártokat, hogy konszenzusos alapon módosítsák a médiatörvény azon politikamentes paragrafusait, amelyek a gyermekek és a fiatalkorúak védelmét közvetve vagy közvetlenül szolgálják, ezáltal harmonizálva ezeket a paragrafusokat az európai uniós törvényekkel.
 2. A konferencia résztvevői kérik a kormányt és az illetékes intézményeket, hogy hozzanak létre a gyerekek számára készülő, hazai gyártású audiovizuális és multimédiás tartalmak előállítását támogató alapot.
 3. A konferencia résztvevői arra kérik a kormányt, hogy az állam- és közigazgatás rendszerét tegye felkészültté arra, hogy biztosítsa a gyermekek jogainak és a közbiztonság alapelveinek érvényesülését az elektronikus és digitális médiában.
 4. A konferencia résztvevői kérik az Országos Rádió és Televízió Testületet, hogy a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki a televíziós filmek és műsorok egységes ajánlását és jelölési rendszerét a gyerekek és a fiatalok védelme érdekében.
 5. A konferencia résztvevői kérik a televíziók és a rádiók vezetőit, illetve az írott média kiadóit, hogy fontolják meg egy olyan testület felállítását, amely megrendelésük, illetve sugárzásuk vagy megjelenésük előtt minősíti a filmeket, műsorokat és cikkeket.
 6. A konferencia résztvevői kérik az Országos Rádió és Televízió Testületet, hogy a tv- és rádiótársaságok, valamint az online cégek vezetőivel szorosan együttműködve ösztönözze ezen társaságokat arra, hogy a gyerekeket és a fiatalokat károsan befolyásoló, fizikai vagy pszichés erőszakot bemutató, erotikus, obszcén, brutális jeleneteket tartalmazó stb. filmek, műsorok vetítésének problematikáját önszabályozó rendszerükön belül oldják meg, ellenkező esetben szigorú szankciókat alkalmazzon ezen társaságokkal szemben.
 7. A konferencia résztvevői kérik az Országos Rádió és Televízió Testületet és a civil szervezeteket, hogy közösen hozzanak létre egy olyan, független szakemberekből álló tanácsadó testületet, amely vitás kérdések esetén mind az Országos Rádió és Televízió Testületet, mind a média vezetőinek munkáját támogatja.
 8. A konferencia résztvevői felhívják a szülők és a pedagógusok figyelmét annak szükségességére, hogy a gyermekek - és családjaik is - megismerjék az új elektronikus eszközöket, és azokat a kulturális és civilizációs tartalmakat, amelyeket azok közvetítenek. Ahhoz, hogy ezek használata a társadalom számára elfogadott módon történhessen, figyelemmel kell kísérni azokat a veszélyforrásokat is, amelyek az új médiák korlátozás nélküli használatából fakadnak.
2000-10-07 OS

Vissza a kezdőlapra