Rövid felmérés az 1998-as Kormányprogram eddigi megvalósulásáról
a nagycsaládosokat közvetlenül érintő témákban

Szigorúan a tényekre szorítkozunk, nem véleményezünk és nem javasolunk, és csak a nagycsaládosokat közvetlenül érintő témákról szólunk (a felsoroltakon kívül távolabbról persze sok más intézkedés is érinti a családokat). Csak a Kormányprogram megvalósulására térünk ki, abban nem előirányzott intézkedésekre nem. Az anyagot a Kormányprogram fejezetei szerint állítottuk össze. Több helyen szó szerint idézzük a Kormányprogramot (idézőjeles mondatok). A már beterjesztett, de az Országgyűlés által még nem elfogadott törvénytervezetekről itt nem szólunk; közülük az adótörvény módosítása erősen érinti a családokat.

Ami megvalósult: Igen, amire még várunk: Nem.

Otthonteremtés:

Igen:

 • Lakásszerzési hitelkonstrukció, jelzálogkölcsön állami kamattámogatással (következmény: csökkenő kamatok!).
 • ÁFA visszaigénylés visszaállítása bizonyos értékhatárig.
 • Első lakás" vásárlásánál az illeték csökkentése.
 • Nem:
 • "Kiemelten foglalkozik a panellakások és az elöregedett lakásállomány felújításának támogatásával, továbbá energiatakarékos építési technológiák ösztönzésével".
 • Családtámogatási rendszer:

  Igen:

 • Gyermekek utáni adókedvezmény visszaállítása (a továbbfejlesztett változat még tervezet szinten van; várhatóan jelentős változásokat hoz, így kiemelt fontosságú, hogy a tervezet értelmében a három- és többgyermekes családok esetében a teljes létminimum adómentes lenne!).
 • Családi pótlék alanyi jogosultságának visszaállítása.
 • GYES alanyi jogosultságának bevezetése.
 • GYED visszaállítása, újraszabályozott formában.
 • Nem:
 • "Megvizsgálja egyes alapvető, csecsemő- és gyermekgondozáshoz szükséges termékek, tápszerek, valamint egyes szolgáltatások általános forgalmi adóját, és kidolgozza a gyermekgyógyszerek családbarát ártámogatásának feltételeit".
 • "...törekszik a családi pótlék értékmegőrzésére".
 • Részmunkaidős foglalkoztatási formák, különös tekintettel a gyermekes anyákra.
 • Segélyezés, pénzbeli támogatások

  Igen:

 • " A Kormány a támogatásokat és kedvezményeket elsősorban az adó- és járulékrendszeren keresztül juttatja érvényre. A gyermekvállalás, a családfenntartás költségeihez való hozzájárulást alanyi jogon biztosítja. Csak ezek kiegészítéseként használja a szociális segélyezés egyes formáit". (Ez az adórendszert illetően valósult meg, a járulékrendszer terén még nem.)
 • Nem:
 • "A Kormány kiemelt figyelmet fordít a hátralékos családok megsegítésére". (Csak részben valósult meg, lásd rendelet: „A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek érvényesítéséről".)
 • Intézményes ellátások:

  Igen:

 • ". . .a támogatási rendszert úgy alakítja át, hogy az ösztönzően hasson a munkavállalásra". (Hozzátehetjük: az iskoláztatásra!)
 • Nem:
 • „. . .a szociális területen dolgozók nem lehetnek rászorultabbak, mint a szociális szolgáltatást igénybevevők, ezért a szociális munkának, mint szakmának nagyobb megbecsülést kell biztosítani".
 • Értékálló nyugdíjak:

  Igen:

 • Az elmúlt években bekövetkezett reálérték-vesztés fokozatos pótlása: "... cél ... a nyugdíjak reálértékének lehetőség szerinti emelése a gazdaság általános helyzetének figyelembevételével".
 • Nem:
 • "A nők nyugdíjba vonulásánál figyelembe veszi a gyermekneveléssel töltött éveket".
 • ,;A Kormány a nyugdíjkorhatár jelenleginél rugalmasabb szabályozását látja szükségesnek, amely a jelenleginél jobban képes kezelni az eltérő egyéni sorsokat."
 • A társadalmi esélyegyenlőtlenségek mérséklése:

  Igen:

 • Iskoláztatási támogatás bevezetése. (Családi pótlék a tanköteles korosztálynak, ha valóban jár iskolába!)
 • Tankönyvek áfájának eltörlése.
 • Kollégiumi férőhelyek támogatása, aki nem jutott be, annak "lakhatási támogatás" az albérlethez.
 • Bővülő tanulási lehetőségek:

  Igen:

 • " A Kormány a gyermekükkel otthon lévő szülők számára az állami felsőoktatási intézményekben az első és második diploma megszerzését tandíjmentessé teszi, függetlenül a képzés formájától.

 • A felsőoktatási tanulás költsége:

  Igen:

 • Tandíj mentesség az első diploma, ill. az első szakma megszerzéséig.
 • "A Kormány megerősíti a doktorandusképzést...."
 • Egyházak:

  Igen:

 • "A Kormány ugyanolyan támogatásban fogja részesíteni az egyházak közfeladatokat átvállaló oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, karitatív intézményeit, mint a hasonló tevékenységet végző állami és önkormányzati intézményeket".

 • Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a kormányprogram családokról szóló részének több, mint a fele megvalósult az első két év alatt.

  Cser Károlyné és Morvayné Bajai Zsuzsanna
  NOE Levelek
  Vissza a kezdőlapra