A Parlamentbõl jelentjük
2001-2002-es költségvetés vitája
2000. október 20.

ELNÖK: Megadom a szót Harrach Péter miniszter úrnak.

HARRACH PÉTER szociális és családügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A költségvetés csak akkor nem unalmas olvasmány, ha az olvasó két mély réteget is feltár; egyrészt valamiféle koncepciót fedez fel benne, amit nevezhetünk kormányprogramnak, másrészt egyfajta eszmeiséget, amely a döntéshozók cselekedeteit motiválja.

A szociális terület támogatása és intézményeinek mûködtetése olyan költségvetési fedezeteket is igényel, ami nem csupán a fejezeti költségvetésben jelenik meg, ezért kénytelen vagyok túlnyúlni saját költségvetésünk keretein. Egy olyan probléma köré szeretném mondanivalómat csoportosítani, ami gyakran elhangzó vád: a szegénység iránti érzéketlenség. Néhány példával bizonyítani szeretném, hogy a kormány érzékeny a szegények gondjai iránt, még akkor is, ha alapvetõ társadalompolitikai célkitûzésének a középrétegek további lecsúszásának megakadályozását tartja. A szegénységet nem általában, hanem a veszélyeztetett rétegek sajátos problémáinak kezelésével kell megoldani; természetesen az okok is különbözõek, ennek megfelelõen a megoldások is mások.

Hadd kezdjem az egyik legveszélyeztetettebb réteggel, az idõsekkel. El kell hogy mondjam, hogy a polgári kormány, szemben a rendszerváltás másik két kormányával, már a ciklus elsõ két évében is reálértékben növelte a nyugdíjakat, és jövõre a kötelezõ emelésen túl, a Fidesz-frakció javaslatára 3 százalékkal magasabb emelést fog biztosítani.

A másik veszélyeztetett réteg a fogyatékosok. A tavalyi költségvetés 21 milliárdos támogatásával szemben idén 31 milliárd forint volt már a költségvetésben a fogyatékosok ellátására. Jövõre bevezetjük a fogyatékosok támogatását; olyan személyi támogatásról van szó, amely magasabb az eddigi összegeknél. Ennek a tevékenységünknek az elismeréseképpen idén vettük át a köztársasági elnök úrral New Yorkban a Roosevelt-díjat, ami a legmagasabb szintû nemzetközi elismerést jelenti.

A szegénységbõl való kilábalás legfontosabb eszköze a munka. A foglalkoztatottak száma tavaly 130 ezerrel, idén 30 ezerrel növekedett, de itt szeretném megemlíteni azt is, hogy a minimálbér bevezetése ugyancsak a legszegényebbek érdekeit szolgálja. Ennek hatása nemcsak a gazdaság fehérítésében jelenik majd meg, hanem olyan szociális és családügyi kérdésekben is, mint például abban, hogy a gyedet jobban igénybe fogják tudni venni az édesanyák.

Hadd mondjam el azt is, hogy a munkanélküliség kezelésének sajátos problémái ugyanolyan eszközöket jelenítenek meg Európa számos részében; az a furcsa jelenség is megfigyelhetõ, hogy Anglia munkáspárti kormánya ugyanazokkal az eszközökkel él, mint például a magyar polgári kormány.

Negyedik problémaként és veszélyeztetett rétegként azokat a többgyermekes családokat említeném, ahol a gyermekvállalás valóban a szegénység kockázatát jelentette. Legújabb intézkedéseink között a kiegészítõ családi pótlékot említem; éppen a napokban találtuk meg az ennek lehetõségét megteremtõ forrásokat. De szólhatnék azokról a támogatásokról is, amelyek a szegénységbõl való kilábalás legbiztosabb módját, a gyermekek számára a tanulási lehetõséget biztosítják. Olyan felzárkóztató programok indulnak, amelyek a gyermekek sajátos helyzetén az iskolában fognak segíteni; itt említhetném az étkeztetési és a tankönyvtámogatásokat is.

Végül hadd szóljak arról, ami közvetlenül az ágazat dolgozóit illeti. Ugyancsak a közelmúltban sikerült biztosítani azt, hogy már novemberben meg fogják kapni azt a tizennegyedik havi bért a szociális területen dolgozók, amit néhány hónappal ezelõtt a kormánynak sikerült biztosítania. 6,3 milliárd forint értékû támogatásról van szó; ez a tizenharmadik havi bér juttatásának szabályai szerint kifizetendõ tizennegyedik havi bért jelenti.

Hadd mondjam el azt is, hogy jövõre ugyancsak az ágazat dolgozói 15, illetve 20 százalékos béremelést fognak kapni. Ezek olyan eredmények, amelyek bizonyítják azt, amit meg kell hogy ismételjek még egy mondatban: bár a kormány alapvetõ célkitûzése a középrétegek további lecsúszásának megakadályozása, mégis figyelemmel vagyunk a legszegényebbek problémáira is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Vissza a kezdõlapra