A Parlamentből jelentjük
2000. november 9. csütörtök
Napirend után
 
Háttal Európának - XXXVI.


 
ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Bauer Tamás képviselő úr: "Háttal Európának - XXXVI." címmel. Megadom a szót a Házszabály rendelkezései alapján ötperces időkeretben.

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ady Endre összes verseinek kötetét tartom a kezemben. Ebből idézek négy sort: "Minden a sorsé, / szeressétek őt is, a vad, geszti bolondot, / a gyújtogató, csóvás embert, / úrnak, magyarnak egyként rongyot." Ady Endre Tisza Istvánról, az első világháború korának magyar miniszterelnökéről írta ezt.

És most még egy idézet: "Igazi, korszerű, a törvénykezésen és az önkormányzatokon nyugvó szabadságeszméje volt, és a szabadság korlátozását vetették a szemére. A magyarkodóknak nem volt elég hazafias, az idegenlelkűeknek nacionalista volt. Nagy vad volt, az utolsó ebből a fajtából. Kilőtték, több nem volt belőle, károlyik és kunbélák jöttek csak utána; hosszú éveknek kellett eltelnie, amíg újra méltó formátumú, elhivatott kezekbe, Bethlen miniszterelnök úr kezébe került az ország kormányzásának a rúdja." Ez az idézet Orbán Viktortól, a jelenlegi miniszterelnök úrtól származik. Akiről ő beszél, az is Tisza István, akinek a szobrát avatta fel október 31-én, éppen az őszirózsás forradalom évfordulóján, hogy minél jobban megsértse Ady és Károlyi Mihály mai híveit. Azt a Tisza Istvánt vállalja a jelenlegi miniszterelnök, akinek állítólagos korszerű szabadságeszméjébe nem fért bele az általános választójog, aki elutasította a földreformot, a nemzetiségi kérdés demokratikus megoldását, aki vállalta az értelmetlen első világháborút.

Egy évvel ezelőtt a koronatörvény vitájában mondtam el, hogy a jobboldali kormánykoalíció azt a történetfelfogást erőlteti hivatalosként az országra, amely csak a Szent Istvántól Werbőczyn át Tisza Istvánig és Bethlen Istvánig ívelő tradíciót tudja magyar tradícióként elfogadni, az úri Magyarország tradícióját; és megtagad mindent, ami szabadságpárti, így megtagadja Adyt és Károlyi Mihályt is. Ők, mint Tisza ellenfelei, Orbán Viktornak idegenlelkűek. Tisztelt Országgyűlés! Ebben a társaságban szívesen vállalom, ha Orbán Viktor engem is idegenlelkűnek tekint.

Köszönöm a figyelmet. (Dr. Avarkeszi Dezső tapsol.)

ELNÖK: Megkérdezem, a kormány nevében ki kíván reagálni. (Dr. Hende Csaba jelentkezik.) Megadom a szót Hende Csaba államtitkár úrnak, ötperces időkeretben.

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ugyan sem történész, sem irodalmár nem vagyok, de azt azért hadd utasítsam vissza, hogy a jobboldali kormány az országra erőltetné a maga történelemfelfogását. Hála istennek nem élünk már olyan időket, tisztelt képviselő úr, amikor egy bizonyos és nem jobboldali politikai irányzatnak a képviselői vagy negyvenöt éven keresztül a maguk hazug, hamis, egyoldalú történelemfelfogását valóban rá tudták erőltetni ennek az országnak a szerencsétlen, meggyötört népére. Ma arról van szó, hogy a miniszterelnök meg a kormány több tagja több ezer debreceni polgár jelenlétében, a debreceni önkormányzat és az autonómiával rendelkező debreceni tudományegyetem közös elhatározásából az egyetem területén újra felállított csodálatos alkotást - egyébként Kisfaludi Strobl Zsigmond egyik legszebb szobráról van szó - felavatja. Eközben más politikai tényezők pedig Budapesten Károlyi Mihály szobránál tartják a maguk megemlékezését.

Engedje meg nekem, hogy én Tisza Istvánt derekabb politikusnak, nagyobb magyarnak tartsam, mint Károlyi Mihályt; aminthogy én sem vonom kétségbe az ön jogát arra, hogy ön pedig ellenkezőképpen vélekedjék. Hol itt az országra erőltetés, kedves Bauer képviselő úr?

Ami pedig Ady Endre ön által idézett néhány sorát illeti, nem helyes Orbán Viktor miniszterelnököt Ady Endrével szembeállítani. (Dr. Avarkeszi Dezső: Magát állította szembe!)

(22.20)

Két okból sem. Ady Endrének személyes elszámolnivalója volt, mint tudjuk, Tisza Istvánnal. Ön talán nem tudja, de felvilágosítom, hogy Tisza István elég erős szavakkal ítélte meg Ady Endre költészetét, és egy alkalommal - tisztesség ne essék szólván, mi tagadás - a magyar kultúra fáján élősködő hernyónak nevezte, ha jól emlékezem. Természetes, hogy ezek után a kor vagy minden kor szokásainak megfelelően Ady sem fukarkodott a különféle jelzőkkel illetni Tisza Istvánt.

No, de ami a lényeg ebben a dologban: a kortársak tekintetét és ítéletét gyakran elhomályosítják a személyes indulatok és az esetleges személyes ellentétek. Eltelt már hála istennek elegendő idő, magunk mögött hagytuk ezt a borzalmas huszadik századot, amely két rettenetes csapást hozott erre az országra: az egyik a nácizmus, a fasizmus tobzódása, a másik pedig a kommunista diktatúra tobzódása. Nos, Tisza István egyikben sem volt vétkes, ezért tehát nem illő és nem méltányos őt ennek a huszadik századnak a fényében, az egészét tekintve, megbélyegezni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Mai ülésnapunkat berekesztem. Pénteken reggel 8 órakor folytatjuk munkánkat. Jó éjszakát kívánok mindenkinek.

(Az ülésnap 22 óra 22 perckor ért véget.)

Vissza a kezdőlapra