Gyöngyszemekből képzeletbeli templom
Petrássevich István esperes a szikszói híveknek ajánlotta életét
 
Csodálatos dolog, ha valaki egész életét mások lelki életének gondozására szenteli, még akkor is, ha túl a nyolcadik X-en kissé nehézkesebb a mozgás, s a meglehetősen hosszú beszélgetés sem könnyű feladat egy idő után.

Szikszó tiszteletbeli görög katolikus esperese, egykori parókusa Perássevich István feleségével és egyik leányával él együtt a városi parókián, s örömmel veszi, ha látogatója érkezik. Annak idején roppant nehéz körülmények között kezdte papi pályafutását Petrássevich István tiszteletbeli esperes, alig 30-40 hívő tartotta fontosnak, hogy elmenjen egy-egy szentmisére. Az idők folyamán csodálatos fejlődésen ment keresztül a szikszói hitélet, a különböző vallású hívek nyilván lelki vigaszra vágynak. Javultak az agyagi körülmények, s talán már nem új a hír, de templomot készülnek építeni a helyi görög katolikusok. Az idős pap tartja magát ahhoz a gondolathoz, miszerint aki szeretetben él, az Istenben él. Ha nincs egymás iránt tisztelet, akkor a földi életben sincs sok öröme az embernek.

- Számomra kissé hihetetlennek tűnik az Észak-Magyarország érdeklődése sorsom iránt, hiszen az időseket szépen lassan elfelejtik, én pedig már 81 éves is elmúltam. Az életem természetesen nyitott könyv mindenki számára, másokhoz hasonlóan éltem mindennapi életemet, csak a szeretet eszméit szolgáltam. Gadnán születtem 1919. október 4-én, édesapám ott volt görög katolikus lelkész, de ez a hivatás évszázadok óta jellemző a családra. Hét testvérem és természetesen jómagam egyfajta norma szerint cseperedtünk fel, s talán nem véletlen, hogy az öt fiútestvér közül négy éppen a papi szolgálatot választotta.

Pertássevich István a Budapesti Központi Egyetem papneveldéjében szerezte meg a teológiai diplomát, s immár 57 esztendeje építi Isten templomát. Mint azt a tiszteletbeli esperes hangsúlyozta, nem téglából, kőből, márványból, hanem gyöngyszemekből, ugyanis a Szentírásban megfogalmazottak alapján a "Ti lelketek Isten temploma". A gyöngyszemek ragyogása tölti be a szent helyeket, ha ez a gyöngyszem szeretettel van megtöltve. Szikszón ötven éven át szolgáltam ezt a gyönyörű eszmét, Isten igéjét, s ennek az építkezésnek a gyümölcse talán mostanában ért be.

- Történjék bármi, a szeretet minden nehézségen átsegít - fogalmazott a tiszteletbeli esperes úr -, az én, mondhatni hosszú életemet pontosan ez gondolat és érzés határozta meg, azonban még ma sem változott az ars poeticám. A lényeget a felszentelésemkor értettem meg igazán, a miskolci boldog emlékű Papp Antal érsek hozzásegített a tisztán látáshoz. A mi görög katolikus egyházunknak alapvetően két "hatalmi" centruma van, az egyik Miskolcon, a másik pedig Nyíregyházán. Kelet-Magyarországon egyre több a görög katolikus hívek száma, s szerintem ez annyit jelent, hogy jó úton járunk a hitélet fejlesztése terén. Immár ötvenöt évvel ezelőtt gyalog indultam el Gadnáról saját felszentelésemre, most viszont itt vagyok Szikszón, s örömmel tapasztalom a vallásos lelkek létszámának gyarapodását. Nekem e tény mindennél fontosabb.

  Észak-Magyarország
LL
2000. november 10.

Vissza a kezdőlapra