KISEBBSÉGI FIGYELŐ

SZLOVÁKIA
2000. október

GAZDASÁG

A kis- és középvállalkozrások fejlesztését, a vállalkozók továbbképzését, valamint az önkormányzati igazgatás korszerűsítését célozza meg az Európai Partnerségi Program keretéhen létrehozott magyar (Komárom-Bábolna Kistérség) - szlovák (Komárom) - finn (Jyvaskyla) regionális együttműködés. A júniusban aláírt szándéknyilatkozat eredményeképpen szeptemberben ismertették az illetékesek azt a programot, amelynek keretében jövőre hatvan magyar és szlovák vállalkozó szerezhet a finnországi szakfőiskolán európai uniós tapasztalatokat projekttervezési, területfejlesztési, valamint finanszírozási témakörben. A résztvevők novemberben EU-finanszírozási programot fognak beadni. Kedvező elbírálása esetén 2001-ben történhetnek meg a projektek megvalósítása, amelyek között szerepel a közös komáromi kikötő fejlesztése, valamint a térség információs fejlesztési rendszerének kialakítása. A program megvalósításába mindhárom ország vállalkozói szektorát be kívánják vonni. Pásztor István, a szlovákiai Komárom polgármestere szerint ez a program segítheti a Nyitrát. valamint Komárom-Esztergom és Pest megyét magába foglaló euro-régió kialakítását.

Szeptemher 9-én, a Nagykanizsai napok keretében a Dráva-Mura Euro-régió megalakítására irányuló szándéknyilatkozatot írt alá Nagykanizsa, Zalakaros, Csurgó, Lenti, Varasd, Csáktornya és Lendva polgármestere. A szándéknyilatkozat szerint az aláírók erősíteni és fejleszteni kívánják a jószomszédi kapcsolatokat. Keresik az euro-régió működési mechanizmusának gyors és hatékony megvalósításához szükséges együttműködési formákat, így a jövőben ajánlásokat fognak elfogadni. Az aláírók távolabbi célként kitűzték az euro-régió kiterjesztésének lehetőségét a határos régiókra.

Az illetékes területfejlesztési tanácsok határozata szerint tizenegy, a magyar - szlovák határmenti együttműködést erősítő program kap támogatást a PHARE program 1999. évre jóváhagyott ún. kisprojektjéből. A közös fejlesztéseket összesen 2 millió euróval támogatja az EU évente, amiből 250.000 euró az ún. kisprojekt értéke, amellyel kifejezetten a helyi kezdeményezéseken alapuló együttműködési formák megvalósulását kívánja elősegíteni az EU. A magyar-szlovák CBC program (1998-tól él) elsősorban térségfejlesztési programok kialakítását, a határmenti és határokon átnyúló gazdaságfejlesztés együttműködés megvalósítását, valamint e területek környezetvédelmének javítását célozza. A támogatások odaítéléséről a Szlovákiával határos hat megye területfejlesztési tanácsa döntött Egerben. A döntés szerint a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács támogatást kapott a regionális gazdasági kapcsolatok fejlesztésére (35.000 euró), a megye önkormányzata pedig a megye és Szlovákia közúti összeköttetéséről szóló tanulmány elkészítésére (20.000 euró). A Borsod--Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség (40.000 euró) mellett az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség a magyar-szlovák határmenti öko-turizmus fejlesztésére kapott támogatást (25.000 euró). A Nógrád Megyei Területfejlesztési Kht. a Neogradiensis Euro-régió területfejlesztési program végrehajtására (27.500 euró), a Karancs--Medves Természetvédelmi Alapítvány pedig egy Somoskő és Salgó közötti tanösvény kiépítésére (5.500 euró) költheti a támogatást. Az Ipoly Euro-régió egy szabadegyetem szervezésére kapott támogatást (10.000 euró). A Vág-Duna-Ipoly Euro-régió két pályázata nyert (összesen 78.700 euró), az egyik egy dunai zöldfolyosó kialakításáról szól, a másik az ún. Európai Polgárképző Akadémia megvalósítását célozza.

A szlovák versenyhivatal jóváhagyta (szeptember 22-től jogerős döntéssel) a MOL és a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító fúzióját. A vállalatoknak két feltételt kell teljesíteniük: egyrészt - piaci dominanciájuk miatt - 2004 végéig a 2000. március 31-i állapothoz képest nem növelhetik a töltőállomások számát, másrészt pedig, ha 2004-ig új töltőállomást építenek, akkor l80 napon belül egy ugyanolyan kapacitású benzinkutat el kell adniuk. A Slovnaft l999 végén (a töltőállomásokat működtető Benzinol leányvállalatával együtt) 316 benzinkúttal, a MOL pedig 17-tel rendelkezett Szlovákiában, míg az összes többi benzinkút száma 318 volt. A Slovnaft vezetése a döntés után l50 M USD-ral emelte a kőolajfinomító alaptőkéjét. A fúzió első lépéseként a MOL 262 M USD-ért 36,2 %-os részesedést szerez a pozsonyi vállalatban. Az alaptőkeemelés után ez 3l %-ra fog csökkenni. A MOL részesedése két év múlva emelkedhet 50 % fölé.

(Október 17-én kezdődött meg a Mária Valéria híd újjáépítése. Az ebből az alkalomból tartott ünnepségen részt vett Nógrádi László közlekedési és vízügyi miniszter, Jozef Macejka szlovák közlekedési, postaügyi és távközlési miniszter, valamint az EU több képviselője. A hidat a magyar - szlovák Ganz IS Konzorcium építi: a hídszerkezet építését a Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Rt., a kassai Inzinierske Stávby, a szerelési munkák jelentős részét pedig a ceglédi Közgép Unió Rt. fogja elvégezni. A konzorcium vezetője, Szántó János elmondta, hogy a tervek szerint a munkálatokban összesen nyolc cég fog részt venni, amelyekkel decemberben fognak szerződést kötni. Infrastrukturális létesítményeivel együtt a teljes projekt 5,1 Mrd forintba (19,4 M euró) kerül. A költségek egyik felét az EU, a másik felét pedig a magyar és a szlovák kormány közösen biztosítja. A tervek szerint a munkálatokat 2001 októberében fejezik be. A magyar miniszter az eredeti formájában helyreállított hidat a közlekedési, gazdasági, valamint kulturális kapcsolatok újjáéledése eszközének tartja, szlovák kollégája pedig az integrációs törekvéseket kifejező közös jelképnek tekinti. Michael Lake, az EU budapesti delegációjának vezetője a híd turisztikai és idegenforgalmi jelentőségét hangsúlyozta.
 

Vissza a kezdőlapraVissza a kisebbségi oldalra