KISEBBSÉGI FIGYELŐ

SZLOVÁKIA
2000. október

 
Kultúra

Szlovákiában több mint 200 településen - minden olyanban, amelyben a forradalom és szabadságharc valamely hősi halottja el van temetve - emlékeztek meg az aradi vértanúk kivégzéséről.

Budapesten írta alá Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési  Szövetség elnöke és Kvarda József a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) elnöke a két szervezet együttműködési megállapodását. Mindkét elnök megerősítette, hogy az Illyés Gyula által megfogalmazott "haza a magasban" gondolat megvalósításán, és a békés szellemi határmódosítás megvalósításán munkálkodnak. A Csemadok augusztusban kötött együttműködési szerződést az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettel. Jelenleg hasonló, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel kötendő szerződés áll előkészület alatt. A szerződések lényege a folyamatos információcsere, közös rendezvények szervezése, valamint távlati célja egy kárpát-medencei magyar fesztivál létrehozása, amelyben a résztvevők reprezentálni tudják a szellemi és kulturális egybetartozásukat.

Dunaszerdahelyen a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának kihelyezett nappali tagozata idén is (immár másodszorra) megkezdte az oktatást. A tagozat a magyar állam támogatásával működik. Az oktatás célja idegen nyelveket beszélő, önálló vállalkozás beindítására képes fiatalok nevelése. A tagozat idén marketing, pénzügy, vállalkozás-menedzselés és turizmus szakokon indította meg az oktatást.

A 2000 januárjában kezdődött "A XXI. század iskolája" elnevezésű program keretéhen az Alsó-Ausztriai Pedagógiai Intézet, a Győr-Sopron-Moson Megyei Pedagógiai Intézet és a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet cseréli ki oktatásügyi tapasztalatait. A program a Katedra Alapítvány égisze alatt zajlik, és az EU PHARE Program támogatását élvezi. A programban többek között konferenciákat és előadás-sorozatokat szerveztek.

A két Komárom közös művelődési központját nyitották meg Komáromban, a Tiszti Pavilon udvarán. Az összes építési költség 23,5 M SDK volt, amiből mintegy 300.000 eurót PHARE--támogatás biztosított, a fennmaradó összeget pedig a két város önkormányzata fedezte. A közös kulturális rendezvényeknek otthont adó épület tervezője Csémy Olivér, a kivitelező pedig a STABAC cég volt. Az ünnepélyes megnyitásra szeptember 29-én, Szlovákia két miniszterelnök-helyettese jelenlétében került sor.

Czimbalmosné Molnár Évát nevezték ki a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének élére. Az új igazgatónő többek között elmondta, hogy az intézet eddigi tevékenységi körét ki szeretné bővíteni a tudományos élet területére, melynek keretében konferenciák rendezésén túl szlovákiai és magyarországi tudósokat kíván bevonni az intézet munkájába. Czimbalmosné továbbra is kiemelten kívánja kezelni az intézet munkájában az EU-csatlakozás elősegítését a kultúra terén. Az igazgatónő a közeljövőben új szponzorok keresését kezdi meg, mint elmondta főleg a gazdasági élet köréből.

A Nemzetközi Visegrádi Alaphoz szeptember 15-ig lehetett benyújtani a kultúra, a sport, a tudomány, a kutatás és a határon átnyúló együttműködés támogatására kiirt pályázatokat. A tagállamok hozzájárulása évente 250.000 euró, melyből a Nagykövetek Tanácsa évente 450.000 eurót oszt szét a nyertes pályázók között. A beküldött 236 pályázat közül olyan pályázatok részesülnek előnyben, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak az európai integrációhoz, és a terv megvalósításához mind a négy országból van partner.

Az 1999-ben a Magyar Állandó Értekezlet Oktatási Szakértői Bizottsága kezdeményezésére indult, és az Apáczai Közalapítvány támogatásával, valamint a budapesti Márton Áron Szakkollégium koordinálásával zajló nagyszabású oktatási kutatóprogram megkezdődött a Felvidéken és Erdélyben is. A kutatás célja az, hogy felmérjék a teljes kárpát-medencei magyar oktatási és tudományos intézményhálózatot. A felmérés kiterjed a határon túli magyar oktatási intézményekre, egyes karokra, tanszékekre, alap- és középiskolákra, tudományos intézményekre, könyvtárakra és múzeumokra. A kutatás eredményeként létre kívánják hozni a Kárpát-medence magyarlakta régióinak oktatási-tudományos nyilvántartási rendszerét magába foglaló adatbázist. A kérdőíves adatgyűjtéssel párhuzamosan az intézmények vezetőivel készített interjúk alapján felmérik elsősorban az intézmények működési problémáit, a magyarországi kapcsolattartás jellemzőit, valamint a fejlesztési terveket. A tapasztalatokról tanulmány fog készülni. A többségében határon túli, Budapesten tanuló egyetemi hallgatók részvételével zajló kutatás már lezárult Kárpátalján, Horvátországban és Szlovéniában.

A Visegrádi Négyek kulturális miniszterei Pozsonyban tárgyaltak október közepén. Az együttműködésük célja az, hogy olyan, a térséget összetartó projektek jöjjenek létre, amelyek a közös hagyományokra alapozva egységként mutatják be a régiót Európa felé. Ennek keretében megállapodás született Pozsonyban egy, a jövő évtől indítandó közös filmfesztiválról. Rockenbauer Zoltán és Milan Knazko megállapodtak abban, hogy az év végéig sor kerül egy szlovák - magyar kétoldalú egyeztetésre.
 

Vissza a kezdőlapraVissza a kisebbségi oldalra