A magyar mesevilág és a hit szellemében
Ötéves a hittel és szeretettel nevelő párkányi Szent Imre Egyházi Óvoda – a kicsi harang felszentelése a jövőben erőt ad nekik a nehézségek leküzdésében

Egy idézetet "ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába". Ezt az idézetet olvashatták azok a meghívott vendégek – Szigeti László oktatási államtitkár, Tóth Domonkos püspök, a környékbeli plébánosok és szülők, akik meghívót kaptak a párkányi Szent Imre Magyar Egyházi Óvoda fennállásának 5 évfordulója alkalmából rendezett, harangszenteléssel egybekötött ünnepélyére.

Megnyitó beszédében Vízi Katalin igazgatónő kiemelte, hogy a kicsi harang felszentelése a jövőben erőt ad nekik a nehézségek leküzdésében és egyesíti őket jóban, rosszban, a testvéri szeretet által. "Óvodánk életének mozgatóereje a szeretet és a családiasság" – mondta az igazgatónő, "mert a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kétkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik. A szülők kíváncsian és bizakodva fogadták létezésünket, majd a megelégedésünknek köszönhetően széthintették működésünk jóhírét az egész régióban". Megköszönte az óvoda jelenlegi és volt alkalmazottainak példaértékű, becsületes és szorgalmas munkáját és a múltért hálát adó, jövőbe bizalommal tekintő jubileumi esztendőt kívánt minden embertásunknak.

Tóth Domonkos püspök harangszentelő beszédében rámutatott arra, hogy a harangok szoros kapcsolatban vannak Isten népének életével. Hangjuk imára szólít, istentiszteletre hív, és jelzi a község vagy egyén életének örömteli, vagy éppen szomorú eseményeit. Megköszönte azon szülők bizalmát, akik idehozták gyermeküket, hiszen a szeretetre nevelt gyermekek szellemi és érzelmi tisztasága messze túlragyogja a törvényt diktáló felnőttek érveit. A gyermekek csillogó szemekkel figyelték a püspök harangszentelését, baráti hangon szólt mindegyikükhöz, mosolyt csalva a gyermekek tekintetébe, akik kultúrműsorral köszöntötték a vendégeket. Az ünnepség végén Wurster Ilona emléklapokat adott át a gyermekeknek.

Az ünnepség végeztével az igazgatónő készségesen állt rendelkezésemre, hogy megosztja sikereit, de beszélt a gondokról is: "A párkányi Szent Imre Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Óvoda párját ritkító kezdeményezés, Szlovákiában van már ugyan két szlovák egyházi óvoda, de a működésüket meghatározó körülmények és a családias jellegű, bensőséges gyermekbirodalom egyedivé teszi a párkányi csoport munkáját. jelenleg húsz kisgyermek látogatja közösségünket, holott az érdeklődés alapján kétszer ennyien igényelnék nevelői munkánkat. Már a következő tanévre is bejelentették hozzánk gyermekeiket a szülők, nehogy a korlátozott lehetőségek miatt esetleg lemaradjanak a megüresedő helyekről. Egy ideje helyiséggondokkal küszködünk. Mivel az általunk bérelt épület nem teszi lehetővé, hogy bővítsünk, bízunk abban, hogy a város kezet nyújt e gondok megoldására, hiszen a párkányi lakosok kisgyermekeiket szeretnék a lehető legjobb körülmények között nevelni és formálni a szeretet és a keresztény hit szellemében. Az óvoda sokrétű foglalkozásai (bábozás, dramaturgiai játékok, kézügyességi mesterségek, sportolás stb) valódi kincsesbányának is nevezhetnénk a színvonalas gyermekbirodalmat. A vegyes korcsoporttal működő óvodánkban a nagyobb gyermekek törődnek a kisebbekkel, türelmesen válaszolnak kíváncsi kérdéseikre, az étkezésnél is példát mutatnak és nevelően hatnak a kicsik viselkedésére. Ez a fajta gondoskodó szeretet a keresztény hitélet legszebb valósága. Mi nem erőszakkal adagoljuk a gyermekre a vallást, nem tartunk hittant és bibliai tanórákat. Játék formájában tanuljuk a szeretetet, és nemegyszer a kisgyermekek kérésére fordulunk a Jóistenhez szüleik gyógyulásáért, kistestvérük születésének megköszönéséért.

Míg az igazgatónő a vendégeket kíséri ki, addig sikerült három szülőt megkérnem, hogy mondják el ők hogyan is látják az óvoda működését?


Négy évvel ezelőtt létrehoztak egy alapítványt az óvoda támogatására. A támogatóknak köszönhetően sikerül a gyermekek részére új mesekönyvet, rajzlapokat és egyéb taneszközöket vásárolni.

Szlovákia egyetlen magyar egyházi óvodája – gyömölcsöző gyermeknevelő munkájának köszönhetően – kinőtte önmagát. Példaértékű, sokrétű szaktevékenységük a szeretetre nevelt gyermekek szellemi és érzelmi gazdagságában tükröződik. Ha a segítőkészség felülkerekedne a törvényt diktáló felnőttek közömbösségén az egyházi óvoda a gyermekeket megillető körülmények között virágozhatna tovább.

Új Szó (Pozsony)
MIRIÁK FERENC
Vissza a kezdőlapra