Tarthatatlan jogszabályok
A VMSZ Elnökségének levele Kostunica elnökhöz

A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége október 20-án, Palicson megtartott ülésén, többek között azokkal a jogszabályokkal is foglalkozott, amelyek a határátlépésre, az útlevélkiadásra, a külföldön tanuló egyetemi hallgatóink tényleges katonai szolgálatának rendezésére vonatkoznak. Az Elnökség megállapította, hogy a korábbi diktatórikus rendszerben kialakított jogszabályok nem csak megalázóak polgáraink számára, hanem alapvető emberi jogaik gyakorlását és érvényesítését is sértik. Tekintettel arra, hogy a demokratikus ellenzék választási győzelme a rendszerváltást is lehetővé tette, a VMSZ Elnöksége indokoltnak és jogosnak tekinti azt a kezdeményezését, hogy a szövetségi állam a lehető leggyorsabban szüntesse meg, illetve helyezze hatályon kívül az antidemokratikus, jogcsorbító és megalázó jogszabályokat.

Ezzel a határozatával összhangban a Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége levélben fordult Vojislav Kostunica szövetségi köztársasági elnökhöz, és arra kérte, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt az alábbi jogszabályok, illetve rendelkezések hatályon kívül helyezése érdekében:

  1. A szerbiai polgárokat általában, de a vajdasági magyarságot különösen sújtó határátlépési illeték megszüntetéséért. A VMSZ Elnöksége elismeri, hogy ennek a lépésnek a megtételéhez némi időre van szükség, de addig is javasolja, hogy ideiglenes intézkedésként tekintsenek el az illeték megfizettetésétől november 1-én és 2-án, Mindenszentek napján, továbbá a karácsonyi és újévi ünnepek idején. Ez a lépés sokak számára megkönnyítené, mások számára lehetővé tenné a határon túli rokoni és baráti kapcsolatok fenntartását, a kegyeletadást és a találkozást.
  1. A VMSZ Elnökségének megítélése szerint a polgárok alapvető emberi jogait sérti az a követelmény is, hogy a férfiaktól útlevél kiadásának kérelmezésekor megkövetelik, hogy külön engedélyt szerezzenek be a katonai ügyosztályoktól. Ezt a rendeletet azonnal hatályon kívül kell helyezni, hiszen az útlevél kiadásának és a katonai szolgálatnak semmi köze egymáshoz.
  1. A külföldön tanuló diákjaink helyzetét, illetve szüleik egyébként is siralmas anyagi körülményeit sújtja az a rendelkezés, hogy tényleges katonai szolgálatuk elhalasztásának kérelmezésekor az illetékes nagykövetségünkön kötelesek az ügyintézésre. Időt és főleg pénzt raboló gyakorlat ez, és a VMSZ Elnöksége szorgalmazza ennek mielőbbi megszűntetését. Az illetékes külföldi egyetemeken kiadott igazolásokat ugyanolyan elbírálásban kell részesíteni, mint a hazai egyetemeken kiadott igazolásokat.
A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége ugyanakkor örömmel nyugtázta, hogy a szerbiai demokratikus ellenzéknél megértésre talált az a kérése: a köztársasági választásokat ne december 24-én, szenteste napján rendezzék meg. Olyan gesztusként értelmezi a döntést, hogy a köztársasági választások december 23-án lesznek, ami ténylegesen is bizonyítja a rendszerváltást, a demokrácia érvényesítését és a nemzeti közösségek közötti egyenjogúság elfogadását, a toleranciát és a megértést.
 A VMSZ Elnöksége
2000. október 23.

Forrás: VMSZ Hírlevél II. évfolyam, 34. szám

Vissza a kezdőlapra