Vörösmarty Mihály

Borhűtőkre (részlet)

Kérkedik a hiúság botorúl, míg hallgat az érdem.
*
Nem harc és ellenség, fajulás dönt nemzetet és hont.
*
Múltra, jövőre tekints s mely még tied, élj az idővel.
*
A harag ártó tűz, megemészti a házat urastúl.
*
Tégy és tűrj: e kettő fog célodhoz emelni.
*
Ébren légy magyar: őrt ki fog állni, ha nem te, hazádért?Szózatát énekeljük, szép teret is elneveztünk róla, szobra is áll.

De értjük-e, amit mond, éljük-e amit tanított? Falra hányta-e a borsót? Mert akkor él, és addig él, amig hat ránk.
Félő, hogy nem érünk fel hozzá. Torday E. Kornél mindenesetre úgy látja: mára végképp halott. Írása meggyőző, de inkább ösztönző. Ellentmondásra késztet, ellenbizonyításra ösztönöz. Ha igaza is van, ez talán csak az un. klinikai halál. Élesszük újjá Vörösmartyt. Pusztán a tény, hogy Jávor András ellátott minket néhány nagyszerű idézettel, ennek a sikerére utal. Olvassuk viszont figyelemmel Tordayt, hiszen leírása pontos, tényekre, mindennapi tapasztalatokra támaszkodik:

Vörösmarty – halott

Gyakran tűnődöm azon az estén. Vajon fájt-e? Amikor egy pimaszul tehetséges és tehetségesen pimasz fiatalember elkiáltotta magát: nem én téptem le koszorúdat, magad tépted le fejedről a babért… Petőfi és Vörösmarty. Egyikük a pillanatok mindent elsöprő lendületét, hevületét, másikuk a lassan mozduló történelem hatalmas árapályait figyeli, érzi, éli. Vajon fájt-e az a pillanat Vörösmartynak? Fáj-e még a most kétszáz éves költő villámokba költözött, örökké úton lévő lelkének? Azt hiszem: nem. Csöndes szomorúsággal figyeli, hogy semmi sem változott. Peregnek sután a semmitmondó, ám gúzsbakötő évtizedek, majd felvillannak a remény szikrái, reánk lobbannak a homályt oszlató fáklyák – s ruhánkba, hajunkba kapnak a lángok. Mert túl lassan, vagy gyorsan; túl hevesen, vagy meggondolatlan megfontoltsággal reagálunk. Azokért is szót emelünk, akiket új hatalmak ostoba gőgje árokba taszít. Azok ellen is szót emelünk, akiket tisztelni illenék, mert nem csupán zarándokokká, de rutinos idegenvezetőkké váltak a damaszkuszi úton… S gyorsabban tépik le társaik fejéről a babért, mint leváltott kiskirályokról a koronát. Mert, Vörösmartyval szólva: „az emberfaj sárkányfog-vetemény: nincsen remény!”
…Halhatatlan-e a költő? Ha az ünnepek sorát, a szobrok avatását, az utókor főhajtását nézem, akkor talán – igen. De ha ezt olvasom tőle: „Nincsen egy szó / Összehangzó / Honfiaknak ajakáról, / Nincsen egy tett / Az eggyé lett / Nemzet élete fájáról.” – akkor ma is érzem e mondatok súlyát. S tudom, hogy Vörösmarty Mihály – halott.

Torday E. Kornél 
Nos, itt az ellentmondás: amíg érezzük mondatai súlyát, addig él a költő. De csak azokban, akik átélik, átézik ezt. Kevesen, nagyon kevesen. Itt valahol, ott valahol négy-öt magyar összehajol... Tegyük meg. Legyen összehangzó a szó, legyen az összehajolásból sok tett.. érted, értem, mindannyiunkért.
SL
Vissza a kezdőlapra