A Fidesz Magyar Polgári Párt  frakció 37 pontjának végrehajtása
 
Az eredeti pontok
Végrehajtás
A családokért
1. "Tovább csökkentjük a dolgozó és gyermekeket nevelő családokra nehezedő terheket, tovább erősítjük a családtámogatás rendszerét. Folytatjuk a családi típusú adózásra való fokozatos áttérést." 2001-ben 35 milliárd forinttal nő a családok adókedvezénye, azaz eléri a 86 milliárd forintot. A Pénzügyminisztérium adatai szerint a tavalyi adóbevallásban 1066 ezren éltek a gyermekek utáni adókedvezménnyel, ami a gyermekes családok 83 százalékát, több mint négyötödét jelenti. A kormány ugyanakkor nem hagyja magára a szegényebb családokat sem. Az iskolakezdési támogatás növelése és a gyermekvédelmi támogatás "tizenharmadik havi" kegészítése is ezt mutatja.
2. "Az év elején bevezetett új otthonteremtési támogatási rendszert továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy érezhéetően javuljon az otthonteremtés esélye a társdalom minden rétege számára. A fiatal házasok és a legalább három gyermeket nevelő családok kiemelt támogatása után tovább kell lépni az alacsony jövedelmű családok lakáshoz juttatása és a panellakásban élők helyzetének javítása terén is." Július 1-én elindult a bérlakás-program. Az elmúlt évben összesen 9,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el pályázuat útján az önkormányzatok, amelynek felhasználásával 2.491 bérlakás épül. Az első pályázat keretében tíz önkormányzat jutott állami támogatáshoz, egyebek között Kaposvár, Miskolc, Szeged, Karcag, Pápa, Siófok és Zalaegerszeg. December 27-én negyedik alkalommal hirdetett pályázati eredményt Matolcsy György gazdasági miniszter. Ezúttal 40 önkormányzat 945 lakás építéséhez kapott állami segítséget.
3. "2000-ben is megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, fokozatosan visszaadjuk a nyugdíjasoknak, amit 1994-98 között a nyugdíjak értékének csökkentésével elvettek tőlük. Megfékezzük a gyógyszerárak gyors ütemű emelkedését." A frakció támogatta, hogy az öregségi nyugdíjakat a törvényben előírtnál nagyobb mértékben, 10.3 százalékkal emeljék. Így az 1995-96-os "fekete év" után sikerült visszaadni a nyugdíjasoknak azt, amit a Horn-kormány gazdaságpolitikájával, elsősorban a Bokros-csomaggal elvett tőlük.
4. "Már ebben az évben biztosítani kívánjuk, hogy a korábbinál több család nyaralhasson az országban. Ezt a célt szolgálta az üdülési csekk értékének megduplázása is. Az elmúlt év eredményeire építve turizmus-fejlesztési programot dolgozunk ki." A statisztikák szerint látványosan nőtt a belföldi üdülések száma. Javaslatok a csekkrendszer továbbfejlesztésére: résztvevők körének bővítése, adózási szabályok megváltoztatása, a költségvetési megkötés eltörlése.
A gazdaság további növekedéséért
5. "Az elért jelentős gazdasági növekedés biztosítja a meglévő munkahelyek megőrzését, fenntartását. Gazdaságfejlesztési programok elindításával segítjük elő, hogy 2000-ben legalább ötvenezerrel növekedjen a foglalkoztatottak száma. A munkahelyek számának növelésével javítjuk a családok megélhetését." A legjelentősebb gazdaságfejlesztő program, a Széchenyi-terv január közepén elindult. A Nemzeti Fejlesztési terv elemei: autópálya-fejlesztési program,  kutatási, fejlesztési és innovációs program, lakásprogram, turizmusfejlesztési program, beszállítói program, kis- és középvállalkozás fejlesztési program, regionális gazdaságépítési program. A kormány következetes gazdaságpolitikájának eredményeként a legutóbbi gazdasági statisztikák szerint 50.000-rel nőtt a foglalkoztatottak száma és csökkent a munkanélküliség.
6. "Az infláció csökkentése érdekében az állam által befolyásolható területeken az ár- és díjemelések mértékét éves szinten 6-7 százalék alatt tartjuk." A december 19-i kormányülést követően a miniszterelnök kijelentette, hogy a kabinet éves szinten hatszázalékos villamosenergia- és gázáremeléshez járult hozzá, azaz az infláció visszaszorítása érdekében a kormány saját hatáskörében nem engedi ennél nagyobb mértékben emelni az árakat. A Fővárosi Közgyűlés MSZP-s és SZDSZ-es tagjai azonban megszavazták azt az indítványt, miszerint a Főgáz Rt. jóval nagyobb mértékben növelheti az árait.
7. "A fogysztói kiszolgáltatottság csökkentése, a nemzeti kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében elősegítjük a piaci verseny árcsökkentő szerepét, és szigorítjuk az ellenőrzést a monopóliumok versenykorlátozó tevékenysége felett." A monopóliumellenes törvényjavaslat-csomagot az országgyűlés elfogadta. Célja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal hatékonyan segítse az állampolgárok, mint vásárlók, szolgáltatást igénybe vevők védelmét, elsősegítse a monopóliumok megtörését.
Felelősséggel a mindennapok biztonságáért
8. "Maffiaellenes koordinációs központot hozunk létre, hogy még hatékonyabban léphessünk fel a szervezett bűnözés ellen." A parlament elfogadta a törvényjavaslatot, 2001. januárjában megkezdte működését a központ.
9. "Az elmúlt évek eredményeire építve folytatjuk a rendőrség megerősítését, a bűncselekmények számának további csökkentése és a felderítés hatékonyságának növelése érdekében." Orbán Péter szerint a közbiztonsági statisztikák alapján 1998. volt Magyarország legrosszabb éve. 1999. végére a lényeges statisztikai adatok 18-19 százalékos csökkenést mutattak, és ez a folyamat 2000-ben sem tört meg. Csökkent az autólopások száma is, 2000-ben körülbelül 1500-zal. A szervezett bűnözés elleni küzdelemben szintén a tavalyi év hozta meg az áttörést: a maffiafőnökök távozása után a bűnszervezetek katonái is elhagyták az országot. A tavaly júniusban elfogadott maffiatörvény és a Btk. módosítása több olyan eszközt is adott a bűnüldözők kezébe, amelyek most kezdik meghozni az eredményeiket. Új rendőrségi vezetők kinevezése.
10. "Olyan határregisztrációs rendszert hozunk létre, amely képes megakadályozni a közbiztonságra veszélyes cselekményeket elkövetőknek az országba történő bejutását, illetve segíti az ország területén bűncselekményt elkövetők leleplezését." Megvalósult. A határátkelőhelyeken a ki- és belépőkről, gépkocsijukról számítógépes regisztráció készül.
11. "A haderoreform során a Magyar Honvédséget a NATO követelményeinek megfeleloen alakítjuk át. A honvédség idei kiemelt költségvetési támogatását - a haditechnika modernizálásán kívül - többek között a sorkatonai és szerződéses állomány életkörülményeinek javítására, kiképzési rendszerének korszerűsítésére, a laktanáyák felújítására használjuk fel. Erősítjük a polgári ellenőrzést a biztonságpolitikai döntéshozatalban, ezért a Honvédelmi Minisztériumba integráljuk a Honvéd Vezérkart." Az átalakítás megindult, és - ha nem is konfliktusmentesen (Pápa, flottilla) -, de folyamatban van. A továbbiak végrehajtásához kétharmados törvények (pl. honvédelmi törvény) módosítására van szükség. A hatpárti tárgyalások konszenzussal zárultak. A tervek szerint márciusban fogadja majd el a parlament az erről szóló törvényjavaslatokat.
A Millennium legyen a magyar kultúra ünnepe
12. "A Millennium minden magyar polgár, város és falu közös ünnepe. Mindannyiunk érdeke, hogy méltó módon ünnepeljük meg a magyar állam ezeréves fennállását. A Millennium emlékét meg kell őrizni az utókor számára is, ezért folytatjuk a Szent István-bazilika, a királyvárosok, az Árpád-kori templomok rekonstrukcióját, kiemelt figyelmet fordítunk a hazai és a határon túli történelmi jelentőségű műemlékeink helyreállítására. Az országos rendezvénysorozaton túl támogatjuk a települések, falvak és városok rendezvényeit."  Korona átszállítása a parlamentbe, tűzijáték, szilveszteri mulatság több városban, te-lepülési millenniumi zászlóátadások kormánytagok, képviselők részvételével.
13.  "Még 2000-ben megkezdjük a Nemzeti Színház építését, hogy 2002. március 15-én együtt örülhessünk a nyitó előadásnak. Egyúttal rendezzük az Erzsébet tér sorsát, úgy, hogy a belvárosban lakók életminősége is javuljon. Ennek érdekében ésszerű és méltányos megállapodást kell kötni a fővárossal, valamint az V. kerülettel." A Nemzeti Színház építése a nyáron megkezdődött, és az Erzsébet tér sorsáról is megállapodás született.
14. "A magyar kultúra szerves része a magyar film. Filmkultúránk fennmaradását az egyre kíméletlenebb piaci verseny körülményei közepette is biztosítanunk kell. A megalkotandó filmtörvény garantálja, hogy évente legalább tizenöt magyar film készüljön és jusson el a közönséghez."  Filmtörvény tervezete most készül az NKOM-ben. Várható elfogadás: június.
15. "Még ebben az évben meg kell kezdeni a leégett Budapest Sportcsarnok újjáépítését. Lehetővé kell tennünk, hogy - állami forrásokból és a társadalmi össze-fogás eredményeképpen rendelkezésre álló felajánlásokból - a csarnok 2001. augusztus 20-ig újjáépülhessen. A megújult épület a Millennium tiszteletére a Millenniumi Sportcsarnok nevet kapja."  Kihirdették a nyertes kivitelezőt (francia cég), a munka megkezdődött.
Egyházak a nemzet megújulásáért
16. „Az egyházak munkája minden téren nélkülözhetetlen a társadalom számára. Tevékenységük kiteljesítéséhez, tényleges szabadságukhoz elengedhetetlen anyagi függetlenségük megteremtése. Ennek érdekében teljesítjük az egyházakkal kötött megállapodásokat, és a finanszírozásról szóló, a történelmi egyházakkal egyeztetett javaslatok alapján hozzuk meg a szükséges döntéseket.” Benyújtás előtt áll több, az egyházak finanszírozásával összefüggő törvényjavaslat vagy módosítás.
17. „Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a vallásszabadsággal visszaélő, indokolatlan jogi, pénzügyi kedvezményeket élvező csoportok egyházi köntösben jelenhessenek meg. Ennek érdekében szigorítani kell az egyházalapítás feltételeit.” A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvényt módosító törvényjavaslat elkészült, és benyújtás előtt áll.
Oktatással, tudománnyal és tanulással a felemelkedésért
18. "Megkezdjük a közoktatási intézmények minőségfejlesztését a COMENIUS 2000 program alapján. Ezzel átláthatóvá, mérhetővé válik az óvodák, iskolák, kollégiumok teljesítménye, lehetővé válik a fejlesztendő területek pontosabb - a szülök, a diákok, a pedagógusok, a fenntartók, a munkaerőpiac által támasztott igényeken, elvárásokon alapuló - kijelölése." Az Oktatási Minisztérium létrehozta a COMENIUS Programirodát, amelynek fő feladata a minőségbiztosítási rendszer kialakítása. A program első része megvalósult, a második része (minőségbiztosítás tárgyi és személyi feltételeinek létrehozása) folyamatban van. Várhatóan a következő években az oktatási-nevelési intézmények mind nagyobb hányada kapcsolódik be a rendszerbe.
19. "A cigányság helyzetének javításában az egyik lehetséges kiutat éppen a tanulás elősegítése jelenti. Éppen ezért a hátrányos helyzetű cigány tanulók lemorzsolódását megakadályozni és őket szakképzettséghez juttató programokat indítunk el. Középfokú oktatási központok létrehozását kezdjük meg számukra Budapesten és Északkelet-Magyarországon. Ösztöndíjakkal és pályázatokkal támogatjuk a cigány tanulók felsőfokú oktatását."  Az Ifjúsági és Sportminisztériumnál 100 millió forintot különítettek el erre a célra. Az ISM szerződést kötött a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal a pályázat lebonyolítására. Ennek alapján 4900 általános iskolás és 1300 középiskolás roma tanuló részesül havi 4-6 ezer forint tanulmányi támogatásban (ösztöndíj) ez évtől. A felsőoktatásban tanulók egy másik pályázat alapján havi 10 ezer forint támogatásban részesülhetnek. 2001-től lehetőség van két közéPfokú oktatási központ megnyitására Debrecenben, illetve az Országos Cigány Önkormányzat kérésére Szolnokon.
20. "Tovább növeljük a felsőoktatásban részt vevő hallgatói létszámot. 2000-ben 7%-kal többen iratkozhatnak be a felsőoktatási intézményekbe, mint egy évvel korábban. Esélyegyenlőséget növelő hallgatói hitelprogramot és önkormányzati ösztöndíjrendszert kezdeményezünk, amellyel a rászoruló tehetséges hallgatókat támogathatjuk. A középiskolákhoz hasonlóan a felsőoktatásban is kollégiumfejlesztési programot indítunk." Megvalósulása folyamatos. A kormány novemberi döntése alapján beindult a diákhitel-program. A források 35 százalékkal emelkedtek, az új, egységes felvételi rendszert megalkották, új épületek készülnek folyamatosan. Az Oktatási Minisztérium kidolgozta a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj alapításának elveit. Növekedett a külföldön tanulók száma, elkészült a felsőoktatási bérreform, a felsőoktatási törvény módosítása megváltoztatta az egyetemi tanárok kinevezési rendjét, erősödött az informatikai képzés, így ma már minden egyetem, főiskola korszerű nemzetközi hálózatra csatlakozhat.
21. "Nemzeti kutatási, fejlesztési programokat indítunk a tudásalapú társadalom : új kihívásainak megválaszolására, a magyar gazdaság versenyképességének javítása érdekében." A program megvalósításához szükséges költségvetési források rendelkezésre állnak. A nemzeti kutatási, fejlesztési irányok kijelölése megtörtént. (ld.: még: Széchenyi-terv)
Az egészséges nemzetért
22. "Folytatjuk a küzdelmet az egyéneket, a családokat és a társadalmat egyaránt veszélyeztető kábítószerekkel szemben. Összehangoljuk az érintett kormányzati intézmények és civil szervezetek munkáját. Támogatjuk, hogy a családok, az iskolák, az egyházi és a civil közösségek minél jobban felkészülhessenek a kábítószer fenyegetése ellen."  A parlament megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Drogstratégiát. (Tárgyalása széles szakmai és civil konszenzussal zárult)
23. "Átfogó gyermekvédelmi jogszabálycsomagot alkotunk, amely tartalmazza a gyermekeink egészséges lelki életének megvédéséhez szükséges intézkedéseket, ideértve a televízióban elburjánzott erőszak visszaszorítását és az iskolában történő üzleti célú befolyásolást is."  A médiatörvény jogharmonizációs célú módosítása ezt is tartalmazta volna, de az ellenzék nem fogadta el. A gyermekvédelmi törvény módosításának előkészítését a Szociális és Családügyi Minisztérium megkezdte, benyújtása 2001-ben várható.
24.  "Megkezdjük a népességfogyás megállítását célzó nemzeti népesedési és egészségfejlesztési program kidolgozását." A tárca az egészségfejlesztési program kidolgozására vonatkozó részt teljesítette. A középtávú nemzeti egészségfejlesztési stratégia az egészségügyi ellátórendszer átalakítását és a nemzet egészségének fejlesztését célozza. A programot az elmúlt év végén a Magyar Tudományos Akadémián is bemutatták.
25.  "A sürgősségi betegellátó rendszer továbbfejlesztése érdekében nyolc új mentőállomást létesítünk, és mintegy százhúsz-száznegyven mentőgépkocsi beszerzését és felszerelését valósítjuk meg. Jelentős összegeket fordítunk sürgősségi osztályok létrehozására a megyei, fővárosi központokban."  Az új mentőállomások száma 5, a mentőgépkocsiké 140, amelyeknek egy része még felszerelés alatt áll. Fontos előrelépés, hogy 6 darab helikopter került át mentési célokra a honvédségtől, amelyek átalakítása szintén tart. A tárca pályázati úton közel 270 millió forintot osztott szét a fővárosi és megyei központok sürgősségi ellátásának fejlesztése céljából.
26. "Folytatjuk az egészségügyi rendszer átalakítását. A háziorvosi praxis privatizálását követően megkezdjük a szakorvosi ellátás magánosításának előkészítését. Ezzel egy időben folytatjuk a kórházi ellátás átalakításáról szóló, valamint az egészségügy finanszírozását ésszerűsítő tervek megalkotását. A többlépcsős egészségügyi ellátórendszer átalakításának részeként dolgozzuk ki a háziorvosi tevékenységet segítő védőnői programot."  Az egészségügyi ellátórendszer átalakításáról szóló program ugyan kidolgozásra került, ám a folyamat a törvényalkotási szakaszba már nem jutott el, így a szakorvosi ellátás magánosításának kérdése egyelőre nem megoldott. Az elkészült egészségfejlesztési program magában foglalja a háziorvosi tevékenységet segítő védőnői hálózattal kapcsolatos további teendőket is.
Szolgáló közigazgatást, tiszta közéletet
27.  "Eltökéltek vagyunk abban, hogy a polgárokat szolgáló közszolgálat jöjjön létre hazánkban. Ezt csak megbecsült, korrekt tisztviselőgárdával lehet elérni. E célok, valamint a közigazgatás színvonalának javítása, továbbá a közigazgatási munka kiszámíthatóbbá és vonzóbbá tétele érdekében alakítjuk ki a közszolgálati életpálya rendszerét, annak törvényi hátterét. Ezzel egy időben a közbizalom erősítése, a korrupció megakadályozása érdekében megalkotjuk a köztisztviselők etikai kódexét."   A kormány szeptemberi ülésén tárgyalt a köztisztviselői életpályáról szc5ló törvényjavaslatról, majd decemberben döntés született róla. A jogszabály benyújtása a tavaszi ülésszakban várható, a költségvetési források biztosítottak.
28.  "A kincstári rendszer reformjával összhangban megalkotjuk az önkormányzatok átfogó külső pénzügyi, illetve gazdasági ellenőrzéséről szóló törvényt, a közpénzek szigorú és átlátható, törvényes, ellenőrzött keretek között történő felhasználása érdekében. Ezzel a helyi közélet tisztaságát és átláthatóságát is segítjük. A helyi közélet befolyástól mentes működésének biztosítása érdekében, támogatjuk a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségéről szóló törvény elfogadását."  A törvényt a parlament elfogadta, bár eredeti szándékainkhoz képest enyhébb változatban, mert másképp az MSZP nem támogatta volna.
29.  "Megszüntetjük a pártok ingatlanhasználata terén mutatkozó, az MSZP javára fennálló kirívó aránytalanságokat, igazságtalanságokat, ezzel is elősegítve a politikai verseny tisztaságát." Az erről szóló törvényt a parlament elfogadta, de az MSZP máig nem számolt el az ingatlanjaival.
Felelősség a nemzet egészéért
30. "A Magyar Állandó Értekezlet nemzetstratégiai fontosságú döntése alapján, a határon túli magyarok magyarországi jogállásáról szóló státustörvény megalkotásával segítjük elő a határainkon túl élő magyarsággal történő közvetlen és rendezett kapcsolattartást."  Kormánydöntés született, a külügyi bizottság és a MAERT decemberi megbeszélésein is megvitatták a tervezetet.
31. "Az európai integráció miatt is érdekünk, hogy több gondot fordítsunk nemzet- és országképünk alakítására. Ennek érdekében megteremtjük annak szervezeti és anyagi feltételeit, hogy nemzetképünk a külügy, a kultúra, a tudomány, az oktatás és az idegenforgalom területén összehangoltan jelenjen meg."  Az Országimázs Központ 2001-re mintegy 3 milliárd forintot kapott egyebek között erre a célra.
A vidék felemelkedéséért
32.  "Elindítjuk az ország területfejlesztésére is jelentős hatást gyakorló ötéves autópálya-építési programot."  Április 3-án elkezdődtek az M3-as autópálya Füzesabony és Polgár közötti hatvan kilométeres szakaszának munkálatai.
33. "Megkezdjük több fontos - országrészeket összekapcsoló - híd építését és felújítását. 2000-ben megkezdődik a szekszárdi híd építése, a dunaföldvári és a tiszaugi híd felújítása. Ugyancsak hozzákezdünk a párkányi Duna-híd megépítéséhez, hogy Szlovákiával és a szlovákiai magyarsággal is tovább javuljanak a kapcsolatok."  A Széchenyi-terv tartalmazza, kétéves költségvetésben van rá pénz. A párkányi Duna-híd építése megkezdődött.
34.  "A versenyképes vasút megteremtése érdekében kezdeményezzük a MAV szervezeti átalakítását, a kereskedelmi és pályavasút szétválasztását, így a korábbi évek alatt szinte csődbe vitt vasutat új pályára állítjuk."  Endrédy István, a MAV Rt. szeptember végén kinevezett elnöke új alapokra kívánja helyezni a MÁV Rt. működését, az európai uniós elvárások szem előtt tartásával és a regionális kapcsolatok erősítésével. Fónagy János november végi miniszterjelölti meghallgatásán a Gazdasági bizottság előtt szintén fontosnak tartotta a vasút teljesítménynövelését.
35.  „Folytatjuk az elmúlt évben felgyorsított árvízvédelmi, töltésépítési programot. Az előző évi ötmilliárd forint után idén is újabb ötmilliárd forintot fordítunk a legveszélyeztetettebb szakaszokon a gátak megerősítésére. A megépült töltések koronáján kerékpárutakat építünk, ezzel is hozzájárulva az országos kerékpárút-hálózat fokozatos bővítéséhez." Legutóbbi gátátadás Orbán Viktor miniszterelnök és Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter részvételével Tarpán volt december 21-én. A költségvetési törvény és egy kormányhatározat együttesen ebben az évben az árvízvédelmi művek fejlesztésére 6650 millió forintot biztosított.
36.  "Az országot sújtó belvízveszéllyel hosszabb távon kell számolnunk. Az évtizedeken át belvíz elleni elhanyagolt védekezés állami és önkormányzati közös feladat. A most kialakult helyzet megoldásához biztosítjuk a pénzeszközöket. A saját érdeküket felismerő és azért tenni kívánó, valamint a közmunkaprogramjaikat e célra is felhasználó önkormányzatok még fokozottabb segítségre számíthatnak."  A költségvetésben biztosítottuk a pénzeszközöket a kialakult helyzet megoldásához. Ha egy település közmunkaprogram keretében biztosítja a belvíz okozta károk helyreállítását, akkor automatikusan pénzt kap a büdzséből.
37.  "Még ebben az évben teljes szélességében kiépítjük az önkormányzati kistérségi területfejlesztési, valamint a mezőgazdasági termelőket segítő és az egész országra kiterjedő tanácsadói hálózatot. Megkezdjük a mezőgazdasági termékek eredetvédelmi rendszerének kialakítását."  Kistérségi meghízottakat kinevezték, végzik a munkájukat.
Vissza a kezdőlapra