dr. Fazakas Szabolcs: Kereskedelmi és idegenforgalmi politika a 94-98-as években

“...tudtuk, hogy az egész magyar gazdasági szerkezetet gyökereiben át kell alakítani, egy komoly szerkezetátalakítást kell végrehajtani, makro- és mikrogazdasági szinten egyaránt” – mondja a Horn-kormány egykori minisztere, majd kijelenti: “Emellett piacváltást kellett végrehajtanunk, egy olyan piacváltást, amely kilépést jelentett a korábbi kétharmad-egyharmados arányból, amely a KGST - Szovjetunió ill. a fejlett OECD - nyugati államok viszonyában állt fenn.”

Nos, az “egész magyar gazdaság gyökereiben” jórészt már az Antall-kormány idején átalakult, de a folyamat 1994-ben természetesen nem érhetett véget, ahogy nem ért véget 1998-ban, a Horn-kormány működésének befejezésekor sem – sőt, a folyamat soha nem ér véget, azóta is tart, és tartani fog bizonyosan még száz év múlva is. Ennek a folyamatnak a levezénylése tehát nem a Horn-kormány exkluzív feladata volt, legfeljebb működésének ideje alatt is – több-kevesebb zökkenővel - tartott.

A KGST-OECD kétharmad-egyharmad piacarányra való hivatkozás pedig az egykori miniszter részéről valami őskori információn alapulhat. A nyugati piacok részesedése a magyar exportból ugyanis már 1980-ban 44,9 százalék volt, azaz közelített az ötven százalékhoz, 1988-ban, a rendszerváltás előtti utolsó évben pedig a keleti – akkor még szocialista – országokba a magyar exportnak már csak 50,5 százaléka, azaz mindössze 0,5 százalékkal több, mint a fele irányult. Ettől kezdve a piacváltási folyamat felgyorsult: a nyugati piacok részesedése már 1990-ben elérte, a Horn-kormány hivatalba lépésekor pedig meghaladta a kétharmadot – azaz pont a fordítottja volt annak, amiről Fazakas úr ma tud. A folyamat ezt követően – természetszerűen – lelassult, de folytatódott: ma a fejlett országok piacaira a magyar exportnak kb. 84 százaléka, ezen belül az EU-országokba 76 százaléka irányul. A piacváltás lebonyolításának feladata sem a “szakértő” Horn-kormányra hárult tehát.

A magyar export megoszlása a különböző piacok között
 
Keleti (egykori szocialista) piacok
Nyugati piacok
Nyugatiból fejlett országok piacai
1980
55,1
44,9
35,1
1988
50,5
49,5
40,5
1990
32,9
67,1
60,2
1994
23,1
76,9
72,1

Nézzük azonban tovább, hogy látja a Horn-kormány tevékenységének eredményeit egykori tagja: “Tudjuk, hogy ezek a problémák mindenütt úgynevezett transzformációs válsággal jártak. Transzformációs válsággal, amelyek 94-95-ben a kettős deficitnél jelentkeztek, és akkor kellett a kormánynak, ahogy mondani szoktuk, “átlépnie a saját árnyékát”, és egy nagyon szigorú stabilizációs programot elindítania.” E program eredményeként Fazakas úr szerint “Egyrészt visszanyertük a nemzetközi bizalmat” valamint “az idegenforgalom és az egész gazdaság egy stabil, kiszámítható, növekedési pályára állt”.

A rendszerváltás gazdaságpolitikai vonatkozásai még ma sem kellően feltártak, ezért használnak sokan gyakran – mint ezúttal Fazakas úr is – olyan misztikus fogalmakat, mint a “transzformációs válság”. Valójában azonban Magyarországon a külpiaci “transzformáció” – mint láttuk – javarészt néhány év alatt (még a Horn-kormány előtt) lebonyolódott, méghozzá úgy, hogy nem járt “kettős” deficittel. Ma már a transzformációs ködösítés következtében kevesen tudják, hogy 1992-ben – amikorra pedig a piacváltás folyamata jórészt lezajlott, s az exportunknak már kétharmada nyugatra irányult – a külkereskedelmi és fizetési mérleg nem volt deficites, a folyó fizetési mérleg például ebben az évben 324 millió US dollár többletet mutatott. Egy évvel később, 1993-ban viszont az áruforgalmi és a fizetési mérleg egyaránt több mint 3 milliárd dollár hiányt mutatott, miközben az exportorientáció változása csak kis mértékű volt. A külkereskedelmi deficit tehát gyakorlatilag minden előzmény nélkül, szinte egyik napról a másikra jött létre ebben az évben.

Ennek oka egyébként elég nyilvánvaló, bár szintén nem ismert szélesebb körben: 1992-ben új csődtörvény lépett életbe, amely a piacgazdaság normális működéséhez, a nem megfelelően működő vállalkozások kiszűréséhez szükséges, de a magyar gazdaságban az 1988. évi súlyos restrikciós lépések következtében súlyos finanszírozási zavarok mutatkoztak (sorban állás”), ennek következtében olyan vállalatok is fizetési nehézségekkel kerültek szembe, amelyek egyébként gazdaságosan működtek. Ebben a helyzetben a csődtörvény alkalmazása az export-értékesítést még kedvezőtlenebbül érintette, mint a belföldre történő értékesítést, mivel az export - a hosszabb fizetési átfutások miatt - általában hiteligényesebb. Ez a magyarázata annak, hogy - a csődtörvény egy éves érvényesülését követően - 1993-ban az export addig példátlan mértékben, 13 százalékkal csökkent, s ennek következtében alakult ki a külgazdasági deficit.

A probléma megoldásához elsősorban nem a csődtörvény visszavonására (bár ilyen javaslatok is születtek), hanem a gazdaság pénzellátási gyakorlatának megváltoztatására lett volna szükség. 1992-ben ennek feltételei – a jegybankelnök személyében bekövetkezett változás formájában – létrejöttek, s 1994-ben a deficit már nem nőtt tovább.

Fazakas úr a “nemzetközi bizalom visszanyerését” említi, amire igencsak szükség volt, hiszen éppen a Horn-kormány volt az, amely nem sokkal hivatalba lépését követően leállította a volt miniszter úr által is említett szállodaláncok privatizációját, s ezáltal elherdálta az elődje által felhalmozott bizalmi tőkét, majd azt súlyos – és szükségtelen – áldozatok árán nyerte vissza. A “szigorú stabilizációs csomag” – közkeletű nevén a Bokros-csomag – egyébként valójában nem eredményezett stabil, egyensúlyi növekedést, hiszen a fizetési mérleg hiánya 1996 után ismét romlani kezdett, s 1998-ban már meghaladta a 2 milliárd dollárt. A stabil növekedés csak 1998 után alakult ki, erről azonban már egy másik kormány miniszterének kell majd előadást tartania.
 

Bonifert Donát
Vissza a kezdőlapra Vissza az előadás szövegéhez