Magyar kisebbség = őshonos nép?
From: "Letenyei, Laszlo" <llet@freemail.c3.hu>
Sent: Sun, 18 Feb 2001 20:28:29 +0100
To: <csangomagyar@yahoogroups.com>
Subject: Fw: g

Kedves lista,

az indiánosdi témához szeretnék hozzászólni. Az alábbiakban arról fogok írni, hogy szerintem jó lenne, ha egyes magyar kisebbségeket "őshonos népként" emlegetnénk, és belecsatornázhatnánk abba a politikai-jogi diskurzusba, amiben eddig elsősorban Amerika, Ázsia és Ausztrália őshonos népei szerepeltek.

Az elmúlt években Peruban, Mexikóban és Ecuadorban dolgoztam hosszabb ideig társadalomkutatóként. Eközben figyeltem fel arra, hogy etnikai vagy nemzeti kisebbségekről, illetve területi követelésekről beszélni Latin-Amerikában értelmezhetetlen dolog. Ezekben az országokban ugyanakkor jelentős etnikai kisebbségek vannak, amelyek fontos sikereket érnek el mind kulturális mind politikai autonómiájukért vívott harcukban. A helyi etnikai kisebbségekre vonatkozóan ezeken a területeken az őshonos nép kifejezést használják.

 Az őshonos népekkel kapcsolatos jogfilozófiai háttér és ezzel együtt a kulturális és politikai gyakorlat eltér az európai hagyományoktól, némi egyszerűsítéssel mondva, az angolszász és latin lelkiismeret-furdalásból ered.

Az őshonos népekkel kapcsolatos jogalkotói folyamat az európai kisebbségvédelmi elképzeléseknél bizonyos szempontból sikeresebb. Hogy csak egy szempontot emeljek ki, az őshonos népek esetében a kollektív jogok maguktól értetődnek.

 Az ENSZ 1995-öt jelölte ki az őshonos népek évének, majd az ezzel kapcsolatos rendkívül nagy érdeklődés miatt először 2000-ig, majd 2005-ig hosszabbította meg az "őshonos népek évtizede" programot. A program keretében számtalan, az őshonos népek jogait garantáló nemzetközi egyezmény és/vagy tervezet született.

Részben a jogalkotói folyamat hatására felerősödtek az őshonos népek mozgalmai, kapcsolatrendszere is. Nemzetközi konferenciák, szaklapok, fejlett országokban tevékenykedő civil szervezetek tanúsítják, hogy a gondolat időszerű volt.

 Magyarország nem vesz részt ezekben a folyamatokban. Megítélésem szerint nemzeti kisebbségeink érdekében fontos lenne, ha kisebbségi szervezeteink az őshonos népek fórumain is képviseltetnék magukat, illetve részt vennének a különböző fórumokon folyó jogalkotói folyamatokban. Az őshonos nép jellegű jogvédelem a gyakorlatban főként a politikai érdekképviselet nélkül maradó, ezért a magyar külpolitika számára elérhetetlen kisebbségek számára lehet előnyös: elsősorban a csángók, továbbá a legtöbb szórvány magyar közösség számára: dévai "csángók", az erdélyi és Kárpát-medencei szórványmagyarság, továbbá a magyarajkú cigányság, és néhány hazai kisebbség számára.

 Az őshonos népként kezelt népcsoportok számára a következő előnyök mutatkozhatnak:

  1. Új fórumokon mutatkozhatnak be, publikálhatnak magukról
  2. Követeléseiket szalonképesebb formában mutathatják be nemzetközi fórumokon
  3. Kollektív jogi követeléseikhez alkalmas jogfilozófiai hátteret találnak
  4. Törekvéseiket az ENSZ és más nemzetközi (elsősorban nem európai) politikai fórumok támogathatják
  5. Az őshonos népeket támogató kiterjedt civil szervezeti hálózattól anyagi és technikai segítséget remélhetnek
Üdvözlettel,

Letenyei László

A csángó  magyar levelezési lista adatai:

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége folyószámlái:
Címzett: AMCM, bank: Banc Post SA Bacau, számlaszámok:
251101212040018754073009 (USD), 251101112040018754009 (ROL)
A listáról feliratkozni úgy lehet, ha levelet írsz a
csangomagyar-subscribe@egroups.com címre.

Vissza a kezdőlapra