Újra nyilatkozhatunk adóbevallásunkban a kétszer 1 százalékról

Az egyik 1 % kedvezményezettje a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség, például:
 

    Technikai szám
1. Magyar Katolikus Egyház
0011
2. Magyarországi Református Egyház
0066
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
0035

A második 1 % kedvezményezettje lehet - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmiszervezet, alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább három évvel nyilvántartásba vett, és alapszabálya, illetőleg alapító okirata szerint a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. § c) pontjában meghatározott tevékenységgel ténylegesen foglalkozik.

A nyilatkozat-tétel módja

A rendelkező nyilatkozatok lezárt, névvel, lakcímmel és adóazonosító jellel ellátott, de egy postai szabvány méretű borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lapon) lehet tenni. A rendelkező nyilatkozatokon fel kell tüntetni:

a kedvezményezett adószámát
az egyházak esetében a technikai számot,
továbbá feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is.
A rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagban kell elhelyezni, vagy - az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás esetén - legkésőbb az adóévet követő március 25-éig közvetlenül a munkáltatónak kell átadni.

Munkáltatói elszámolás esetén a rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó borítékot, annak ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá kell írni. A munkáltató a boríték átvételéről elismervényt ad. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatás előírásainak megfelelően, az adatszolgáltatással együtt, zárt csomagban küldi meg az illetékes adóhatóságnak.

A Magyar-Hon-Lap szívesen közreadja az olvasói által támogatásra méltónak talált szervezetek adatait.

ITT, vagy Szövetségünk levélcímén
várjuk az ajánlásokat! A beérkezett ajánlásokkal tavalyi listánkat folyamatosan bővítjük.

Az alábbiakban azoknak a közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak az adószámait adjuk közre, amelyek ezt tőlünk tavaly kérték:
 

Társadalmi szervezet neve
Adószám
Báthory László Cserkészcsapat Alapítvány
18049907-1-43
Ady-életmű Alapítvány
18084984-2-41
A keresztény magyar ifjúságért Alapítvány Feladata: a nagymarosi találkozók és a Hajszoló támogatása
18060298-1-01
Alapítvány a papnevelés támogatására. Esztergom
19144919-1-11
Betegek megsegítéséért Alapítvány, Szécsény
18630406-1-12
Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány, Pécs
19032382-1-02
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Alapítvány, Pécs 
18300697-1-02
Dugonics András Alapítvány, Szeged 
19083924-1-06
Ferences Iskolák Alapítvány
19180306-1-13
Ferences Juventus Alapítvány
1805056-1-41
Gárdonyi Alapítvány, Eger
19137511-1-10
Iuventus Franciscana Hungarica Alapítvány
18050464-1-41
JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNY  18064333-1-42
Katolikus Ifjúsági Mozgalom
19622361-1-43
Katolikus Oktatás és Nevelés Alapítvány 19096531-1-07
Keresztény Értelmiségi Társaság
18055823-1-42
Magyar Cserkészszövetség
19006705-2-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
19025702-1-43
Magyarországi Ciszterci rend "Ardere et lucere" Alapítványa, Székesfehérvár
18482973-1-07
NSC Lipp László atya Gazdagréti tevékenységét segíti az idejuttatott támogatás. 
18072282-2-43
Nyolc Boldogság Alapítvány, Zalaegerszeg-Botfa 
19136352-2-20
Orsolya rendi Szent Angéla Iskola, Bp.
18044311-2-41
Ökumenikus Tanulmányi Központ
18008223-1-43
Pro Schola Alapítvány Szentendrei Ferences Gimnázium 
19180306-1-13
Reménység Ökumenikus Keresztény Iskola Alapítvány, Budapest (Kispest)
18007040-2-43
Szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvány
19084884-2-06
Szent Imre Alapítvány, Budapest
19655165-1-43
Szent Mihály Alapítvány Esztergomi Ferences Gimnázium
18601929-1-11
Szent Panteleimon Alapítvány Görög katolikus kispapok nevelésére és egyéb szociális célokra létrejött alapítvány
19207906-1-15
"Teljes Élet" Szociális alapítvány Ez az alapítvány a Székesfehérvári Egyházmegyében mozgássérült és szellemi fogyatékos gyermekek sörédi táboroztatását van hivatva szolgálni. 
18483170-1-07
Szilágyi Erzsébet Nőegylet 18049024-2-41
Új Ember Alapítvány
19660664-1-41
Új Város Alapítvány 18041930-1-42
Városmajori Márton Áron Alapítvány, Budapest Ifjúság lelki és kulturális fejlődésének illetve a határon túli magyar fiatalokkal való kapcsolat életben tartásának támogatására. 
19675871-1-43
Zirci Apátság Jövőéért Alapítvány, Zirc
18917712-1-19
Vissza a kezdőlapra