Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa a globalizációról
Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Központi Bizottsága bíráló hangon szólt keddi
állásfoglalásában a globalizáció jelenségéről, felhívta a figyelmet a folyamat kedvezőtlen
következményeire.

Potsdamban kiadott állásfoglalása szerint globalizálódó világunkban egyre inkább csak a
gazdasági értékek számítanak, és háttérbe szorulnak azok az értékek, amelyeket Jézus Krisztus
tanításai tükröznek.

Ez ellentétben áll az ökumenikus mozgalom felfogásával, az emberi élet lényegéről alkotott
elképzeléseivel – olvasható a 158 tagú testület kilencnapos tanácskozásának végén kiadott
határozatban.

A testület megállapította egyebek között, hogy igazságosabb elosztásban kellene részesíteni a
Föld lakóit a világgazdaság vívmányainak áldásaiból. A globalizáció számos vonatkozására
kitérő állásfoglalásban sok szó esik a kedvezőtlen éghajlati változásokról. Az egyházi testület
szerint a leggazdagabb ipari országok tehetnek leginkább a veszélyes klimatikus változásokat
előidéző környezetszennyezésről, ezért az ő kötelességük lenne most élen járni a helyzet
kedvezőbbre fordításában.

A testület felszólította az ökumenikus tanács tagegyházait: igyekezzenek befolyásolni a
kormányokat, hogy bánjanak gondosabban a természeti erőforrásokkal.
 
 

Vissza a kezdőlapra