Új párt a láthatáron
Miközben a közvéleménykutatások egyre jobban kirajzolják a kétpártrendszer szerint polarizált magyar társadalmat, a lemaradtak és a kimaradtak a szavazási hajlandóságot nem mutatók felé fordulnak. Messze jövendőt fürkésző jósként bizton állítják, e tömegek egy emberként támogatják őket. Ha mégse - mondják váteszi hevülettel, - ennek a mai ilyen-olyam pártok és az élet lehetőséget előlük elzáró média az oka.

Emberileg mindez érthető. A legutóbbi három választás viszont nem támasztja alá érveiket. Mégis érdemes odafigyelni próbálkozásaikra. Érvrendszerükben sok olyan elemet hoznak elő, amelyet mindenkinek érdemes komolyan venni. Az euroASTRA  részletesen ismertet egy ilyen kezdeményezést, amelyet tanulmányozásra méltónak vélünk.

A mottó már sokat elárul. Nincs szó elvekről, politológiai alapozásról. A körülmények kihasználása a vezető elv.
 

 "Sok függ önmagunktól, sok a körülményektől, a legtöbb,
ha a körülményeket okosan használni tudjuk." (Deák Ferenc)

 A politikának az egész társadalom érdekeit kell szolgálnia! Ne ideológiákat próbáljunk valóra váltani! Az emberek életét tegyük jobbá! Az "ahogy lehet" elve alapján fogjunk össze az ÉLHETŐBB ÉLETÉRT!
 

Az ideológia elvetése lehet sokak szemében tetszetős dolog, de vegyük észre, elcsépelt frázisokkal indítanak.


Harmadik Oldal Magyarországért Egyesület (HOME) alakulását előkészítő munkaanyag, amely azokat az alapvetéseket tartalmazza, amelyek szükségessé és lehetségessé teszik e szervezet 2001. március-április  hónapban történő megalakítását.

E dokumentumot összeállította a felkért szerkesztőbizottság: dr. Gyenesei István (Somogy m.) vezetésével Bencsik János (Komárom m.) Bokor Béla (Baranya m.) Fülöp Géza (Somogy m.) dr. Kibédi-Varga Lajos (Békés m.) dr. Kovács Tibor (Budapest) Kriaszter Attila (Budapest) Siposhegyi Péter (Budapest) dr. Zoltán Zoltán (Budapest)
 K a p o s v á r, 2001. január 9.

 Mit érdemes tudni egy formálódó szervezetről a "Harmadik Oldal Magyarországért Egyesületről"?

A kétkamarás parlament hiányában nélkülözhetetlen, ma hiányzó része képviseleti demokráciánknak a politikai közép, a harmadik oldal (nem harmadik erő) jelenléte a magyar országgyűlésben. Ugyanakkor új alternatívát adva, megmozdítja a passzívvá vált választói kört, s ezzel jelentős társadalmi igényt elégíthet ki.
 

Eddig még nem derült ki, miben áll az új alternatíva.


 Elnevezése Harmadik Oldal Magyarországért Egyesület, melynek rövidítése betűszóként HOME, amelynek jelentése angolul otthon.
 

Ezzel értelmiségi irányba fordul, elit jellegűvé lesz. Magyarországon talán nem angol szóval jó indítani.


Célja, hogy a parlament munkájába bekapcsolódva megvalósítsa az önkormányzati érdekek érvényesítésének lehetőségeit, beépítse a civil kontrollt, megalapozza a hiányos politikai kultúra feltételeit, és hidat képezzen a szekértáborok között, megakadályozva a kirekesztéses politizálás felerősödését. ?

Tagjai a mai közéletben aktív természetes személyek (önkormányzati vezetők és képviselők, civil szervezetek vezetői, országosan ismert, elismert szakemberek), akik nem kötődnek politikai pártokhoz és tisztában vannak azzal, hogy a kétpólusú politikai rendszer befogadására Magyarországon még nem jött el az idő, illetve ennek kikényszerítése károkat okozna.
 

Ez nyilván az alapítók véleménye, de adós marad a szöveg a bizonyítással. Miért nem jött el az idő, ha a választók a két nagy párt köré tömörülnek? Kinek okozna károkat, ha bekövetkezne, és ki kényszerít bárkit is?? A párt alapítás szabad, a törpe pártok is kapnak költségvetési támogatást, mindenük van, csak választójuk nincs. A kétpártrendszer elutasításának fenti módja Demszky érvelésére emlékeztet.


Az alapító gondolatok és elhatározás 1999. novemberében született meg Balatonföldváron, azon a fórumon, ahol a megyei önkormányzatokba beválasztott több mint 100 civil képviselő első ízben találkozott. Itt állapították meg azt a széles körben nem ismert tényt, hogy a nem párt típusú jelölő szervezetek a megyei önkormányzatokban 14, a megyei jogú városok önkormányzataiban pedig 13 százalékos részvételi aránnyal bírnak, ami több mint kétszerese a parlamenti küszöbnek. A HOME összefogja a mindenütt meglévő, kellő bölcsességgel bíró erőket és a folyamatosságot biztosíthatja a négyévenkénti választás ciklikussága mellett.
 

A parlamenti és az önkormányzati választások között nagy a lélektani különbség. Mivel a hatalom a miniszterelnök kezében összpontosul, a választót elsősorban az érdekli, ki lesz a miniszterelnök. A következő választás arról szól: folytassa-e Orbán Viktor a megkezdett munkát, vagy se.


 A HOME alulról szerveződik, s nem sietteti a zászlóbontást. A nyílt színre akkor kíván kilépni, ha az ország teljes lefedettsége biztosított és a legfontosabb kérdések, vállalható célok, programelemek, valamint tevékenységi és szervezeti formák tisztázottak, kiérleltek.

A HOME gazdasági hátterét nem a központosított és az újra elosztott milliárdok, hanem az összefogásból származó támogatások adják. Példát kíván mutatni abban is, hogy hogyan lehet szerény, de hatékony kampányt folytatni, ha a célok világosak és az ismert jelöltek kiszámíthatóak, hitelesek.
 

Milliárdok felett a pártok nem rendelkeznek, ez a rész merő hangulatkeltés.


 A HOME létrejötte fontos lehet a két nagy pártnak is, hiszen az abszolút két pólus hiányában ez a közép a kormányzó erő legkiszámíthatóbb partnere, amely az ellenzéket sem engedi kirekeszteni.
 

Mivel a programról még nem tudni, nem érthető, hogy milyen alapon mondja magát középnek, mihez képest. Azt sem tudni, mi a viszonyuk az ugyancsak középről beszélő SZDSZ-szel.


 Összefoglalva: A harmadik oldal létrejötte és megerősödése teret nyitna mindazoknak, akik hisznek a tisztességes versenyben és saját teljesítményükben. Ezzel egyúttal lehetőség nyílna arra is, hogy a két jelenlegi nagy tömb, a konzervatív és a szocialista Magyarország megtalálhassa jobbik énjét. Egy erős harmadik tömb a két politikai főszereplő párbeszédjéhez szükséges hídnak is a legvalószínűbb működő formája. Általa megállítható lenne az a folyamat, amelyben pártállamból, pártok államává válnánk. A harmadik oldal létrejötte, a politikai közép megerősödése által a ma még hiányos politikai kultúra megteremtése nemzeti érdek.
 

Ismét szabaddemokrata ízek, szellemes szójáték, kevés tartalom.
Az összefoglaló mer megvolt, de amúgy az anyag felénél vagyunk.


 Különbözik-e és ha igen, akkor miben a más típusú képviselet a HOME a hagyományos pártoktól? Nem akarjuk egy ideológia mentén két részre osztani az embereket és közösségeiket. Nekünk szövetségesünk minden honfitársunk, akár a konzervatív, akár a liberális, akár a szocialista eszmerendszer híve, ha társunk egy boldog, értelmesebb életet biztosító Magyarország megteremtésében.

Tisztázni kellene, mi az hogy ideológia. Kétségtelen, a politikai alapelvekkel visszaélnek sokan, sőt bizonyos értelemben idejétmúlt fogalmak. Orbán Viktor már 1997-ben azt mondta, az ideológiák kora lejárt.
A Harmadik Oldal Magyarországért programja az emberiség kultúrájának kétezer éves alapköveire épül: az egészséges, igazságos, tisztességes élet igényére. Magyarországon a politikai, társadalmi rendszer változott, az élet minősége kevésbé. Megteremtődtek egy élhetőbb élet feltételei, ám a valóság zavarba ejtően hasonlít mindarra, ami ellen jó tíz évvel ezelőtt tiltakoztunk. Míg a piacgazdaság feltételei megteremtődtek, a hatalom gyakorlásának demokratizálásától távolabb állunk, mint a rendszerváltás kezdetén. Folyamatosan csökkent a helyi, az autonómiához közeli döntések súlya, mind az önkormányzati, mind a civil szférában.

Az ország lakóinak jelentős része úgy érzi, magára hagyták, nincs valós képviselete, a tervezhető biztos jövő még mindig csak kevesek kiváltsága. Magyarországon a jobb élet gazdasági feltételei adottak, éljünk végre vele. Építsünk hidat a parlamenti pártok és a politikai közéletből kizárt választópolgárok között! Miért hagytuk, hogy így legyen?
Egyre többen látjuk, hogy a magyarországi rendszerváltás nem úgy jött létre, ahogyan akartuk. 1990-ben még azt hittük, a demokrácia az életminőség javulását is jelenti. Nem így történt, s ezért mindenki felelős, aki valamilyen szinten közéleti szerepet vállal. Jelenleg hat millióan érzik úgy, nincs valós képviseletük az ország házában, életüknek csak birtokosai, de nem irányítói.
Most jött el az a pillanat, amikor hosszú időre eldőlhet az ország sorsa. Fogjunk össze azért, hogy egy demokratikus európai országban mindannyian élvezhessük a gyarapodó gazdaság előnyeit. Az élet harmadik oldala A pártpolitikusok többsége azt gondolja, hogy egy országban egy kormánypárt és egy ellenzéki párt elég. Aki nincs velük, az nincs sugallják, a nyilvánosság előtt tett mindenkori kormánypárti megnyilvánulások. Kérdés, vajon így gondoljuk-e, így akarjuk-e, mi a többség, akik kívül rekedtünk a hivatalos politika őrséggel őrzött falain A válasz: nem. Szükség van a harmadik oldalra, amely nélkül nincs lehetőség a különböző közösségek sokszínű, de egyaránt fontos érdekeinek érvényesítésére.
Önjelöltek helyett, végre az Ön jelöltjeit! Sokat vártunk erre, most tegyünk érte. Amit ajánlunk, nem egyszerűen a polgárság nevében és értük, hanem általuk történik. A Harmadik Oldal nem csak egy képviseleti forma, hanem azon embermilliók együttese, akik új, ma hiányzó politikai kultúrát, stílust igényelnek. Országgyűlési képviselet nélkül az érdekérvényesítés lehetőségei gyengék. A mi célunk a valós érdekeket megjeleníteni az ország házában. Ennek megteremtéséért készek vagyunk bejuttatni képviselőinket a parlamentbe. Célunk, hogy a civil szervezetekben és az önkormányzatokban sikeres személyek települési és megyei képviselők, polgármesterek, közgyűlési tisztségviselők, stb. egyesítsék erőiket, s egészüljenek ki olyanokkal, akiket eddig nem az érdeklődésük hiánya, hanem a politikai közélet durvaságai tartottak vissza a közszereplés vállalásától. Ezzel olyan eredményt érhetünk el, mellyel közvetlen beleszólásunk lesz a törvényhozásban.
Már ma is ott vagyunk mindenütt, Hegyeshalomtól Záhonyig, Balassagyarmattól Barcsig, azok képviseletében, akik nem a csodákat várják tőlünk, hanem problémáik megoldását. Hisszük, hogy a megoldás ott van, ahol élünk, a közvetlen környezetünkben. Azoknak az embereknek a szívében és fejében, akik már eddig is sokat és eredményesen dolgoztak közösségük érdekében. Mi nem gondoljuk, hogy zsebünkben a bölcsek köve, de képesek vagyunk bajainkra helyes diagnózist felállítani, ami már önmagában fél gyógyulást jelent!
A Harmadik Oldal nem csupán új választási, cselekvési lehetőség, de új stílust, új arcokat is kínál. A mindennapok elszenvedője a parlamenti történések szemlélője, okkal gondolhatja, hogy hazánkban kevés a közéletre termett ember. Mi sok ilyet ismerünk. Szomszédom a képviselőm! Azok az emberek, akik évek óta sikeresen képviselik közösségük egyesületük, községük, városuk, megyéjük érdekeit, azok a parlamentben is képesek lesznek erre. Rajtuk kívül ismerjük azokat is, akiknek szavára sokan figyelnek, akik megszólalnának, ha megszólítanánk őket. Olyan képviseletet kínálunk, melyben minden választó érezheti, hogy van valakije az ország házában. Olyan embereket tudunk delegálni a közéletbe, akik elismert szakértőként és nagybetűs emberként lettek közszereplővé, akik lakóhelyükön már számtalan közösségi, környezeti problémát oldottak meg, mert értettek hozzá.
 Változtatni akarunk! Sok politikai program készült már, alig akad gondolat, mondat, amely ne kopott volna el. A fő kérdés, hogy a gazdaság fejlődéséből származó többlet elosztása egy szűk réteg kiváltsága legyen-e, vagy szolgálja a társadalom minden ágának céljait, a leszakadó rétegeinek felemelkedését is Mi nem az ígéretek sorát gyarapítjuk, hanem változtatást, a megoldások kikényszerítését vállaljuk.
 Szeretnénk, mi több azt akarjuk, hogy Magyarországon valós részvétel legyen mind a helyi, mind az országos szintű döntésekben,
 - valósuljon meg a kétkamarás parlament;
 - adottak legyenek a XXI. századhoz méltó emberközpontú településfejlesztés feltételei, mindenki jól felszerelt, összkomfortos településen éljen, ahol alapjog az élhető élet, a lakhatás, a szociális biztonság és az egészség;
 - legyen olcsóbb az állam, hatékonyabbak a hivatalok és ne a végkielégítés legyen az emberi karrier legjobb üzlete;
 - a jog mindenkire egyformán vonatkozzon és szoruljon vissza a korrupció;
 - biztosított legyen a hiteles információ és informatika fejlődése;
 - ne a külföldi multiknak, hanem magunknak építsük a világunkat;
 - emberközpontúvá váljon az agrárium és a vidékfejlesztés;
 - magától értetődő legyen a boldog gyermekkor, a gondtalan gyermeknevelés és a töltekező ifjúkor, valósuljon meg a tehetségkutatás és képzés rendszere;
 - az átlagéletkor a fejlett európai országokéhoz hasonlítson, megalapozott legyen a biztonságos öregkor;
 - realitás legyen az élet- és vagyonbiztonság;
 - a környezet, a szemétlerakó helyek láncolatából egészséges, használható természetté váljon;
 - legyen társadalmi hasznossága szerint támogatott a közfeladatokat ellátó civil szféra;
 - mindenki, akinek e felhívás kezébe kerül, érezze, hogy van lehetőségünk e célok elérésére;
 - ugyanakkor egészítsük ki, bővítsük a sort, további kiérlelt, megoldásra váró feladatokkal.

Egyedül kiszolgáltatottak maradunk. Együtt bármit elérhetünk!
Aki céljainkkal egyetért, csatlakozzon hozzánk, legyen alapító tagunk.

2001. január 09.

 a Harmadik Oldal Magyarországért szervezőbizottsága
Ennek a nagy programszerű résznek részletes elemzésére nem érdemes vállalkozni. Minden tartalmi mondata ismerősen cseng. Ám van valami amiben eredeti. Azonosítja az önkormányzatokat a civil szférával és ezek számára törvényhozói hatalomra tör. Az egyesület pedig épp abban tér el a párttól, hogy nem tör ilyen hatalomra. Ha egy egyesület indul a választásokon, máris párt. De akkor mitől "civil"?

Egy új párt indulásának kezdeti lépéseit látjuk, s nem észleljük, miben térnek el a derék alapító atyák a már megbukott sok másiktól.

Egy új párthoz új gondolat kellene, nemcsak új emberek. Főleg, ha nem is annyira újak, ha eredményesen kijárták - már az MSZMP-s időkben - a pártiskolát.

Vissza a kezdőlapra