Munkát kérünk, dolgozni akarunk!
Család, munka, rend hármasságban fogalmazzuk meg a XXI. század kihívásaira adott magyar feleletet. Ennek a fényében kell nézni a roma közösség problémáját is. Úgy látszik Szerbiában is ebbe az irányba fordul a kérdés, legalább Horgoson a cigányság maga is ezt ismerte fel.

-----Original Message-----
From: "mihájloviTS&szabópalócz family stuff" <szpray@pyrotherm.co.yu>
Sent: Mon, 19 Feb 2001 13:07:51 +0100
To: "Képes Ifjúság levelezőlista" <kepesifi@yahoogroups.com>
Subject: Fw: [kepesifi] Munkát kérünk, dolgozni akarunk!

Munkát kérünk, dolgozni akarunk!
Farkas Zoltán lett a horgosi romák vajdája

A szövetségi parlament megszakított üléséről megkésve érkeztem a horgosi Művelődési Házban, pénteken este 18 órára összehívott roma-nagygyűlésre. Nem tagadom, útközben mindenféle gondolat megfordult a fejemben, hiszen amikor nyilvánosságra került a községünk legészakibb településén élő romák indítványa, azonnal mendemondák kezdtek terjengeni mind a faluban, mind pedig a szomszédos helységekben.

A Művelődési Ház előcsarnokába lépve a szinte halotti csendre figyeltem fel. Még az is átfutott agyamon: nem sikerült a szervezés, kudarcba fulladt az önszerveződési kísérlet. Így aztán -- nem tagadom -- mérhetetlen örömmel töltött el az ajtónyitás után meglátott közel 100 részvevő látványa.

Mindarról, ami negyed nyolcig történt, barátaim és munkatársaim számoltak be. Így tudtam meg, hogy az összegyűlteket, a kanizsai önkormányzat vezetőit és a horgosi helyi közösség képviselőjét Farkas Zoltán, a Vitamin élelmiszer-ipari vállalat megbecsült dolgozója üdvözölte, köszönetet mondva egyúttal a község vezetőségének, hogy lehetővé tették a horgosi cigányok gyűlésének megtartását. Elmondta: szeretnék megalakítani Független Kisebbségi Roma Közösségüket, mert együttesen hatékonyabban képviselhetik egyéni és közösségi érdekeiket. Céljaikat 9 pontban fogalmazták meg. Mindenekelőtt munkát kérnek, de jólesne nekik, ha a környezet felkarolná gyerekeiket is. A kisdiákoknak tankönyvcsomagra, ruhára, élelemre van szükségük. Szeretnék, ha felszámolnák a cigánytelepek környékén levő illegális szeméthegyeket, és ha a humanitárius szervezetek igazságosan osztanák el a segélycsomagokat. Ezt hajlandók akár egymás közt is megszervezni, csak az kell, bízzák rájuk az élelem kiosztását. Követelik továbbá a családi pótlék és a munkanélküli segély rendszeres kifizetését azoknak, akik jogosultak ezekre a térítményekre. Nehezményezték, hogy egyedül a horgosi vendéglőkbe nem engedik be őket, a környékbeli szórakozóhelyeket, diszkókat szabadon látogathatják. A belvízkárosultak részére szánt építőanyagból a horgosi roma családok nem kaptak, jóllehet több háztartás fedél nélkül maradt. Szerintük néhány jómódú horgosi polgár jogtalanul kapott ebből a segélyből. Amikor ezirányú észrevételeiket közölték, a horgosi helyi közösségben azt mondták nekik, menjenek Milosevichez -- panaszkodott Farkas Zoltán, megállapítva, hogy -- szerinte -- ilyen műveletlen embernek nem lenne szabad felelős munkahelyet betölteni.

Novák László alpolgármester elégedettségét fejezte ki, hogy a roma közösség önszerveződéssel és a helyi önkormányzattal együttműködve a mintegy 133 család jobb életkörülményeinek megteremtését tűzte ki célul. Domonkos József, az önkormányzat általános ügyosztályának vezetője elmondta, hogy Horgoson 46 munkanélküli roma család részesül szociális segélyben, s megígérte, hogy tájékoztatja az érintetteket, milyen törvényes feltételeknek kell eleget tenni a családi pótlék és más juttatás elnyeréséhez. Zeljko Balaban, a horgosi helyi közösséget képviselő tanácstag üdvözölte a romák kezdeményezését, és úgy vélte: már 10 évvel ezelőtt meg kellett volna alakítaniuk önálló szervezetüket. Röhrig Ottó helybeli polgár azt javasolta, hogy egy hónapon belül tartsanak újabb összejövetelt, amelyen a Szociális Munkavédelmi Központ, a Vöröskereszt, a horgosi helyi közösség, illetve Termelők Klubjának vezetősége, a vállalatok és az önkormányzat képviselői is részt vennének. Ennek a megbeszélésnek a központi témája a munkalehetőségek számbavétele, a segélyosztás módja és a népkonyha újbóli beindítása lenne. A megjelentek az indítványt egyhangúlag támogatták.

A példamutatóan toleráns hangvételű roma gyűlés azon részén, amelyen már én is jelen voltam, a három cigánytelep képviseletét egyhangúlag Farkas Zoltánra bízták, mindezt akár úgy is megfogalmazhatnám: megválasztották vajdájuknak. Érdekegyeztető bizottságot (telepenként egy-egy tagot) is választottak a vajda mellett, azt Horvát Tibor, Kolompár József és Mile Petrovic alkotják.

Nem állíthatom, hogy minden elnyerte a tetszésemet. Furcsállottam azt, hogy a meghívott újságírók közül egyedül a Szabadkai Rádió tudósítója volt jelen, de az sem vidított fel, hogy a helyi közösséget képviselő tanácstag -- ezt pedig a gyűlés részvevői panaszolták el -- alig fél órát töltött el az összejövetelen, a tanácselnök és a helyi közösség titkára pedig meg sem jelentek.

Amit legvégül külön ki szeretnék emelni: öröm volt látni, ahogyan a megjelent idősebb emberek tisztelik a középiskolai végzettségű fiatalokat, ahogyan elvárják tőlük a sorsuk jobbra fordulása érdekében végzendő tevékenységet. Nem mannát várnak sem tőlük, sem a község vezetőségétől, egészen egyszerű, mindennapi vágyaik vannak, azt kívánják: a legtehetségesebb fiatal fejezze be a tanítóképzőt, hogy roma tanító tanítsa gyermekeiket; a községgel közösen dolgozzunk ki terveket, projektumokat a gyermekeik tankönyvekkel, iskolaszerrel való ellátására, foglalkoztatásuk megoldására, lakáskörülményeik javítására. Azt is tudják, mindez nem oldható meg azonnal, de hisznek abban, hogy a helyi közösség többi polgárával, annak vezetésével és a községi vezetőséggel együtt lépésről lépésre haladva eredményeket tudunk elérni.

BALLA Lajos-Laci

Ezen a levelezőlistán keresztül hamarabb és rendszeresen megkaphatod a Képes Ifjúság lapszámait, idejében értesítünk a lap rendezvényeiről és az azokkal kapcsolatos legfontosabb információkat is megkaphatod, levelezhetsz és vitatkozhatsz más olvasókkal és a szerkesztőséggel is.

Levél a listára: kepesifi@egroups.com
Lejelentkezés: kepesifi-unsubscribe@egroups.com
URL: http://www.egroups.com/mygroups
Képes Ifi-honlap: http://www.tippnet.co.yu/media/kepesifi -- Látogass el!
 

Vissza a kezdőlapra