Államcsínyveszélyben Horvátország?
(Az újvidéki Magyar Szó vasárnapi cikke nyomán)
Pattanásig feszítették a húrokat pénteken délután a horvát nemzetgyűlés alsóházában. A több felvonásosra szabdalt drámai ülésen végül abban állapodtak meg, hogy szerdán (addigra talán valamivel higgadtabb fejjel?) tárgyalják a koalíció - régiópártok és a kisebbségi képviselők által is támogatott - határozati javaslatát. A javaslat feltételezi, hogy a végsőkig felforrósított, elpolitizált helyzetben, vannak az országban, akik a törvényes hatalom államcsínyes megdöntésétől sem riadnának vissza.

Az igazságszolgáltatásnak, jogállamban és demokráciában függetlennek kell lennie mindenféle napi- és pártpolitikától, és hogy a bíróságok munkáját nem befolyásolhatják az ilyen vagy olyan, manipulált vagy spontán tömegtüntetések.

Péntek este a kormányfő, az államfő és a parlament elnöke állt az újságírók elé, és hármuk nevében a miniszterelnök mondta: Békés tüntetések igen, erőszakkal fenyegetőzés, erőszakhullám azonban nem lehet az országban! Szabaddá kell tenni az országutakat, amelyeken a tüntetők elvágták egész Dalmáciát a fővárostól.
Racan miniszterelnök ezt megelőzőleg a parlamentben kijelentette, kormányának nincs tudomása arról, hogy hol tartózkodik a 34 éves Mirko Norac nyugalmazott horvát tábornok, akinek 30 napos vizsgálati fogságba helyezését annak alapos gyanújával rendelte el a múlt héten a rijekai megyei bíróság vizsgálóbírója, hogy ő is felelős a gospici szerb polgári lakosság 1991. évi kivégzéséért. Meggyőződése azonban -- mondta Racan --, hogy akik a letartóztatási parancs elleni, spontánnak mondott, tiltakozó hullámot szítják, biztosan tudják a tábornok tartózkodási helyét és személyes kárára is manipulálnak vele. Hozzáfűzte, hogy Hága mindeddig nem emelt vádat a tábornok ellen. Azzal vádolta ugyanakkor a tavalyi horvát politikai fordulat előtti volt kormányzópártot, hogy a kialakult helyzetet a törvényes hatalom megdöntésére szeretné kihasználni.
Nem új keletű az eddig nagyjából csak külpolitikai sikereivel büszkélkedhető, belpolitikai és gazdasági téren nem sokat tehetett kormányzó hatos koalíciónak ez a nézete. Mesic elnök is, amikor szeptember végén azonnali hatállyal nyugállományba helyeztetett több tábornokot, mert katonai hivatásukkal és kötelességükkel ellentétben politikai megmozdulásba keverdtek (köztük volt Norac is), azt állította, hogy nem volt ideje tétovázni. Most már teljesen világos, hogy a történtek mögött az ellenzékbe kényszerült volt kormányzópárt teljes vezetősége áll, amely képtelen felfogni, hogy a hatalom megszerzése, és a tőle történő megválás is, demokratikus úton történik -- mondta.
A Sinj közelében 1967-ben született Mirko Norac a Horvátország elleni szerb agresszió első napjaitól (szülei akkor németországi vendégmunkások voltak és hozzájuk is mehetett volna) antiterrorista különleges horvát alakulat tagja lett, majd 1991-ben, akkor már ezredesi rangban, a horvát haderő legfiatalabb ezredese volt, Gospic védelmi törzskarának a parancsnoka. Hívei szerint neki köszönhető, hogy Gospic is nem jutott Vukovár sorsára. Az 1991. évi gospici állítólagos szerb kivégzéseket tárgyaló rijekai megyei bíróság azonban rá is kiterjesztette a felelősséget az ottani, akkori állítólagos atrocitásokért.

Vasárnap délre a szép időben mindig népes, pálmafasoros spliti tengerpartra hirdetnek sokrésztvevős tömeggyűlést, és Eszéken is felforrósodóban a közhangulat.Időközben jelentették a hírügynökségek, hogy a horvátországi úttorlaszokat megszüntették.
Vissza a kezdőlapra