Sajtóhírek a Kasza Józsefet és a vajdasági kisebbségeket ért fenyegetésről
Az internet belépett a politikai bűnözés területére is. A Kasza Józsefet ért fenyegetés ezen a csatornán jutott el hozzá. Bármennyire is örülünk az Internet térhódításának, ezt a felhasználási területet nem szeretnénk fejleszteni. Kíváncsian várjuk ugyanakkor, hogy kihasználja-e a rendőrség a feladó megkeresésének a Háló adta lehetőségeit, illetve azt a liberális hangorkánt, ami a bűnözők személyiségi jogainak ilyeténképpen való megsértése kivált majd. Az alábbiakban három írás a sajnálatos eseményről. A harmadik különösen figyelemre méltó, mert a szerb észjárást lehet nyomon követni.

Jó hírek érkeznek Jugoszláviából, jó ütemben folyik a polgárok egyéni és közösségi jogairól szóló szövetségi törvény előkészítése. A mostanihoz hasonló esetek azonban megkérdőjelezik a folyamat őszinteségét. Csak remélni tudjuk, hogy elszigetelt jelenségről van szó.


ÉLETVESZÉLYESEN MEGFENYEGETTÉK KASZÁT

Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Szabadka polgármestere, vasárnap egy olyan elektronikus levelet kapott, melyben halállal fenyegették.

A B92 Rádió tudósítója szerint a fenyegető levelet a "Szerb Felszabadító Mozgalom" írta alá, s egy egész sor fenyegetést tartalmaz a magyarok elüldözésére, a horvátok meggyilkolására vonatkoznak, magát Kaszát pedig a levélírók azzal fenyegetik, hogy "golyót kap a homlokába".
 A VMSZ elnöke e levél kapcsán kijelentette: mindez a kilencvenes évek elejére emlékezteti, s hozzáteszi: a vajdasági magyarok elleni legutóbbi támadásokban a Szerb Radikális Párt tagjaihoz csatlakozott Zsivorad Szmiljanics, a vajdasági képviselőház korábbi elnöke és a Szerbiai Demokratikus Párt egyes tagjai is; e párt képviselője ugyanis demonstratívan elhagyta a tartományi parlament ülését, amikor a VMSZ egyik tagja anyanyelvén szólalt fel. Kasza egyébként közölte azt is: a fenyegető tartalmú e-mailt eljuttatja Vojiszlav Kostunica jugoszláv elnökhöz és Zoran Gyingyics leendő szerbiai kormányfőhöz, de az esetről értesíti a nemzetközi közösséget is. Kasza ma ismeretlen személy ellen bűnvádi feljelentést is tett - jelenti a B92 Rádió.

FOKOZÓDÓ GYÜLÖLETSZÍTÁS?

Gyalázkodó, fenyegető levél érkezett a Megkérdezzük a polgármestert című internetes weboldalra --
A szabadkai polgármesteri sajtótájékoztatón hallottuk

Magyar Szó, 2001 január 16. S. Kiss Ágnes cikke

Gyalázkodó, a polgármester életét követelő, gyűlölettől fűtött, alantas e-mailt kapott vasárnap Kasza József, amelyben a levél szerzője vagy szerzői nem elégedtek meg a szabadkai polgármester személyére vonatkozó fasiszta kijelentésekkel, azzal fokozták a fenyegető kijelentéseket, hogy "kitoloncoltatják a magyarokat, a horvátokat pedig a Ferences-rendiek temploma előtt fogják halomra gyilkolni". Az üzeneten, amely a Tipp-Topp System címére érkezett, a "Szerb Felszabadító Mozgalom" aláírás látható.
 A polgármester, szokásos hét eleji sajtótájékoztatóján, tegnap elmondta: azért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a levél tartalmát, mert nem egyedi esetről van szó. Az utóbbi időben állandó jelleggel szítják a nemzeti gyűlöletet a radikálisok, de a képviselőház ülései sem mentesek a nemzeti türelmetlenség szításától, az ilyen hangú hozzászólásoktól, amelyek elsősorban Zsivorad Szmiljanicsnak, a tartományi képviselőház volt elnökének szájából hangzottak el. A polgármester szerint az ellentéteket a Szerb Demokrata Párt képviselői is szítják. Szerinte ennek a folyamatnak a része a személye ellen szervezett támadás.
 Kasza József azzal folytatta, hogy mindezt azok tartják "melegen", akiknek nem érdekük a demokratikus változások, a nyitás Európa felé, a rend és a jogállam. Számunkra pedig, mondta a polgármester, nem marad más hátra, mint az, hogy követeljük a bűnösök megnevezését. A polgármester hangsúlyozta, hogy a levelet eljutatja Vojiszlav Kostunica elnöknek, Zoran Gyingyicsnek, de a nemzetközi közösséghez is, mert -- mint mondta -- nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy Jugoszlávia része legyen Európának, hogy eltöröljék a határokat, és hogy végre a fejlődés útjára lépjünk. De ez nem történik meg mindaddig, amíg az ország minden állampolgára nem lesz egyenrangú. A polgármester kiemelte, hogy ilyen leveleket a kilencvenes évek elején kapott, a legnagyobb nemzeti eufória és tomboló nacionalizmus idején. Ez a levél azokra az időkre emlékeztet.
 Az Alfa Rádió munkatársa azzal a kérdéssel fordult a polgármesterhez, hogy miért nem azután tette közzé az információt, miután kiderül, ki a levél szerzője. Így ugyanis "minden szerb bűnösnek érezheti magát" -- állította --, majd megkérdezte: Kasza József magatartásával nem szolgáltatott-e ürügyet az ilyen és hasonló levelek megírására!

 FENYEGETŐ LEVÉL

Magyar Szó, 2001. január 16. Kabók Erika cikke
A szabadkai polgármester sajtótájékoztatóján, miután Kasza József ismertette a Szabadka honlapjára érkezett fenyegető levelet, a helyi ALfa-City rádió újságírója, Predrag Petrovics megkérdezte, vajon nem gondolja-e Kasza József, hogy akkor kellett volna nyilvánosságra hozni a levelet, amikor már felfedték a tettes kilétét, ugyanis így minden szerb bűnösnek érezheti magát, hiszen az elkövető ismeretlen.
 A levélben egyebek között ez áll: "Rohadt, büdös magyarok, menjetek a ti Budapestetekre és ne is jöjjetek ide vissza. Ami pedig az usztasákat illeti, őket nem üldözzük el, hanem a Ferenc-rendi templomuk előtt gyilkoljuk le őket..."
 Hogy a levél szerzője szerb nemzetiségű, azt nem nehéz kitalálni, hiszen ezt a népet nemes szerbeknek nevezi, akik vérüket ontották Szabadkáért.
 Az újságíró tulajdonképpen azt az észjárást demonstrálta, amit már több ízben is tapasztaltunk más problémák téves elemzése kapcsán: nevezetesen a tézis és az antitézis felcserélését. Szerinte Kasza a vétkes, mert nyilvánosságra hozta a levelet. Még véletlenül sem az, aki ezt elkövette, az, aki ilyen módon beszél a Szabadkán igen jelentős számban élő magyarokról és horvátokról. Szerinte nem az a baj, hogy valaki a vele egy városban élők ellen uszít, hanem, hogy esetleg csorba esik népe tekintélyén. Miközben senki sem vádolta úgy általában a szerb népet. A polgármester ismeretlen elkövetőről, illetve elkövetőkről beszélt. Híre-hamva sem volt semmilyen uszításnak. Az újságíró ahelyett, hogy elhatárolta volna magát népe szélsőséges elemeitől, bűnösnek érezte magát, vagy legalábbis ezt sejtette kérdéseivel.
 A kolléga továbbá azt sem átallotta megkérdezni, hogy a polgármester véleménye szerint esetleg okot szolgáltatott-e arra, hogy a fentiek megtörténjenek. Mintha bármi is indokolhatná egy olyan trágár és minősíthetetlen levél közreadását az Interneten, amelyben golyót ígérnek az ember fejébe, amelyben az anyját szidják, s népirtásról beszélnek.
 A levél provokatív, uszító, sértő és feladójának, megszerkesztőjének a törvény előtt felelnie kell. A magyarellenes hullámba, amelyet az utóbbi időben tapasztaltunk, beleillik ez a levél is. Az igazságszolgáltatási szerveken áll, hogy minél előbb kézre kerítsék a tettest vagy az elkövetőket. Ebből aztán levonhatnánk a következtetést, hogy már nem söpri a rendőrség a magyarok elleni támadásokat a szőnyeg alá, ahogyan ezt a fordulat előtt tette és azt is, hogy egy demokratikus országban felelőtlenül nem lehet kiirtással fenyegetni se népeket, se embereket, név szerint.

Vissza a kezdőlapra