Kapcsolódó híradások

Az MHL örömmel nyugtázza, hogy a Külügyminisztérium körültekintően  és hatékonyan lépett fel az ügyben. Magyar Nemzet cikke
Harrach Péter szociális és családügyi miniszter nyilatkozata

Az attrocitás lehetséges oka?

Egy olvasónk információi szerint a hivatkozott könyvszállítmányt a magyar kormány háromszor próbálta átvinni hivatalosan a román határon, de nem engedték. Ekkor fordultak a Máltai Szeretetszolgálathoz, akik valamiféle "adomány" címen átvitték.

Azért kiváncs vagyok arra, hogy a románok hogyan tehetik meg, hogy egy szállítmányt nem engednek át. Nem emlékszem, hogy ebből lett volna valami botrány - kérdezi E.M. olvasónk.

Aki tud válaszolni olvasónk kérdésére IDE kattintson.

Bekérették a román nagykövetet
Hazánk magyarázatot vár a Kozma atya elleni támadásra

A Külügyminisztérium területileg illetékes helyettes államtitkára, Lőrincz Csaba hétfőn hivatalába kérette Petru Cordost, Románia budapesti nagykövetét azzal kapcsolatban, hogy Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökét vasárnap hajnalban megtámadták a borsi határátkelőnél.

Horváth Gábor külügyi szóvivő elmondta: Lőrincz Csaba a budapesti román nagykövetség hatékony közbenjárását kérte annak érdekében, hogy az illetékes román hatóságok sürgősen és részletekbe menően vizsgálják ki a Kozma atya elleni incidenst.

A helyettes államtitkár arra kérte a nagykövetet, Bukarest adjon magyarázatot a történtekre és tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy hasonló esetre a jövőben ne kerülhessen sor.

Petru Cordos sajnálatát fejezte ki a Kozma atyával történtekkel kapcsolatban, ígéretet tett a magyar felvetés
továbbítására, valamint arra, hogy a romániai hatóságok minden lehetséges lépést megtesznek az elkövető felkutatására. Közölte: a romániai szervek tájékoztatni fogják a Külügyminisztériumot vizsgálatuk eredményéről.

Népszava
2001. január 9.

Részletek Kozma atya ügyében
Kik tették, miért tették?

Mint ismeretes, vasárnap hajnalban egy ismeretlen fiatalember inzultálta a borsi határátkelôhelyen Kozma Imrét, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat épp kilépésre várakozó vezetôjét. Az atyát korábban meglopták, elvitték autójából a személyes iratait tartalmazó aktatáskáját. Az alábbiakban további részleteket olvashatnak az ügyrôl.

Tegnap Tempfli József római katolikus megyés püspök lapunknak elmondta: szombaton délelôtt 11 óra körül érkezett Kozma atya a püspökségre. Megbeszélést tartottak, s 14 óra tájban távozni készült a vendég. Skoda típusú gépkocsija, melynek oldalán ott áll a szeretetszolgálat teljes neve, a püspökség kapuja elôtt várakozott. Mikor Kozma és kísérôje felnyitotta a kocsi csomagtartóját, odament hozzájuk három fiatalember. Egyikôjük hirtelen kivette a csomagtartóból a diplomatatáskát, s elfutott vele. Másik két társa is futásnak eredt. "Hirtelen történt mindez. Nem is tudnék személyleírást adni róluk" – mondta a püspök. A táskában volt Kozma atya diplomata-útlevele, néhány irata és jelentôsebb mennyiségű készpénz. "Kozma Imre közölte, hogy bejelenti az esetet a rendôrségen. Megkérdeztem, kísérjem-e el, de azt válaszolta, nem szükséges, ugyanis a kísérôje erdélyi származású, tud románul. Délután három felé visszajöttek a püspökségre, s örömmel újságolták: kaptak papírt a rendôrségtôl, mellyel majd átmehetnek a határon. Váradról siettek tovább Temesvárra" – közölte a püspök.

A határnál történtekrôl a püspökségen is a sajtóból értesültek. Tempfli József tegnap reggel felhívta telefonon Kozma atyát, aki elmesélte neki, hogy a támadó beült mellé az autóba. Az atya elôzôleg zsebre tette a slusszkulcsot, így a férfi nem tudott elhajtani. Kétszer ököllel megütötte az atyát, s románul kiáltotta neki, hogy "hagyja el az országot!" Kozma atya Tempfli püspöknek hangsúlyozta: meggyôzôdése, hogy el akarták rabolni.

Felhívtuk Alföldi László kolozsvári magyar fôkonzult. Közölte: megdöbbentô az incidens, ami a szeretetszolgálat
vezetôjével megesett, azzal az emberrel, aki az évek során sok tízmillió márkával segítette Romániát. "Súlyos mulasztás történt. A határátlépésnél a külképviselet hiába azonosította Kozma atyát, hiába küldték le az adatait; Dávid Ibolya igazságügy-miniszter személyes közbenjárása sem vezetett eredményre, azaz rugalmas határtálépéshez. Az is furcsa, hogy bár dulakodás történt, senki nem avatkozott közbe, nem azonosították, nem vették üldözôbe a támadót. Kozma atya is bejelentette az esetet a magyar külügyminisztériumban. Ma a szaktárca értesíti a román hatóságot, s kérik a felelôsök felkutatását, a szigorú vizsgálatot" – nyilatkozta a fôkonzul.

A Máltai Szeretetszolgálat budapesti székhelyén telefonon kerestük Kozma atyát, hogy tájékoztasson a történtekrôl. Meg szerettük volna kérdezni többek között, hogy miért nem tett feljelentést a román hatóságoknál a vámnál történtekrôl, miért kívánja titokban tartani támadója autójának rendszámát, mint ahogy azt egy tévényilatkozatában kifejtette és megüzente a "fiatalembernek". Mivel az atya házon kívül volt, s azt tanácsolták, hogy késôbb se keressük, ma újra próbálkozunk.

Teofil Mos ezredes, Nagyvárad rendôrfônöke felvilágosított: még nem fogták el azokat, akik ellopták a szeretetszolgálat vezetôjének táskáját. Szerinte az sem biztos, hogy Váradon történt a bűncselekmény, lehet, hogy az atya csak itt vette észre. Mindenesetre tovább nyomoznak. Kozma Imre az általuk kiállított, határátlépésre alkalmatlan okmánnyal új, illetve ideiglenes iratok kiállítását kérheti a konzulátuson, illetve Magyarországon. A határnál történt incidensrôl az ezredes a sajtóból értesült, náluk nem tettek feljelentést ezzel kapcsolatban.

A határrendészet szerkesztôségünkbe eljuttatott közleménye a nagylaki, illetve a borsi szolgálatos határrendészek jelentését tartalmazza Kozma atya viszontagságairól. Tisztázza: a szeretszolgálat vezetôjével Nagylaknál világosan közölték, hogy egy konzulátusi okmányra van szüksége a hazautazáshoz. Borsnál is enélkül próbálkozott. Az incidensrôl szóban tett említést, de feljelentést nem kívánt tenni. A szolgálatos határrendôrök ennek ellenére átvizsgálták a környéket, de nem találtak az atya leírása szerinti dzsipet.

Tegnap délután juttatták el szerkesztôségünkbe a Magyarok Világszövetségének közleményét, melyben tiltakoznak a Kozma atyát ért agresszió ellen, s hasonló tiltakozások megfogalmazására szólítják fel tagszervezeteiket.

A magyar külügyminisztérium területileg illetékes államtitkára, Lôrincz Csaba tegnap hivatalába kérette Románia budapesti nagykövetét, Petru Cordost a Kozma-üggyel kapcsolatban. Utóbbi sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, és ígéretet tett arra, hogy továbbítja a magyar fél kérését a körülmények alapos kivizsgálására.

Bihari Napló (Nagyvárad)
Tóth Hajnal
Zámbó Sipos Mónika
Vissza a kezdőlapra