Az agyonhallgatott Isten

A Vasárnapi Ujság Mondom néktek című vallási rovatában február 4-én Kerényi Lajos atyát, a Szent Kereszt templom piarista plébánosa beszélt.

Micsoda különbség van Simon Péter magatartása, és a halott Jairus leánykáék udvarán levő, gúnyolódó és nevető emberek között. Jézus mindkét esetben előre ígéri, hogy segíteni fog. Amott újabb hálókivetésre szólít fel az éjszakai kudarc után, itt a halott kislány feltámasztására utal.
Szánalomra méltóan kicsiny, beszűkült, törpe emberek azok, akik el sem tudják képzelni, hogy vannak nagyobb erők is, mint amilyeneket ők megtapasztalnak. Sajnos nagyon sokan vannak ilyenek édes hazánkban is. Valaki így vélekedik róluk: " Napjainkban világveszéllyé vált a manipuláció. Az ember szinte kísérleti tárggyá válik. A tévé és számítógép elvon az egyéni szabad kezdeményezéstől. Az egyén géppé alacsonyodik. Nincs jövőbe vetett énképe." A manipulált ember képes mindent kinevetni. Nevet a csodákon, nevet az igazolt Jézuson, a szeplőtelen Fogantatáson, a tisztaságon a házasságig, a hűségen, a feltámadáson. Ezek nem férnek bele az ő kis kocka-világába.
Sajnos, ez tömeges jelenség. És mi nem nyugodhatunk bele. Nem szabad erkölcs nélkül, a természetfeletti elhallgatásával nevelni. Hazánkban 50 éve sem illem, sem erkölcstan-tanítás nincs. Istent agyonhallgatják. A fiataloknak talán 6-8 százaléka tanul róla. Ezért kik a felelősök? A beszűkült, manipulált vezetők, a pedagógusok? Az ilyen nevelést már nélkülöző szülők?
Primitív lemaradás! Ugyanakkor túlhalad felettünk a tudomány, az emberiség sodró, szinte ösztönös lendülete, mely világszerte immár milliárdokat indít Isten felé. Freund Tamás, a világhírű agykutató professzor a Millennium című lapnak adott interjújában fölteszi a kérdést: A megismerést végző agy-szerkezet megismerheti-e saját magát? Válasza: Az emberi éntudat létrejötte nem anyagi eredetű. A riporter kérdésére: Magyarán: Isten lehelt tudatot az ember agyába?  Ezt válaszolja: Istenhívő tudósként én ezt vallom. Újabb kérdésre: Valóban igaz, hogy a legnagyobb tudósok többsége hisz Istenben? Így válaszol: A biológusok, általában a természettudósok jelentős részéről ez elmondható.
  Magyar Testvéreim! Nehogy nevetségessé és szánalomra méltóvá váljunk Isten, és az ősi keresztény renoméját visszaszerző Európa előtt. Péter ki merte mondani: a te szavadra még egyszer kivetem a hálót. Mernénk végre mi is, nagy keresztény magyarok késő unokái: Jézusra hallgatni.