Magyarország reneszánsza a 3. évezredben
Harrach Péter
szociális és családügyi miniszter
Védnöki megnyitó beszéd

Azt hiszem, nekem van a legkönnyebb dolgom, hiszen egy megnyitástól nem azt várják, hogy egy tudományos értékű előadást tartsunk, hanem beindítsunk valamit, ami reményeink szerint egy olyan munkához vezet majd, amely munka azt is fogja eredményezni, hogy a mi területünkön átfogó képet tudunk rajzolni. És reményeim szerint talán a nyilvánosság előtt is megjelenik ez a kép. Amely kép eddig nem volt eléggé artikulált.

Hadd kezdjem egy Széchenyi idézettel, és nem véletlenül ezt tettem az elejére: „ A munka, s csak a munka, de egyedül a szabad mozgású, maga magát jutalmazó, és ésszel irányított munka emel népet nemzetté.” Széchenyi gondolata kiválóan ragadja meg azt a momentumot, amely Európa népeinek nemzetté válását segítette. És most, amikor a Magyarország Felemelkedéséért Közhasznú Alapítvány meghívására, egy nemzetközi konferencia keretén belül igyekszünk átgondolni az utat, amely hazánk új reneszánszához vezet, folyamatosan szem előtt kell tartanunk a kiváló grófnak ezt a mondatát.

A szekció, amelynek védnökeként most megnyithatom a közös munkát, a Foglalkoztatás, szociálpolitika nevet viseli. Hadd kezdjem azzal, hogy egy kicsit másak a kategóriák itthon, és mások Európában. Szociálpolitikán, szociális jelzővel illethető tevékenységgel Európában sokkal szélesebb kört jeleznek, mint nálunk. Mi a szociális ellátásra szoktuk ezt a kifejezést használni. De hogy Európában mit jelent ez, ha megengedik, akkor ezzel kapcsolatban egy rövid felsorolást adnék. Tehát: munkajog és foglalkoztatáspolitika, szociális párbeszéd, nők és férfiak esélyegyenlősége, rasszizmus elleni küzdelem, szociális biztonság, az idős emberek és a kirekesztettség kérdése, fogyatékossággal élő személyek, népegészségügy, munkahelyi egészségvédelem és biztonság.
Ami számunkra rendkívül érdekes, hogy ezek a területek különböző szinten kidolgozottak, és lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy mi vigyünk Európába valamit, ami ott nem olyan, mint nálunk. A foglalkoztatás kérdése ennek a szekciónak a központi témája. Az Unió törekvése a tagországok magas szintű koordinációnak fejlesztésére irányul. Sikeres gazdaságpolitikának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy e területen utolérjük Európa fejlettebb államait. A szociális és munkaügyek az Uniós integráció egész története során összefonódtak. A szociális ellátások területét átfogó rendszer hazánkban szakmai szempontból nem maradt le az Uniós átlagtól. A gazdasági lemaradás azonban természetesen korlátozza a juttatások mértékét. Mindenképpen szeretném megemlíteni azt a vitathatatlan tényt, hogy a szociálpolitika e dimenziójában óriási szerepet játszanak hazánkban a civil szervezetek és az egyházak. A magas szintű szakmai munka, az elkötelezett hozzáállás akár az ország teljes lakosságát képes megmozgatni, ha konkrét segítségnyújtásról van szó. Jó példa erre most az árvíz is.
Szociálpolitikának van egy részterülete, amely napjainkra talán kidolgozottabbnak tekinthető Magyarországon, mint egyes Uniós államokban- és ez a családpolitika. Nem tudok ellenállni annak, hogy ismét csak ne idézzem legalábbis tartalmilag Andorka Rudolfot, aki azt mondta: „Az Unióba mi is vihetünk valamit, és miért ne lehetne ez éppen a családpolitikánk.” Amikor családról beszélünk, akkor egyszerre vagyunk konzervatívak, és egyszerre fogadjuk el azokat a tendenciákat, amelyek a társadalomban jelentkeznek. A család, mint érték, mint intézmény sajnos sérülést szenvedett az elmúlt évtizedekben. És önök előtt is ismert, hogy a polgári kormány prioritásai között szerepel a családok támogatása. Hadd mondjam el, hogy két év alatt hatvan százalékkal növeltük a családoknak nyújtott támogatást, és ezen belül is megpróbáltuk erősíteni - talán ezért sem közömbös, hogy a Széchenyi idézettel kezdtem – tehát megpróbáltuk erősíteni a munka becsületét, a munkajövedelemhez kötött támogatásokat. Az is kiszivárgott már, és nem titok, hogy a kormány jelentős mértékben szeretné jövőre növelni a háromgyermekesek adókedvezményét. Oly mértékig, hogy ez adómentességet is jelentene. A tervek szerint, ami napvilágot látott, évi hárommillió forintos jövedelemig. Ez olyan áttörést jelenthet a több gyermeket nevelő családok helyzetében, ami azt eredményezheti, hogy a demográfiai helyzet is javulhat. De mindenképpen javul a családok helyzete. Hiszen jelentős különbség van a két és három gyermeket nevelő családok helyzete között. Nem tudjuk ezzel megoldani a problémát, de a támogatás jelentős mértékben csökkentené ezeknek a családoknak a lemaradását. Németh Lászlónak van egy szép kifejezése, amit 1956 októberében használt: „emelkedő nemzet”. Akkor valóban olyan pillanatot élt a nemzet, amikor ezt nyugodtan lehetett használni. Mi újból szeretnénk emelkedő nemzetté tenni a magyarságot. Szeretnénk újra és újra átélni, valóságként megélni, húsbavágóan megtapasztalni, mit is jelent ez a fogalom. Annak, hogy egy nemzet felemelkedik, számos jele lehet: gazdasága, kereskedelme, kultúrája mind-mind a bizonyítéka ennek a folyamatnak. De az egy legmagasztosabb jele, egy nemzet erejének a segítőkészsége, ami politikai szinten a szociális dimenzióban nyilvánul meg. Ezért is mondtam azt, hogy nagy öröm számunkra, hogy civil és egyházi szervezetek jelentős részt vállalnak ebben a munkában. Hiszen a szociális terület nem egy elszigetelt intézményrendszer feladatát jelenti. Ez azt jelenti, hogy ebben az egész társadalomnak meg kell ebben jelennie, és a civil- illetve az egyházi szervezetek együttműködése számunkra nélkülözhetetlen. Hiszen minden egyes forint, amit ezeknek a szervezeteknek adunk, többszörös mértékben térül meg, illetve használódik fel. Hiszen hozzátesznek valamit, ami nélkülözhetetlen: az emberi erőforrást. Amit nem lehet pénzzel pótolni. Amit csak az ember-ember közötti kapcsolatban tudunk megjeleníteni. És ezek a szervezetek, amelyekben közösségek élnek, ezek képesek arra, hogy ezt megtegyék.2000. áprilisában Budapesten rendezte meg a Magyarország Felemelkedéséért közhasznú Alapítvány azt a konferenciát, amelyen kíváló előadók nagyszerű előadásokkal járultak hozzá a címben jelzett célok megvalósulásához. Most Karácsonyra az Alapítvány az anyagot cd-n is megjelentette. A MHL megkapta a lehetőséget, hogy az előadások anyagát az interneten is megjelentesse. A következőkben tehát gyakran találnak majd tisztelt olvasóink ilyen anyagot honlapunkon. Javasoljuk, folytassuk a konferenciát! További hozzászólásoknak is teret biztosítunk. Az e-mailon beküldött hozzászólásokat az egyes előadások után helyezzük majd el.
A hozzászólók IDE kattintsanak!Vissza a kezdőlapra