A Parlamentből jelentjük
2001. március 5.
Napirend előtt
 • Fodor Gábor - napirend előtt a roma-kérdésről
 • Hende Csaba igazságügyi minisztériumi államtitkár válasza
 • Ezt írta a Magyar Nemzet


 • ELNÖK: Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Fodor Gábor frakcióvezető-helyettes úr, Szabad Demokraták Szövetsége.

  DR. FODOR GÁBOR (SZDSZ): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy rendkívül súlyos ügyben kértem ma napirend előtt szót. Arról van szó, tisztelt képviselőtársaim (Gyürk András: Öt százalék!), hogy mi érinti jó hírünket a világban; hogy tiszteletben tartjuk-e azokat az alapelveket, amelyekre a szabad és civilizált világ államai épültek. Arról van szó, tisztelt képviselőtársaim, hogy megtesz-e mindent annak érdekében a kormány, a parlament, a politika, hogy a magyarországi romák hazájuknak érezhessék Magyarországot. (Moraj a Fidesz padsoraiból. - Felkiáltások ugyanonnan: Jaj!)

  Az elmúlt napokban elképesztő híreket olvashattunk a sajtóban. Egy angol folyóirat azt írta meg, hogy állítólag az orosz titkosszolgálat van annak a hátterében, hogy a zámolyi romák Franciaországba menekültek és Strasbourgban menedékjogot kértek. (Közbekiáltás a Fidesz padsoraiból: Moszad!) Demeter Ervin nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő miniszter úr a televízió A Hét című műsora szerint a lap megjelenése előtt nem sokkal Londonban járt. Ugyancsak ez a műsor, a televízió A Hét című műsora azt állította, hogy az angolok az információt Budapestről kapták. (Vancsik Zoltán: Naná!) Nem tudjuk, mi az igazság ebben az ügyben. A Szabad Demokraták Szövetsége kezdeményezte a nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülésének összehívását azért, hogy tisztán lássunk. De az már most világos, hogy durva hangulatkeltés folyik a magyarországi romák ellen. (Felzúdulás a Fidesz padsoraiból. - Közbekiáltások: Jaj! - Gyürk András: Szégyelld magad!) És ebben a hangulatkeltésben tisztességes és becsületes politikai erő nem lehet partner. (Folyamatos zaj a kormánypártok padsoraiból.)

  Tisztelt Képviselőtársaim! Akik idegesek és kiabálnak most, ők is tudják, hogy láttunk már ilyet. Láttunk ilyet, hiszen Funar és Tudor Romániájában, Mec iar Szlovákiájában, Milosevics Jugoszláviájában (Nagy zaj a Fidesz padsoraiból.) gyakran került elő az az érv, hogy a magyar kisebbséget különböző titkosszolgálatok felhasználják azért, hogy lejárassák az adott országot külföldön. Nem ismeretlen a helyzet, nagyon jól tudjuk, mivel állunk szemben. Azt is tudjuk, tisztelt képviselőtársaim, hogy téved az, aki azt hiszi, hogy ezzel el lehet terelni a figyelmet a magyarországi romák tragikus helyzetéről. Ugyanis ma Magyarországon a hazai cigányság rettenetes körülmények között él, diszkriminációnak van kitéve, hátrányos jogkövetkezmények sújtják.

  Ezt nem mi mondjuk pusztán, képviselőtársaim! Hanem mondja a State Department, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának jelentése, amely jelentés szerint a magyarországi cigányok súlyos diszkriminációnak vannak kitéve az oktatásban, az otthonteremtésben, a közintézmények látogatásában, és rendszeresen rendőri akciók célpontjai. Ugyanezt mondja az ECRI, vagyis az Európa Tanács Rasszizmus- és Intoleranciaellenes Bizottságának jelentése. Ugyanezt mondja a Human Right's Watch nevű nemzetközi emberi jogi szervezet. Ugyanezt mondja az EBESZ-jelentés, amely tavaly jelent meg az európai cigányok helyzetéről, és ezt bizonyítja Kanada menekültügyi gyakorlata; a Kanadába forduló és ott menekültjogot kérő magyarországi cigányoknak több mint tíz százaléka esetében elismerik a diszkriminációt, és megadják ezt a jogot. (Dr. Kosztolányi Dénes: Ennyi helyen publikál a Szadesz?!)

  Kedves Képviselőtársaim! Tehát a külföld azt mondja, hogy létezik a diszkrimináció, és Magyarországon baj van. Mit tesz tehát a kormány, mit mondanak Magyarországon? Néhány nappal ezelőtt a Roma Polgárjogi Alapítvány néhány aktivistája pogromokról számolt be. Nádasladányban, Gyércén, majd írtak Bagról. Bagon, leírásuk szerint, elképesztő rendőri attak történt egy cigány közösség ellen. A cikkben olvashatjuk például, hogy egy rendőr egy romához úgy fordult az attak közben, hogy "mondd utánam, büdös cigány: rendőr urak... - és itt következik egy olyan kijelentés, amit nem szeretnék elmondani, mert nem tűri a parlament nyilvánosságát. (Zaj a Fidesz padsoraiból. - Közbeszólások: Mondjad csak!) szemét vagyok, az anyám is az." - A cigány ember azt mondta, hogy nem mondom, és megverték.

  Mit tesz a kormány? Hallgat, tisztelt képviselőtársaim! (Dr. Kosztolányi Dénes: Ezt a hazugságot most halljuk először!) Hallgat a köztársasági elnök, hallgat a miniszterelnök, hallgat a belügyminiszter, hallgat az oktatási miniszter. (Folyamatos zaj a Fidesz padsoraiból.) Márpedig, tisztelt képviselőtársaim, tudjuk jól, hogy hallgatással nem lehet megoldani semmit. Aki hallgat, azt gondolom, az fél, nem mer szembenézni a tényekkel, nem mer szembenézni a valósággal. Tudjuk, képviselőtársaim: vétkesek közt cinkos, aki néma.

  Köszönöm a figyelmüket. (Taps az SZDSZ és az MSZP padsoraiból. - Gyürk András: Négy és fél százalék! - Horn Gábor: Alázatot, fiúk!)

  ELNÖK: Az elhangzottakra Hende Csaba államtitkár úr kíván válaszolni. Figyelmet kérnék, tisztelt Országgyűlés!

  DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Én az ön által felvetett nemzetbiztonsági összefüggésekre nem reflektálnék; egyrészt nem kenyerem, másrészt ön is elmondta, hogy nem tudjuk, mi az igazság. Önök indítványozták a nemzetbiztonsági bizottság soron kívüli összehívását. Reméljük, hogy azután majd okosabbak leszünk.

  Arra a kérdésre azonban, hogy megtesz-e mindent a kormány, hogy a magyar romák hazájuknak érezhessék Magyarországot, én azt hiszem, nagyon nehéz lenne nyugodt lelkiismerettel igennel válaszolni. Hiszen mindent megtenni egy probléma megoldása érdekében általában nem lehet. Törekedni lehet erre, az abszolút tökéletességre és teljességre, de az emberi tökéletlenség általában meggátol minket abban, hogy ezt a nemes célt elérhessük.

  Egyetértek önnel abban, hogy a magyarországi cigányság rendkívül súlyos helyzetben van. Vak az, aki ezt nem látja. Vak az, aki nem ismeri fel, hogy valódi nemzeti sorskérdésről van szó, hiszen a cigányság helyzetének rendezése, társadalmi integrálása nélkül nem lesz XXI. századi modern Magyarország, nem lesz normális európai integráció.

  Ha azonban úgy tettük fel a kérdést, hogy vajon ez a kormány törekszik-e megoldani mindezeket a problémákat, akkor viszont jó lélekkel, nyugodt szívvel igennel tudok válaszolni a feltett kérdésre.

  Ez a kormány folytatja azt a középtávú intézkedéscsomagot, amelyet még az előző kormány kezdett meg, 1997-ben elfogadva azt, csak egy kicsit lendületesebben, egy kicsit eredményesebben, egy kicsit hatékonyabban és nagyobb ráfordításokkal folytatja. Ha szabad emlékeztetnem önt arra, úgy is, mint az előző kormány egyik jeles tagját, az 1997-98-as költségvetésekben mintegy 3 milliárd forint nevesített romapénz szerepelt; a tavalyi költségvetésben ez a szám 7,2 milliárd forint. Természetesen ez a pénz sem elegendő, no de hát mégiscsak több mint kétszeresen haladja meg azt az összeget, amelyet a Horn-kormány a ciklus végén erre a célra adott, tisztelt képviselő úr! (Vancsik Zoltán: Ez is kevés, az is kevés! - Szórványos taps a Fidesz és a MIÉP soraiból.)

  Szeretném elmondani azt, és talán nem véletlen, hogy ez a példa jut eszembe, hiszen ön az oktatási tárcát viselte az előző ciklusban, abban nyilván egyetértünk, hogy a hazai cigányság tartós felemelkedéséhez kizárólag az oktatáson, a közoktatási rendszeren keresztül vezet az út, ehhez pedig hozzáférést és lehetőséget, esélyt kell teremteni a roma gyerekeknek.

  Tisztelt Képviselő Úr! Az 1996-97-es tanévben Magyarországon összesen 785 roma fiatal kapott alap-, közép- és felsőfokú tanulmányok folytatására állami finanszírozású ösztöndíjat. Az 1998-99-es tanévben ez a szám már 1468 főre emelkedett. A '99-2000-es tanévben 2881 fő volt ezeknek a fiataloknak a száma. Az idei tanévben 7580 roma fiatal részesül állami ösztöndíjban. Kedves képviselő úr, úgy is, mint egykori oktatási miniszter úr, ez - ha jól számolom - négy év alatt az önök korszakához képest tízszeres emelkedés. (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiból.) Úgyhogy ha ön felteszi nekem a kérdést, hogy mivel tudom bizonyítani az elkötelezettségünket a probléma megoldása iránt, úgy hiszem, hogy ezt a számsort, amely senki által sem vitatott, mert vitathatatlan, mert a tények és a számok nagyon makacs dolgok, képviselő úr, akkor elég nekem ezt a számsort felidéznem.

  Egyébként pedig szeretném önnek elmondani, hogy éppen a mai napon jelentette be az Egészségügyi Minisztérium, hogy abban a rendkívül kritikus helyzetben, ami a cigányság egészségi állapotát illeti, egy új, rendkívül előremutató, az Európai Unió által is támogatott programot indít több mint 2 milliárd forintos költséggel. A múlt héten írták alá azt a megállapodást, ahol a Szociális és Családügyi Minisztérium a Gazdasági Minisztériummal 3 milliárd forintos közmunkaprogramban állapodott meg. Az Oktatási Minisztérium, valamint a Kisebbségi Hivatal két külön Phare-programban több mint 3 milliárd forintot, részben európai pénzeket is tartalmazó összeget fog az előttünk álló időszakban a romák helyzetének javítására fordítani.

  Képviselő úr, én az ön vádaskodásaira a számok nyelvén válaszoltam! Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiból.)
   

  Vissza a kezdőlapra