Szinyei András felszólalása a
hatvani Aranyfácán Konzervgyár ügyében
Szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Szinyei András képviselő úr, a Fidesz képviselője: "A hatvani Aranyfácán Konzervgyár sorsa" címmel. A képviselő urat illeti a szó.

SZINYEI ANDRÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nehéz idők járnak a konzervgyárakra, termelési nehézségekről, eladósodásról, gyárbezárásokról hallani. Ezek közül a hatvani Aranyfácán Konzervgyár egykori sikeres és jelenlegi szomorú sorsával szeretnék foglalkozni.

A gyárat 1934-ben alapította a Hatvani család az akkorra már híressé vált cukorgyár szabad kapacitásának kihasználására. Ekkor született az Aranyfácán márkanév, amelynek ötlete a család vadasparkjában lévő díszmadarakról származik. Az itt készült termékek hamar híressé váltak, és ezek közül is kiemelkedő a sűrített paradicsom karrierje, melyet jól példáz egy amerikai élelmiszervegyész csodálkozása: "Mitől ilyen kiváló az íz- és zamatanyaga?" Nem tudhatta az illető, hogy tőlünk északabbra a paradicsom már savanykás, délebbre túl édes. Az itteni talaj és a klíma együttes hatása eredményezi azt a harmonikus összhatást, ami világhírűvé tette a hatvani Aranyfácán paradicsomsűrítményt.

Ez a szempont is mérlegelendő, amikor a minőségi terméket igénylő Európai Unióba igyekszünk. Az Aranyfácán márkanév a világ hetvenhét országában védett, és 1934 óta olyan ismertségre tett szert, melyre méltán lehetünk büszkék. Az e védjegy alatti paradicsomsűrítmény egyaránt keresett az arab világban, a skandináv országokban és szerte a világon.

1987-ben kezdődött a gyár válsága, amikor összevonással megszüntették az önállóságát. Ezt követően, a tulajdonosváltásokat követően a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonába és a Limpex-érdekcsoport kezelésébe került több hasonló sorsú konzervgyárral együtt. Az eltelt évek alatt a fejlesztések elmaradtak, a folyamatos leépülés és eladósodás miatt a tulajdonos a termelés felfüggesztése mellett döntött. A 2000. év végén a termelők, a dolgozók és Hatvan városa még reménykedett egy sikeres pályázatban, mely után lesz új tulajdonos és folytatódhat a termelés. Ez év januárjában azonban olyan döntés született, hogy a gyárat bezárják, a banknak a pénzét kell mentenie, nem vállalhatja a további veszteségeket, nem kockáztathat egy esetleges újabb élelmiszer-ipari botrányt, nem lehet tekintettel az EU kvótarendszerére, hiába adott egy nemzetközileg versenyképes, bevezetett termék.

Úgy érzem, itt kell színre lépnie a nemzet, a termelők és a dolgozók, valamint Hatvan város érdekeinek, és szerencsére sokan gondolják így. Az ügyben érintettek köre mintegy 28 ezerre tehető, a paradicsomot szedő dolgozóktól, termelőkön és gyári munkásokon át a külkereskedőkig. Létrejött egy konzorcium, mely ezt az érintett kört összefogja, és biztosítja a folyamatos működőképességet, vállalja a vételár megfizetését, és csak a kedvező döntésre vár, hogy átvehesse a termelőeszközöket és folytathassa a termelést, megmentve ezzel azt a szakembergárdát, melynek tudása generációkon át fejlődött ki.

A bank szempontjából mindenképpen kedvezőbb lehetne ez a megoldás, mert nincs további kötelezettsége, és legalább veszteségeinek egy része megtérül, a felhalmozott, a többi gyárral összefüggő adósságállomány megmentésére pedig egyébként sem lenne lehetőség. Az ország szempontjából is fontos, hogy egy magyar tulajdonú élelmiszer-ipari cég folytathassa a tevékenységét. Nulláról indulva és biztosítva az önállóságot, az Aranyfácán paradicsomsűrítmény - mint annyiszor - ismét bizonyíthatná versenyképességét, jövedelmezőségét. Uniós csatlakozásunk szempontjai sem hanyagolhatók el. Olyan támogatott termékről van szó, amely hazánk csatlakozásakor 250 ezer tonnás kvótát jelentene a magyar mezőgazdaság számára.

Megengedhető-e az, hogy a csatlakozási tárgyalások végkifejlete előtt bezárjuk az ország paradicsomtermésének 50 százalékát feldolgozó gyárat, és lemondjunk egy olyan lehetőségről, amely garantált piacot és támogatást jelent a sok tekintetben is nehéz helyzetben lévő mezőgazdaság számára? Most olyan kormányzati döntésre van szükség, mely a kérdést komplexen kezeli (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), biztosítja a folyamatos termelést, a gyár fennmaradását és egy olyan világhírű, tradicionális magyar termék piacon maradását, mely eladható az európai uniós csatlakozásunk után is. (Az elnök ismét csenget.) Az Orbán-kormány kétéves tevékenysége során számos...

ELNÖK: Képviselő úr, lejárt az ötperces időkeret, kérem, fejezze be!

SZINYEI ANDRÁS (Fidesz): ...tanújelét adta a hazai vállalkozások iránti elkötelezettségének, és reményeim szerint ez így lesz az Aranyfácán Konzervgyár esetében is.

Köszönöm szépen, elnök úr; elnézést kérek.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki válaszolni. (Tállai András jelentkezik.) Megadom a szót Tállai államtitkár úrnak.

TÁLLAI ANDRÁS pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! (A mikrofon nincs bekapcsolva.)

ELNÖK: Kérném, hogy az államtitkár úr gépét kapcsolják be! Köszönöm.

TÁLLAI ANDRÁS pénzügyminisztériumi államtitkár: A Magyar Fejlesztési Bank mint a Limpex-csoport és így az Aranyfácán Konzervgyár Kft. tulajdonosa, a konzervgyár többéves veszteséges gazdálkodását követően határozott a kft. bezárása mellett. Az MFB pénzügyi befektetőként vette át a konzervgyár tulajdonosi jogait. Az MFB a Limpex-csoport működésének fenntartását, a konzervgyárak fennmaradását szolgálandó jelentős összegű tőkét juttatott a csoportba tartozó társaságoknak, amely tőke azonban a legtöbb esetben csak a tűzoltást szolgálta, a napi gondokat enyhítette. A gyárak jelentős összegű veszteségeket halmoztak fel, amely veszteség pótlása a tulajdonos, az MFB feladata volt.

A konzervipar általános válsága a hatvani Aranyfácán Konzervgyár Kft.-t is elérte. A felvevőpiac összeomlása, az értékesítési csatornák bedugulása meghatározta a kft. sorsát. A kialakított és elindított reorganizációs programok a piaci válság elmélyülése és a megfelelő szakmai irányítás hiányának következtében nem hoztak áttörést, a veszteséges gazdálkodás nem szűnt meg. Ebben a helyzetben egy tőkeerős szakmai befektető segítségére lett volna szükség, azonban megfelelő ajánlat mind ez ideig nem érkezett a társaságra.

Az MFB-nek piaci szempontból nem érdeke az Aranyfácán Konzervgyár bezárása.

(19.50)

A bank - mint fejlesztési bank - a termelési kultúra a foglalkoztatottság fenntartásában érdekelt, azonban mint pénzügyi befektetőnek felelősséget kell éreznie az általa befektetett tőke megtérülésére, a veszteség minimalizálására, a nyereséges működés alapjainak megteremtésére.

A jelenlegi helyzetben a bank ezeket az alapvető feltételeket nem látja megvalósíthatónak. A működtetés fenntartása már eddig is több száz millió forint veszteséget okozott banknak, amely veszteséget tovább nem tudja felvállalni, a megfelelő szintű működtetést egyedül nem tudja biztosítani. Természetesen a gyár bezárása miatt elbocsátott dolgozók minden járandóságukat megkapják. Az MFB már megkezdte egy munkaügyi program kidolgozását.

Az MFB a legkedvezőbb megoldást keresi a gyár helyzetére, nem zárkózik el a gyár vagy annak eszközei esetleges értékesítésétől sem, ha az új befektető biztosítani tudja a pénzügyi szempontból minimálisan elvárható szempontok érvényesülését. A bank jelenleg is vizsgál egy vételi ajánlatot, amelynek megvalósulása esetén egy termelői és beszállítói háttérrel rendelkező befektető vásárolná meg a gyárat. Egy esetleges szakmai befektető belépése garanciát jelenthetne a gyár további folyamatos működtetésére, a beszállítók helyzetének stabilitására, a dolgozók foglalkoztatásának folyamatosságára. Ennek pénzügyi feltételeit azonban már az új tulajdonosnak kell megteremteni. Az MFB mint állami tulajdonú hitelintézet, csak olyan eszköz- vagy intézményértékesítéseket fogadhat el, ahol biztosítottnak látja a későbbi működés pénzügyi és egyéb feltételeit.

A Magyar Fejlesztési Bank tehát még nem hozott végleges és visszafordíthatatlan döntést. Éppen e helyzet nehézségéből és érzékenységéből adódóan a végső döntésre még néhány napot várni kell. A bank a legkisebb fájdalommal járó és egy megoldást jelentő határozatot kíván hozni, és erről a képviselő urat és a közvéleményt a döntés meghozatala után maradéktalanul tájékoztatni fogja.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiból.)

B.Á.
Vissza a kezdőlapra