Varga László felszólalása
"110 éves a kereszténydemokrácia"
címmel
ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Varga László frakcióvezető-helyettes úr, a Fidesz képviselője: "110 éves a kereszténydemokrácia" címmel. Megadom a szót ötperces időkeretben.

DR. VARGA LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nevében szólalok fel.

1891-ben Franciaországban és Belgiumban elindult a kereszténydemokrácia, amely szerintem a keresztény tanítások politikai megvalósítása. Érthető, hogy a keresztény egyházak - elsősorban a katolikus egyház - óvatos figyelemmel kísérték, félve, hogy a politika napi küzdelmeiben és sárdobálásában a katolikus értékek veszíthetnek. Azonban lépni kellett.

Az ipari forradalommal megváltozott a világ az emberiség körül, és különösen a munkásság a kapitalista mohóság következtében szinte elvesztette emberi méltóságát, és csak hasznossága volt, mint egy szerszámnak. Az egyház a pápai enciklikákon keresztül igyekezett a kereszténydemokrácia politikai mozgását bár nem támogatva, de társadalmi mozgalmakban a hívőket szociális szervezetekbe tömöríteni. Magyarországon Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, Giesswein Sándor apát a győri törvényhatóságban és az országgyűlésben igyekeztek a kereszténydemokrácia szellemiségét - utóbbi a gyakorlatát - megvalósítani.

Magyarországon a két háború között virágzásnak indultak a társadalmi szervezetek a keresztény hívők által a munkásifjúság, a parasztifjúság és az értelmiség körében. A KALOT, az EMSZO, a Hivatásszervezet, a KIOE, a KIE körülbelül 1 millió taggal rendelkezve igyekeztek a szociális képzésekben, a társadalomban békét, nyugalmat és fejlődést hozni. Ezek lettek alapjai a Demokrata Néppártnak, amely 1944-ben alakult, és már a kereszténydemokráciát a zászlajára tűzte és programja volt. Ezek lényegében a következők: az ember szabadon gyakorolja a jogát, de másokkal szemben a felebaráti szeretet szellemében; legyen meg az ember személyi méltósága, a család erősítése, az esélyegyenlőség; az iskolában az ifjúság a legmagasabb tudás mellett sajátítsa el a nemzeti és keresztény értékeket; és érvényesüljön a szociális igazságosság. Ez utóbbi több mint a szociális biztonság, mert az utóbbi az állam feladata, az előbbi a társadalom kötelessége.

Ezzel a programmal 1947-ben a Demokrata Néppárt Barankovics István vezetésével - aki a kereszténydemokrácia nagy és erős szellemi képviselője volt - választási győzelmet nyert. Nagyon nehéz körülmények között, a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra alatt a 62 képviselő híven kitartott a program mellett, hű maradt nemzetéhez és a néphez, és egyetlenegy képviselő sem volt hajlandó az elvi hűségtől és a vállalt programtól eltérni. Úgy érzem, az Országgyűlésnek példaképei lehetnek azok a képviselők, akik semmiféle erőszaknak nem engedtek, inkább vállalták a meghurcoltatást, a börtönt, mint Matheovits Ferenc, Kovács József, vagy a megaláztatást, a nélkülözést, mint Keresztes Sándor és társai, és a száműzetést, mint Barankovics István és nyolc képviselőtársa.

A kereszténydemokrácia túlélte a kegyetlen fasizmust, az embertelen kommunizmust, az elöregedett marxizmust, és erősebbnek bizonyult, mint a konzervativizmus vagy a klasszikus liberalizmus, mert a szociális igazságosság terén az utóbbi kettő gyengének bizonyult. Nem beszélek a neoliberalizmusról, mert annak nincs eszméje, politikai űrhajósok, súlytalanok.

Ugyanakkor jelenleg szembe kell néznünk korunk újabb problémájával, a globalizációval, ahol az ember egyénisége mintha elszürkülne, a gépesítés, a számítástechnika vesz körül bennünket, mi pedig nem tudunk a gépekbe lelket lehelni, de a gépek lelketlenné tudnak bennünket tenni. Meggyőződésem, hogy ebben a nehéz korszakban is a kereszténydemokrácia megvédi és megőrzi nemzeti hűségünket, emberségünket, a családot, anyanyelvünket, és talán nem utolsósorban a kultúránkat megerősíti, amely a következő időszakokban az európai uniós tagságban is legalább annyira biztosítja önállóságunkat, mint a NATO fegyverei a nemzet biztonságát.

Igen tisztelt Országgyűlés! Százkilencvenegy év alatt (Csige József: Mennyi? Nem túlzás ez?) - még egy mondatom van, elnök úr - a kereszténydemokrácia az Európai Unió alapja lett, több országban koalíciós partnerként vagy pedig önállóan működik (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), és bízom benne, hogy Magyarországon részese lesz hazánk fejlődésének...

ELNÖK: Képviselő úr, lejárt az ötperces időkeret, kérem, fejezze be!

DR. VARGA LÁSZLÓ (Fidesz): ...és minden dolgozó ember emberhez méltó életet élhet. (Taps.)

B.Á.
Vissza a kezdőlapra