A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványról


ELNÖK: Lasztovicza Jenő, a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselője, interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez: "Ki üdült és üdül a rászoruló nyugdíjasok és diákok helyett?" címmel. A képviselő urat illet a szó.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt hetekben többször olvashattuk és hallhattuk, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány gazdálkodásával az állami közösségi vagyon kezelésénél óriási hiányosságok vannak. Az üdülési alapítvány a 2008/1991. számú kormányhatározat alapján jött létre, amelynek fő célja a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és családtagjaik, a nyugdíjasok szociális célú kedvezményes üdültetése, szanatóriumi ellátása volt.

A kormány és a szakszervezetek 365 darab ingatlan tulajdonjogát ruházták át az alapítványra, könyv szerinti értéken akkor 5 milliárd forintért, de szakértői vélemények szerint ez az érték már akkor is 12 milliárdot ért, ami mai értéken körülbelül 30-35 milliárd forint. Ez óriási vagyon, ami a közpénzekből keletkezett, közösségi és szociális célok érdekében. Az alapítvány kezelésébe átadott vagyon gazdaságos hasznosításából keletkezett haszonból viszont támogatni kellett volna a szociális célú kedvezményes üdüléseket. Sajnos, ez a támogatás rendszerint elmaradt. De miért nem tudott az alapítvány ebből a hatalmas vagyonból nyereséget termelni? Hogyan lehetett ezt a vagyont elveszíteni?

Az alapítvány az üdülőingatlanokat különféle kft.-kbe apportálta vagy eladta. Ma a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány már nem tulajdonosa a közösségi célokra kapott ingatlanvagyonnak. Hova tűnt, kinek a vagyona lett ez a több tízmilliárdos érték? Az elmúlt ciklusban, az MSZP-SZDSZ kormányzása alatt, 1996 és 1998 között, 6 milliárd forint állami támogatást is kapott az alapítvány. Mire kapta? Kik vették fel a magas fizetéseket, a nagy összegű szakértői díjakat? Kik bérelhettek évekig magánrepülőgépeket? Sajnos, ezt mind a mi adónkból fizették.

Az alapítvány felügyelete a szociális miniszterhez tartozik. 1996 és 1998 között, amikor a nagy vagyonátjátszás történt, Kökény Mihály MSZP-s képviselő volt a miniszter. Kik voltak a kuratórium tagjai? Kik voltak a Hunguest Rt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai? Nekik anyagi felelősségük is van. Az elmondattakból kitűnik, hogy az 1996 és 1998 között felügyelő minisztert, Kökény Mihályt is komoly felelősség terheli a több tíz milliárd forintos közösségi vagyon és közpénz elherdálásában, magánkézbe juttatásában, magyarul, ellopásában.

Tisztelt Miniszter Úr! Kérdezem, hogy az ÁSZ-vizsgálat milyen hiányosságokat, felelősöket nevezett meg az elmúlt évszázad talán legnagyobb visszaélésénél. Milyen további vizsgálatok várhatók a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál, hogy az ország lakói is láthassák, hogy eddig miért nem volt szociális üdültetésre elegendő támogatás? (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Az interpellációra Harrach Péter szociális és családügyi miniszter úr válaszol.

HARRACH PÉTER szociális és családügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Valóban, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál vagyonvesztés történt, a nyereség felélése történt, és nem teljesült az a cél, amelyet a kormányrendelet kitűzött, a szociális üdültetés támogatása. Neveket kért a képviselő úr, a kuratórium igen hosszú névlistával bír, én ezt szívesen rendelkezésére bocsátom, de engedje meg, hogy ehelyett különbséget tegyek a kormányzati ciklusok és a kuratóriumok között.

Az első kormányzati ciklusban, amikor megszületett a kormányrendelet, a törvényhozásra és rendeletalkotásra az volt jellemző, hogy a diktatúra alóli felszabadulás felett érzett féktelen öröm, a demokráciába vetett naiv hit azt eredményezte, hogy a visszaélések lehetőségét alig vették figyelembe. A második kormányzati ciklus alatt történt valóban a vagyon eltűnése és a felélése. A harmadik kormányzati ciklusban új kuratórium született, ez az új kuratórium megpróbálta működtetni a rendszert, nem nagy sikerrel, bár tavaly százmillió forintot ki tudott préselni a különböző gazdasági társulatokból az üdültetés támogatására.

Vizsgálatot kezdeményeztünk, és az ÁSZ vizsgálata ma hozzáférhető mindenkinek. Megjegyezem, az előző kuratórium megakadályozta a Hunguest Rt.-nél kezdeményezett ÁSZ-vizsgálatot is. Most a felügyelőbizottság és az új összetételű kuratórium az ÁSZ-jelentés alapján ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Zárójelben jegyzem meg, hogy a kuratórium régi tagjai ezt nem szavazták meg.

Ha a folyamatokat néhány mondatban ismertethetem, az ÁSZ-jelentésből egy lényeges mondatot szeretnék kiemelni, amely a vagyonvesztésre utal: a kuratórium az ellenőrzött időszakban az alapító okiratot megszegve, két esetben nem érvényesítette a határozathozatal során az előírt minősített többséget, és ily módon apportálta ingatlanait az rt.-be. Egy másik megjegyzés, ami a nyereség felélésére vonatkozik: a Hunguest Rt. presztízs jellegű beruházásokkal, például az Orbánhegyi úti irodaházzal és kiadásokkal terhelte forrásait, az ön által is említett 34 hónapos használatra bérelt repülőgéppel vagy a luxusautókkal és a milliós fizetésekkel.

Az 1999 januárjában hivatalba lépett új kuratórium szemléletváltozást, és az alapítvány hatáskörébe tartozó szervezeteknél jelentős személycseréket hajtott végre. A minisztérium akkor rendelte el, kérte fel az ÁSZ-t a vizsgálatra. Az ÁSZ-vizsgálat, és talán ennyit a személyi felelősségről, jelentése szerint a Hunguest Rt. korábbi elnök-vezérigazgatójának az alapvető felelősségét is kimutatta. Hadd említsem meg azt is, hogy az alapítvány ÁSZ-vizsgálatáról szóló jelentést a kormány elé tártam, és a kormány úgy döntött, hogy a legfőbb ügyész és a belügyminiszter vizsgálja meg ezt a jelentést, és tegyen javaslatot a következő lépésekre.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem Lasztovicza Jenő képviselő urat, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! A válaszából is kiderült, hogy a dolgozók adójából, társadalmi munkájából - amit annak idején kommunista szombatokon végeztek - épített hatalmas ingatlanvagyon eltűnt az állam kezeléséből és felügyelete alól. Ezt az akkori szakszervezeti vezetők, akik közül sokan itt ülnek a parlamentben szocialista képviselőként (Közbeszólások a Fidesz soraiban.), ezek segítségével Kökény Mihály szocialista képviselő, akkori miniszter felügyelete mellett tehették meg. Felháborító, hogy ők beszélnek szociálpolitikáról, a szegények támogatásáról, amikor pont ők azok, akik a szegények támogatására szolgáló vagyont eltüntették.

Tisztelt Miniszter Úr! Képviselőtársaim! Nagy figyelemmel várjuk a Belügyminisztérium és a legfőbb ügyész vizsgálatát. Az óriási közösségi vagyon előző kormány ideje alatt történt eltűnéséért a felelősöket meg kell nevezni, meg kell büntetni. Ennek reményében a válaszát elfogadom, miniszter úr. (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban.)

B. Ágnes
Vissza a kezdőlapra