MSZP-s fantomcégekről
ELNÖK: Latorcai János, a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: "MSZP-s fantomcégek görög kézben" címmel. Latorcai János képviselő urat illeti a szó.

DR. LATORCAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszter Úr! Tavaly óta foglalkoztatja a közvéleményt a legnagyobb ellenzéki párthoz közel álló cégek története, amelyről a sajtóból szerezhettünk információt. (Közbeszólások az MSZP soraiban: Happy End!)

A Magyar Nemzet december 18-án, a Népszabadság és a Népszava pedig a következő napon adott hírt arról, hogy fantomcéggé vált az a társaság, amelyik tíz évvel ezelőtt az MSZP számítógépes informatikai bázisát építette ki. A cikkek szerint az MSZP-nek ezt a korábbi számítástechnikai vállalkozását, a Köztársaság téri székházba bejegyzett Kime-Net Kft.-t, amelynek ügyvezetője Váczi Péter volt, 1993-ban értékesítették, éppen a korábbi ügyvezetőnek, Váczi Péternek és két társának. Nem sokkal később ők is eladták a társaságot, az újsághírek szerint egy görög férfinak, 1 egész forintért. Egy másik sajtócikk szerint a vállalkozás ellen tavaly felszámolási eljárást indítottak, mert kötelezettségeit nem teljesítette, a hatóságok leveleire nem válaszolt, és több tízmilliós köztartozását nem rendezte.

Ugyancsak ez a cikk ad hírt egy másik cég nyomaveszéséről is. A Cooporg Kft. is az MSZP Köztársaság téri székházába volt bejegyezve, ennek is Váczi Péter volt az ügyvezetője, és mielőtt fantommá vált volna, ezt is egy görög személy vásárolta meg.

A két társaság története és létszakaszuk alatti működése kísértetiesen hasonlít egymásra. Február elejére mindkét cég esetében nyilvánvalóvá vált, hogy visszaéltek a görög állampolgárságú személyek adataival, mindkét társaság valószínűleg jelentős köztartozás felhalmozását követően tűnt el, és mindkettőnél, Váczi Péter személyén keresztül is, egyértelműnek látszik az MSZP-hez való kapcsolódás.

Az előzőekre tekintettel tisztelettel kérdezem a miniszter urat, hogy valóban nyomoznak-e ebben a témában, és ha igen, akkor hol tart ma a nyomozás; volt-e vagy van-e a két cégnek köztartozása; a társaságok fantommá válása közötti hasonlóságok mellett megállapítható-e valamilyen más összefonódás is; és végül megalapozottak-e azok a hírek, amelyek szerint ezek a cégek azért váltak fantomokká, hogy ezzel együtt eltűnjenek a jelentős köztartozások is?

Várom a miniszter úr megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban.)

ELNÖK: Az interpellációra Varga Mihály pénzügyminiszter úr válaszol.

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által feltett kérdésekről a következőkben tudom önt és a tisztelt Házat tájékoztatni.

Az adóhivatal által szolgáltatott adatok alapján az interpellációban említett Kime-Net Kft.-vel, illetőleg a Cooporg Kft.-vel kapcsolatban az alábbi kérdések és az alábbi tények merültek fel.

A Kime-Net Kft. ügyében az APEH Bűnügyi Igazgatóság újságcikkek alapján 2001. január 19-én indított nyomozást ismeretlen tettes ellen áfacsalás bűncselekménye miatt. A nyomozás jelenlegi szakaszában az adatgyűjtések és a tanúkihallgatások folynak. Az adóhatóság nyilvántartási rendszere és a nyomozás során szerzett információk szerint a társaságot a Magyar Szocialista Párt alapította. Ezt követően a cég Váczi Péter tulajdonába került, aki egyébként 1990. július 11-étől a társaság bejelentett képviselője volt. Ezután egy görög állampolgár, majd két másik görög tulajdonosa lett a kft.-nek. A cég jelenleg felszámolás alatt áll. A Fővárosi Bíróság 2000. március 28-án jogerőre emelkedett végzésével állapította meg a társaság fizetésképtelenségét és rendelte el a felszámolást. A kft. adótartozása 46 millió forint; ebből 38 millió forint pótlék-, illetőleg bírságtartozás.

A Cooporg Kft.-nél is végzett adatgyűjtést a Bűnügyi Igazgatóság, itt azonban nem rendeltek el nyomozást, mivel bűncselekményre utaló adatot nem találtak. Az adóalany-nyilvántartási rendszer és a Céghírek információi szerint a társaság egyik alapítója és képviselője 1991. április 26-tól a Kime-Net Kft.-nél már korábban említett Váczi Péter volt. 1995. október 11-étől egy görög állampolgár, 1996. március 29-től pedig Horváth András képviseli a kft.-t. A kft. folyószámláján közel 1,5 millió forintos tartozást tart nyilván az adóhatóság; ebből 1,3 millió forint pótlék-, illetőleg bírságtartozás.

A képviselő úrnak arra a két kérdésére, miszerint a társaságok fantommá válása közötti hasonlóság mellett megállapítható-e valamilyen összefonódás is, valamint hogy megalapozottak-e azok a hírek, amelyek szerint a cégek azért váltak fantomokká, hogy ezzel együtt eltűnjenek a jelentős összegű köztartozások is, majd csak azután tudok válaszolni, ha a vizsgálatok lezárultak.

Kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm. (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem Latorcai János képviselő urat, hogy elfogadja-e a miniszteri választ.

DR. LATORCAI JÁNOS (Fidesz): Miniszter Úr! Köszönöm az interpellációra adott válaszát. Kérdéseim egy részére - mivel a nyomozást még nem zárták le - értelemszerűen nem kaptam, nem kaphattam választ.

Az adatok ön általi részletezése során azonban döbbenettel hallottam, hogy a két cég közül az egyiknek a köztartozása 46 millió forint, ami, úgy hiszem, elképesztően nagy, főleg akkor, ha azt egyszer már sikerült 1 egész forintért értékesíteni. (Moraj az SZDSZ és az MSZP soraiban.) Ez egyértelműen azt jelzi, hogy megalapozottak azok a hírek, amelyek szerint a cégek azért váltak fantommá, hogy így jelentős köztartozásaik megfizetésére ne kerüljön sor.

Arra kérem tisztelt miniszter urat, hogy a vizsgálatok lezárását követően ezekben a közvéleményt nagyon is érdeklő ügyekben adjon részletes tájékoztatást. A válaszát elfogadom. (Taps a kormánypárti oldalon.)

B.Ágnes
Vissza a kezdőlapra