AZ ÚJ PARLAMENTI ÜLÉSSZAK ELEJÉN (RMDSZ)
 
Ráduly Róbert az RMDSZ képviselőházi frakciójának alelnöke, háznagy elmondja: Mit látott a házbizottságban?

* Néhány hétig a romániai magyarok szövetségének két háznagyi helye volt a képviselőházban, az egyiket ön foglalta el. Belülről láthatta a házbizottság működését. Mit mondhat róla?

- Bár rövid ideig, ám olyan időszakban voltam tagja a házbizottságnak amikor szerintem, jelentős változásoknak lehettem tanúja. Igaz, frakcióvezető-helyettesként, de háznagyként is minden politikai egyeztetésen jelen voltam az elmúlt hetekben, és így azon kevesek között lehetek, akik - állíthatom - mindent tudnak, ami az alsóházban történt ebben az időszakban. Sőt, a dolgok menetébe beleszólási lehetőségem is volt.
Tevékenységem ma már a frakción magán is látszik, hiszen Borbély László ugyancsak háznagy kollégámmal együtt sikerült egy új termet megszereznünk, a titkárságot az eddiginél felszereltebbé tennünk, több szakértőt, munkatársat felvennünk, akik a képviselők munkájának hatékonyabbá és eredményesebbé tételében segédkezhetnek. Bár ezek már az elmúlt mandátum idején foglalkoztattak engem is, de társaimat is, akkor nem sikerült szinte semmit megvalósítani belőle, mert különböző okokra hivatkozva az akkori alsóházi többség elutasította kéréseinket. Remélem, a javuló körülmények léte meg fog látszani törvényhozási tevékenységünkben.

 * Szerepet vállalt a házszabály módosításában is.

- A házszabály megváltoztatásával átkerült a munka súlypontja a szakbizottságokhoz és a törvényhozási eljárás felgyorsult. Persze, ez bizonyos kockázatokkal járhat, főleg az ellenzék számára. Például az, hogy nincs jelenléti kötelezettség egy törvényjavaslat cikkelyeinek megvitatásakor, oda vezethet, hogy egy nem megfelelő összhang esetén általunk nem támogatott formában fogadhatnak el bizonyos szövegeket. Figyelnünk kell te-hát a nyílt üléseken való jelenlétre is. Az új rendszerben létrejött a frakcióvezetők által al-kotott napirendbizottság, amely számunkra lehetővé teszi, hogy az elképzeléseinkhez partnereket keressünk és támogatásukkal ezeket érvényesítsük. Úgy vélem, az RMDSZ-nek ki kell használnia a képviselőházban beindult új mechanizmust és a szövetség számára most már adottak a feltételek, hogy az új kihívásokra sikerrel tudjon válaszolni.

* Mi nem tetszett a házbizottság munkájában, min változtatna mindezek után is?

- A ház tisztviselőinek a képviselőkhöz való viszonyulásán igencsak van mit változtatni. Ez most sem módosult számottevően. A különböző főosztályok vezetői, munkatársai, az úgynevezett kisegítő személyzet magatartása, motiváltsága maradt a régi. Az adminisztratív személyzet a képviselőházban túlméretezett, helye lenne egy komoly személyzeti reformnak, egy új személyzetpolitika bevezetésének, amely hatékonyabb munkát eredményezne és a felelősség megerősödését, hogy a honatyák számára a törvényhozást illetően valós segítséget jelentsenek. Jelenleg a túlzott bürokrácia a képviselők jelentős idejét fölemészti, ezt kellene egyszerűsíteni. Nem vagyok megelégedve a képviselőházon belüli étkeztetéssel sem. Elindult egy folyamat, amelynek eredményeként intim és tiszta körülmények között tudnának az alsóház tagjai ebédelni, egyelőre azonban ez valahol leállt, hiszen hosszú sorokat állva, sok időt pazarolva étkezhetnek csak a képviselők. Ezen változtatni kell.

* A parlament mindkét házában eddig gondokat okozott a honatyák fegyelmezetlensége. Ezen változtatnak-e?

- Ezen már változtattunk. Az, hogy nincs jelenléti küszöb a cikkelyenkénti vitánál, a frakciók politikai felelősségére bízta a jelenlétet. Ha a törvény szövegét számunkra elfogadhatóvá akarjuk módosítani, akkor minél nagyobb számban, ha nem mindannyian, jelen kell lennünk a cikkelyek megvitatásánál. Ez más országok parlamentjeiben is így működik. Eljött az ideje annak, hogy ne adminisztratív módszerekkel, iskolás névsorolvasásokkal próbáljuk a képviselőknek a vitán való részvételét motiválni, hanem politikailag kelljen meggyőzni arról, hogy a jelenlétük fontos, bizonyos helyzetekben pedig életbevágó. Már mondottam, hogy a szakbizottságokba tevődött át a törvényhozói munka súlya, a szabályzat pedig most már megengedi, hogy ha a szakbizottságba tevékenykedő kolléga igazoltan hiányzik, beteg vagy külföldön tartózkodik, akkor a frakcióvezető aláírásával másvalaki küldhető az ülésre, hogy ott a mindenkori politikai képletnek megfelelően érvényesülhessenek a szavazások, hogy ne azon az egy vokson múljék egy-egy szakasz, esetleg törvény sorsa.

ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ
Vissza a kezdőlapra