KISEBBSÉGI FIGYELŐ

  ROMÁNIA
  2001. február

  Egyezmény a Romániai Magyar Demokrata szövetség,
  és a Szociális Demokrácia Romániai Pártja között

  Az aláíró felek egyetértenek abban, hogy konkrét intézkedéseket hajtsanak végre 2001-ben a jelen egyezményben előírt célok megvalósítása érdekében:

  I. A gazdasági reformfolyamat folytatása, a 2001-2004-es kormányprogram tervezetének és az ország gazdasági fellendítésére, az európai és euroatlanti integrációra vonatkozó középtávú stratégiának az alapján.

  II. A közigazgatás decentralizálásának folytatása:

  1. Véglegesítik a helyi közigazgatási törvény elfogadását, beleértve az anyanyelv használatára vonatkozó rendelkezéseket 20 %-ot meghaladó kisebbségi lakosság esetén, a Románia Szenátusa által elfogadott változat szerint,
  2. Egyes közcélú szolgáltatások fokozatos demilitarizálása legkésőbb 2002-ig, a következőképpen:
  Az elírtak hozzájárulnak a személyes biztonság, valamint minden polgárnak és javainak biztonságát és védelmét célzó intézkedések megerősítéséhez, olyan törvények sürgős elfogadásával, amelyek megegyeznek a haladó európai államok normáival.

  III. Az államosított tulajdonok visszaszolgáltatási folyamatának véglegesítése.

  1. Befejezik a 2000. évi l. számú törvény alkalmazását. A visszaszolgáltatási folyamaton belül felgyorsítják a birtoklevelek kibocsátását.
  2. Az államosított ingatlanokról szóló törvény véglegesítése.
  3. Az egyházaktól, valamint a nemzeti kisebbségek egyesületeitől és szervezeteitől jogtalanul elvett ingatlanok és ingó javak esetén megteremtik a tulajdonjog visszaszerzését és ezen javak kezelésének módozatait biztosító törvényes keretet.


  IV. A nemzeti kisebbségek védelme minden kisebbség szabad és teljes önkifejezési lehetőségének biztosításával, az emberi jogok tiszteletben tartásával és Románia európai és euroatlanti integrációs kötelezettségeivel összhangban valósul meg.

  1. Folytatódni és bővülni fognak az elmúlt évtized intézményes és törvényhozási kezdeményezései.
  2. Megteremtődnek a minden nemzeti kisebbséghez tartozó román állampolgár számára a nemzeti identitás szabad kifejezését, megtartását és fejlesztését biztosító feltételek, úgy, hogy ezek az állampolgárok teljes mértékben megnyilvánulhatnak a kultúra, a nyelv, a vallás, a nevelés, az oktatás és a közélet terén.
  3. A döntéshozatal hatékonyságának növelése és a kisebbségi önazonosságnak a lakosság körében való megjelenítése céljából ösztönözni fogják a nemzeti kisebbségekkel közös erőfeszítést és párbeszédet.
  4. A kisebbségek minden ország számára nagy erőforrást jelentenek és az ezzel az erőforrással való jó gazdálkodás az az út, amely egyaránt szolgálhatja a kisebbségek nemzeti önazonosságának fejlődését, valamint biztosítja az interkulturális együttműködést. Ezt a modellt polgári- multikulturális modellként lehet meghatározni.
  5. A multikulturális fejlődés a következő célok megvalósításával tartható fenn:
  Ennek értelmében a következőket fogjuk szem előtt tartani: V. A regionális fejlesztés terén méltányos támogatást biztosítanak az állami költségvetésből a kisebbségek által is lakott területeknek és helységeknek. Ennek érdekében a szakminisztériumok támogatni fogják ezen területek és helységek infrastrukturális és más jellegű pályázatait.

  VI. Az aláíró felek kötelezik magukat egy stabil és konstruktív politikai légkör megteremtésére Románia Parlamentjében, együttműködve a kormány által javasolt törvénytervezetek előkészítése és elfogadása végett, valamint a jelen egyezmény előírásainak helyi és országos szintű alkalmazása céljából.
  Az SZDRP kötelezi magát, hogy minden fontos bel- és külpolitikai kérdésben előzetesen konzultál az RMDSZ-szel.
  Amennyiben jelen egyezmény feltételeit tiszteletben tartják, az RNSZ tartózkodik a kormány elleni bizalmatlansági indítványok kezdeményezésétől vagy támogatásától.
  Az aláíró felek megegyeznek, hogy a jelen egyezményben foglaltak megvalósítását legalább negyedévenként újravizsgálják.
   

  Romániai Magyar Demokrata Szövetség
  Markó Béla szövetségi elnök
  Szociális Demokrácia Romániai Pártja
  Adrian Nastase első alelnök

  Vissza a kezdőlapra