Teljesülő megegyezések Romániában
A Krónikára hivatkozva a netkapu beszámol arról, hogy Romániában elfogadták a kisebbségi nyelvtörvényt. Funar máris szembeszállt a parlamenti döntéssel

Bukarestben a kormánypárt tartja magát az RMDSZ-szel kötött megállapodásokhoz és az európai elvárásokhoz: a parlament megszavazta az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának törvényét, és elfogadta a helyhatósági törvény egyik, kisebbségeknek is fontos cikkelyét.

A képviselőház teljes egészében megszavazta az ingatlan-visszaszolgáltatási törvényt, amely mellől ugyan az RMDSZ hiányolja az elkobozott egyházi és közösségi javak visszaszolgáltatásának törvényét, de így is sokan visszakaphatják ingatlanjukat vagy a kárpótlást, ha a törvény hatályba lép, ezt azonban a Nagy Románia Párt késlelteti azzal, hogy Alkotmánybíróság elé viszi a jogszabályt. Az egyházi ingatlanok kérdésében az RMDSZ külön törvényre számít.
Ugyancsak a Nagy Románia Párt obstrukciós kísérletei közepette kezdték meg a helyhatósági törvény megszavazását, és a demokratikus pártok támogatásával át is ment az a cikkely, amely szerint, ahol legalább húsz százalék a kisebbség aránya, ott a helyhatóságok használhatják a kisebbség nyelvét. Január 17-én, szerdán voksolnak a kétnyelvű feliratokról és a kisebbség nyelvén kibocsátható dokumentumokról. A keddi szavazás tehát egyelőre pontosan úgy zajlott, ahogy azt az RMDSZ és a kormánypárt egyezsége előírta.

A Nagy Románia Párt képviselői viszont az ország föderalizálásának első lépéseként értékelik a törvényt, amely hivatalossá teszi a magyar nyelvet Romániában, emiatt Vadim Tudorék az Európa Tanácshoz és az emberjogi bírósághoz fordulnak. A párt főtitkára, Gheorghe Funar szerint amíg ő Kolozsvár polgármestere, a városban nem lesznek sem kétnyelvű feliratok, sem kétnyelvű hivatalos dokumentumok.

A  helyzet azonban nemcsak Funár és C.V. Todor miatt ellentmondásos. A Romániai Magyar Szó mai számából is kicseng némi fenttartás.
 

Minimalizálják a kisebbségek ügyeit

Romániai Magyar Szó. 2001. január 17.

Eckstein-Kovács Péter, az RMDSZ Kolozs megyei szenátora megtartotta ez évi első
sajtótájékoztatóját, melyen ismertette: a szenátus működési szabályzatának módosításával a
törvénytervezetek elfogadásának menetét gyorsítják, ugyanakkor a különböző
szakbizottságok hatékonyságát növelik. A szenátus állandó szakbizottsága tíz napon belül
leküldi a törvénytervezetet az érdekelt és érintett szakbizottságoknak, melyeknek záros
határidő áll rendelkezésükre, hogy megtegyék módosító javaslataikat írásban. Ha nincs
semmilyen módosító javaslat, azt jelenti, az érdekeltek elfogadták a törvényt.

Az új működési szabályzattervezet szerint a plenáris nem ad lehetőséget a szakbizottságok
által már elfogadott törvénytervezet újratárgyalására, módosítására. Meg akarják szüntetni
azt, hogy a honatyák egyik párttól a másikhoz igazoljanak át.

A szenátor úr beszélt arról a nehézségről, amit az idéz elő, hogy az RMDSZ- nek 12
szenátora van, az állandó szakbizottságok száma 14, így két szenátornak két-két bizottságban
kellene részt vennie. A kormányzó párt ezt nem akarja elfogadni. A vita még tart.

Eckstein-Kovács Péter szerint a Nastase-kormány kevéssé érdeklődik a kisebbségi
kérdések iránt. A szenátor úr nem tartja szerencsés határozatnak, hogy a kisebbségek ügyét
ezután a tájékoztatásügyi minisztérium kezeli. A nemzeti kisebbségek ügyei, problémái
sokkal bonyolultabbak, semhogy egy tárca alosztálya foglalkozhatna velük. Egyes Európai és
nem európai országokban a kisebbségek ügyeivel a kormánynak alárendelt minisztérium,
államtitkárság foglalkozik.

Más zavaró tényezők is vannak. A volt kisebbségügyi minisztérium államtitkárát, Klaus
Fabritiust január 9-én értesítették, hogy január elsejétől felmentették. Ez az eljárás a
munkatörvénykönyv szerint nem törvényes. A tájékoztatási minisztériumban a kisebbségek
ügyével egy helyettes államtitkár foglalkozik, tehát a Nastase-kormány számára a kisebbségi
probléma jelentéktelen. Amikor aláíródott a protokoll, leszögezték, hogy az RMDSZ
konzultálásával fogják meghozni a kisebbségekkel kapcsolatos határozatokat. Ebben az
esetben ez nem történt meg.

                                        Lejegyezte: CSOMAFÁY FERENC 
 

Vissza a kezdőlapra