A sajtó varázsa
A magyar média életet felkavarta a kisgazdák "pokoli" ötlete, amely megnehezítené, hogy véleménynek fogalmazva terjesszék a rágalmakat és a hazugságot. Pokol Béla - lehet, hogy nem teljesen kiérlelt formában, de egyértelműen arra törekszik, hogy valótlant burkoltan se lehessen büntetlenül belecsöpögtetni az emberek agyába.

Az alábbiakban bemutatunk egy módszert, amely fogalmazási és fordítási hiba formájában terjeszti a valótlant.

Történt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr egy szerdai interjúban (december 27.) a következőket találta mondani:

Orbán Viktor: A Kárpát-medencében élő magyarok közös érdekeit kell megtalálni. Lapozgatok sokfajta könyvet, amelyből remélem, hogy útmutatást tudok meríteni. Most éppen az asztalomon Teleki miniszterelnök úrnak a "Merjünk magyarok lenni" című gondolatgyűjteménye található, amiben arra agitálja az olvasót, így engem is, hogy magyar válaszokat kell találni. Ne a kordivatot nézzük, hanem próbáljuk mindig megérteni, hogy annak a tízegynéhány millió magyarnak, aki itt él a Kárpát-medencében, merre vezet a fölemelkedési lehetősége. Merre van kitörési esélye és hívják azt bal- vagy jobboldalinak - mondja Teleki - az nem érdekes, azt az utat kell megcélozni.
Én is azt hiszem, hogy saját nemzeti önérdekünkből kell kiindulnunk. A nemzeti önérdek pedig nem egy elvont kategória, hanem a magyar embereknek a közös érdeke. Tehát itt él Magyarországon több mint kétmillió család, ennek a kétmillió családnak kell úgy életlehetőséget teremteni, úgy kell megadni a szabadság lehetőségét, úgy kell biztosítani a kibontakozás lehetőségét, hogy valahogy mégis sikerüljön ezt a tízmilliónyi szertefutó akaratot úgy összefogni, hogy a végén az egész közösség emelkedéséhez vezessen. Ezt hívják kormányzásnak és ha az embernek ezt sikerül megvalósítani, akkor érezheti úgy, hogy ez valóban egyfajta művészet.

Van egy mértékadó nemes intézmény, amely sokat foglalkozik közép- európai kérdésekkel és sajtófigyeléssel. Hogy mitöbben értsék, angolul teszi ezt. Neve: RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Nos itt - nem is a magyar rádióra, hanem a BBC-re hivatkozva az alábbi formában számoltak be a fentiekről:

HUNGARIAN PREMIER SAYS HIS MODEL IS TELEKI.
Prime Minister Viktor Orban, in an interview with Hungarian Radio on 27 December, said the
government must represent the interests of "all Hungarians living in the Carpathian basin".
 Orban said he has been "browsing a number of books" on the subject and  found that the ideas of Prime Minister Pal Teleki are more helpful than "other fashionable ideas." Teleki pursued a police of revision of the  country's 1920 Trianon-imposed borders. Orban also said that "our starting point must be our own national self-interest," which "is not an abstract
 category, but the common interest of the entire Hungarian nation," the BBC's monitoring service reported.

Az angol szöveg magyar fordítása:

A MAGYAR MINISZTERELNÖK AZT MONDJA, TELEKI A MINTAKÉPE.
Orbán Viktor miniszterelnök egy a Magyar Rádióban elhangzott interjúban azt mondta, a kormánynak képviselnie kell az érdekeit „minden magyarnak, aki a Kárpát-medencében él”.
Orbán azt mondta, „átböngészett számos könyvet” a témáról és úgy találta, hogy Teleki Pál miniszterelnök eszméi sokkal hatékonyabbak, mint „más divatos eszmék”. Teleki az ország Trianonban kiszabott 1920-as határainak revíziójára irányuló politikát folytatott. Orbán kijelentette továbbá, hogy „saját nemzeti önérdekünknek kell a kiindulópontunknak lennie”, amely „nem egy absztrakt fogalomkör, hanem a teljes magyar nemzet közös érdeke,”  jelentette a BBC sajtófigyelő szolgálata. (Az angol szöveget a MAGYAR-HON-LAP számára Bonifert Donát fordította)

Elemezzük ki, mi a probléma ezzel a szöveggel. Először is hazudik a címe: a miniszterelnök nem mondta, hogy Teleki a példaképe. (Mondhatta volna, de nem tette. Példaképnek egyébként Bethlen Istvánt szokta mondani.) Az idézőjelbe tett szöveg nem lelhető fel az eredetiben, bár az értelme igen. Az Orbán szövegben szó sincs Teleki eszméinek és a mai divatos eszméknek az összehasonlításáról, hanem Teleki állítja szembe az akkori kordivattal a magyarok érdekeit. Mi lehetett ez a kordivat? Költői a kérdés: Teleki a nemzetiszocializmus közismert ellenfele volt.
A BBC munkatársa nem ezt, se nem azt a nyitottságot emeli ki, amellyel az arisztokrata származású miniszterelnök a felemelkedés érekében akár a baloldali gondolat befogadására is nyitott, hanem határrevíziós eszméire emlékeztet. Teleki valóban elkötelezett híve volt annak, hogy Trianon igazságtalanságát orvosolni kell. Orbán azonban nem ezt emelte ki az általa olvasott könyvecskéből. A Szabad Európa kis írása a már kifogásolt címmel együtt viszont azt üzeni: Orbán Viktor határrevíziós terveket sző. Elég a cím és ez a közbevetett, Teleki személyét értelmező mondat, s olyan gondolatok jutnak el az olvasókhoz, amelyeknek semmi közük nincs az eredeti interjú szövegéhez.

A hazugság mesterfoka vagy a pontatlan, figyelmetlen újságírói munka iskolapéldája? Nehéz lenne eldönteni.
Nekünk azonban, aki azzal az igénnyel nyúlunk a különféle sajtótermékekhez, hogy a valóságról tájékozódjunk, ezerszer is résen kell lennünk. Ismételten tudatosítani kell magunkban, a sajtó nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akar. Tisztelet a kivételnek.

Surján László
Vissza a kezdőlapra