A szentkapu bezárása
Apostoli levél

II. János Pál szombat délelôtt bezárta a római Szent Péter-bazilika szentkapuját, hivatalosan is lezárva ezzel a jubileumi szentévet.

Az örök város másik három bazilikájának - a San Giovanni in Laterano, a Falakon Kívüli Szent Pál és a Santa Maria Maggiore - szentkapuit a pápa küldötteinek minôségében vatikáni bíborosok már péntek este becsukták. A szentatya szombat délelôtt néhány pillanatig csendben térdelt a Szent Péter-bazilika szent- kapujának küszöbén, majd felállt, és a tömeg tapsának kíséretében külön-külön behajtotta a kapu két szárnyát. Ezután került sor a szentmisére és a hálaadó misére a Szent Péter téren.

A pápa nagy örömének adott hangot amiatt, hogy a most lezárult szentév során zarándokok milliói érkeztek a világ minden tájáról Rómába. A szentév sikerére emlékezve mindamellett óva intette a híveket az "üres diadalittasságtól". Megállapította: a nagy jubileum alkalmat adott "az emlékezet megtisztítására", arra, hogy a hívôk isten bocsánatát kérjék a kereszténység elmúlt kétezer éve során elkövetett "hűtlenségekért".

A szertartás befejezése után II. János Pál aláírta a Novo millennio ineunte (Az új évezred kezdetén) című apostoli levelet. A dokumentum négy fejezetbôl áll, ebben a pápa lényegében a szentév mérlegét vonja meg, és áttekinti a katolikus egyház elôtt álló legfôbb feladatokat az új ezredévben.

A szentév eseményeit áttekintve a pápa nagy jelentôségűnek tartja az "emlékezet megtisztítását" szolgáló eseményeket, például az olyan ökumenikus rendezvényeket, mint amilyen a Szent Pál-bazilika szent- kapujának megnyitása volt. Egy évvel ezelôtt a pápa a konstantinápolyi pátriárka egyik képviselôjével végezte ezt a jelképes szertartást. Külön szól a levélben a katolikus egyházfô a fiatalokról, arra ösztönözve az egyházat, hogy lelkipásztori tevékenységét az új nemzedékek nevelésére összpontosítsa.

A második fejezetben az egyház szolgálóit a pápa arra sarkallja, hogy tevékenységük közben ne feledkezzenek meg Krisztus misztériumáról. A harmadik fejezet viszont kifejezetten gyakorlatias szellemben szól a helyi egyházakhoz, amelyeknek a pápa szerint a helyi valóságnak megfelelôen kell terjeszteniük az igét. A pápa elsôsorban arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyházi nevelésnek magas szintű eszményeket kell szolgálnia, nem szabad megelégednie a középszerűséggel. A negyedik fejezetben II. János Pál bátor tanúságtételre szólítja fel a keresztényeket a szociális és kulturális élet minden területén. Ez vonatkozik a család és az élet védelmére, a környezeti károk megfékezésére, arra a törekvésre, hogy szembehelyezkedjenek az etikai normákat figyelmen kívül hagyó tudományos kutatásokkal. A pápa apostoli levelében rendkívüli jelentôséget tulajdonít a vallások közötti párbeszédnek.

Népújság
Marosvásárhely
Vissza a kezdőlapra