KISEBBSÉGI FIGYELŐ

SZLOVÁKIA
2001. március

Gazdaság

Minden valószínűséggel az OTP Bank is részt vesz abban a tenderben, amelyben kiválasztják a második legnagyobb szlovákiai pénzintézet, a pozsonyi Általános Hitelbank (VUB) stratégiai befektetőjét. A Dzurinda-kabinet az elmúlt években 100 millió koronát (ami mintegy 600 millió forint) fordított a szlovák Takarékpénztár és az Általános Hitelbank konszolidációjára, melynek eredményeként a két pénzintézet megszabadult a rossz hitelektől, és tavaly már nyereségesen zárta az évet.

A szlovák kormány jóváhagyta a 2010-ig szóló úthálózat fejlesztési koncepciót, amely szerint - a túlterheltség enyhítése érdekében - évente átlagosan 17 km utat építenek majd.

A kormány elfogadta az MKP-nek azt a javaslatát is, hogy írjanak ki pályázatot a Pozsony- Dunaszerdahely- Érsekújvár-Nagykürtös-Losonc--Rozsnyó-Kassa útvonal részletes terveinek az elkészítésére. Jozef Macejka közlekedési miniszter beszámolt arról, hogy már kijelölték a dél-szlovákiai gyorsforgalmi út nyomvonalát, amelyen az építkezés 2003-2004-ban kezdődhetne el.

Február 10-én Pozsonyba látogatott Orbán Viktor, ahol a szlovák kormányfővel együtt részt vett a legnagyobb szlovák kőolajfinomító, a Slovnaft és a Mol Rt. között létrejött megállapodás alkalmából rendezett operagálán. A két olajipari társaság tavaly márciusban állapodott meg arról, hogy a MOL Rt. 36,2 %-os részesedést vásárol a szlovák cégtől. A szerződés decemberi aláírását követően a magyar cég a Slovnaft stratégiai partnerévé és legnagyobb befektetőjévé vált. Ez az esemény a magyar gazdaság eddigi legnagyobb külföldi tőkebefektetése volt. A MOL Rt. a továbbiakban egy következő Slovnaft részvény-csomag megvásárlását tervezi.

"Hármas Duna-vidék" néven eurorégió létrehozásáról egyezett meg január végén Győr - Moson - Sopron Megye Önkormányzata, valamint a szlovákiai Csallóköz - Mátyusföldi Regionális Társaság. Az eurorégió működési területe Györ-Moson-Sopron Megye, illetve a dunaszerdahelyi és a galántai járás területe, székhelye Győr. A tagok az érdekközösség működéséhez magyar lakosonként két forintnak, szlovák lakosonként pedig 0,32 koronának megfelelő euróval járulnak hozzá. Az eurorégió a területek között már kialakult jó kapcsolatokra épít, melyeknek eddig azért nem tudtak intézményes, szervezett kereteket biztosítani, mert Szlovákiában nincs megyei szintű önkormányzat. Ezt a problémát a regionális társulás létrehozásával oldották meg, amely immár a kisalföldi megye jogilag is megfelelő partnere lett. Az együttműködés elsősorban gazdasági, a közlekedési, valamint a környezetvédelmi és a katasztrófa-elhárítási problémák közös megoldására fog irányulni, de össze kívánják hangolni a területfejlesztést, az idegenforgalmi, az oktatási, valamint a kulturális törekvéseket. Az eurorégió szerevezői kiemelt figyelmet kívánnak fordítani arra, hogy közös gazdasági projektekkel, a határokon átnyúló (elsősorban a Győr-Moson-Sopron Megyében megtelepedett multinacionális cégek tevékenységére irányuló) foglalkoztatási programokkal enyhítsék a Csallóközben fennálló nagyfokú munkanélküliséget.

Csáky Pál február elején találkozott Milan Jasenovaccal, a szlovák országos vámparancsnokság vezérigazgatójával, melynek során áttekintették a magyar--szlovák határszakaszon lévő határátkelőhelyek megnyitásának lehetőségeit. A miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy március végéig meg fogja nyitni Orbán Viktor és Mikulas Dzurinda a Rajka-Oroszvár (Rusovce) között épülő határátkelőhely új épületét, míg a további határátkelőhelyekről elemző tárgyalásokat folytatnak.

Vissza a kezdőlapra