KISEBBSÉGI FIGYELŐ

SZLOVÁKIA
2001. márciusMAGYAR-SZLOVÁK KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK

Február 16-án Martonyi János hivatalos látogatást tett Szlovákiában, ahol a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről, valamint a vegyes bizottságok munkáiról. A magyar külügyminiszter ennek során Magyarország támogatásáról biztosította a szlovák integrációs folyamatot. Martonyi János a "rendkívül jó"-nak minősített kétoldalú kapcsolatok közül kiemelte a magyar-szlovák vegyes bizottság kielégítő működését, az újjáépített Oroszkovár - Rajka határátkelő márciusi megnyitásának tényét, valamint a hatékony együttműködés zálogaként számontartott infrastruktúra fejlesztésének első lépését, a párkányi híd újjáépítését. A szlovák külügyminiszter a látogatás során tájékoztatást kapott a státustörvényről, valamint utalt a bősi kérdés megvitatásának mielőbbi folytatására.

A Magyar Euro-atlanti Integráció Tanácsa Rimaszombaton alapszervezetet kíván létrehozni. A budapesti székhelyű, pártsemleges szervezet 1998-ban alakult meg és Magyarországon 26, míg a határon túl hat országban nyolc alapszervezete működik. A Tanács célja a polgárok felkészítése az integrációra és az országok beillesztése az EU és a NATO közösségébe.

A MAGYAR KISEBBSÉGET ÉRINTÖ EGYES KÉRDÉSEK

A szlovák kormány ajánlást fogadott el arról, hogy támogatja az önálló magyar kar létrehozását a nyitrai egyetemen. Döntés született arról is, hogy a kabinet saját tartalékaiból 10 millió koronát (mintegy 60 millió forintot) különít el és ajánlott fel az egyetemnek a magyar pedagógus, teológus és népművelő képzést biztosító kar működésére. Az ajánlás az egyetem vezetését nem kötelezi, a döntést az egyetem akadémiai szenátusa fogja meghozni. Daniel Kluvanec rektor azonban annak a véleményének adott hangot, hogy az egyetem ún. nemzetiségi részlegei ellátják a feladatukat és az egyetem bármilyen szerkezeti átalakítása a munka minőségének rovására menne. A szlovák közvélemény megosztott a kar kérdéséről. A nacionalista "Nyitra - a Szlovák Városok Anyja" elnevezésű polgári társaság egyik vezetője azonban bejelentette, hogy eddig 14 000 aláírást gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy a ne jöjjön létre önálló magyar egyetemi kar.

Február 26-án Szőgyén fórumot rendeztek a szlovákiai magyarok és a magyarországi szlovákok képviselői számára. A rendezvény célja az volt, hogy megteremtse a két nemzetiség kisebbségi mibenlétéből adódó problémák megoldásának első lépéseként a kérdések felvetésének vitafórumát.

A szlovák Zemplin és a magyar Zemplén együttműködésének - elsősorban gazdasági téren történő - megerősítését kívánja elérni Kupa Mihály, a Zempléni Közösségek Szövetségnek elnöke, akinek véleménye szerint a két régió települései azonos gondokkal küzdenek. A kölcsönös együttműködés további célja a régió lakosságának felkészítése az EU-csatlakozásra.

Lemondott a Katedra Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Öllös László politológus, egyetemi adjunktus egyéb közéleti elfoglaltságokra történt hivatkozással. A megüresedett posztra a kuratórium tagjai dr. Németh Mária pszichológust, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal szociális osztályának vezetőjét választották. Ugyanakkor a kuratórium tagja lett dr. Stredl Terézia pszichológus.

Szlovákiában országszerte megemlékezések folynak abból az alkalomból, hogy 50 éve állították vissza a magyar nyelvű oktatást az országban.

A szlovák államfő Pribina - kereszttel tüntette ki kiemelkedő tudományos és közéleti munkájáért Bauer Győzőt, a pozsonyi Gyógyszerkutató Intézet igazgatóját, aki jelenleg - az infarktus, a gyulladásos izületi betegségek és talán a rák kialakulásában szerepet játszó - ún. szabad gyökök kutatásával foglalkozik. A kitüntetett korábban a Magyarok Világszövetsége elnökségének tagja volt, valamint alapítója a tehetséges fiatalok nevelésével foglalkozó Sellye János Kollégiumnak, illetve a Professzorok Klubjának.
 

Vissza a kezdőlapra