Ismét a Fidesz vezeti a népszerűségi listát
Fej fej mellett a két nagy párt támogatottsága
 2001-02-16 18:42

Ezzel a címmel jelentik meg cikk a szombati Magyar Hírlapban. A cikk igazat ír. Lélektanilag azonban nem mindegy, hogy miként tálalják a dolgot. Legutóbb még azon ment a vita, hogy igaza lehet-e a Tárkinak. Az ismételt vizsgálat azonban nemcsak megerősítette a korábbi folyamatot, amelyet maga a Tárki is csak úgy jellemzett, hogy közeledik egymáshoz a Fidesz és az MSZP, hanem ezt annyira megerősítette, hogy a korábbi, mindkét pártnál a lakosság 19 százalékát kitevő támogatás a Fidesznél 20-ra emelkedett, míg az MSZP nem mozdult.
A Magyar Hírlap manipulál. Szóhasználatával megpróbálja csökkenteni a hír értékét. (Az alábbi idézetben a legkirívóbb ilyen példákat aláhúztuk.) Le sem írja, hogy a Fidesz vezet egy százalékkal, csak megmondja, januártól nőtt 1 %-ot, ám nem emlékeztet, hogy akkor mennyi volt. Nem mutat grafikont, amely rávilágítana arra, hogy lélektanilag fontos váltás történt. A lap szemmel láthatóan el akarja tussolni ezt olvasói elől. Szerintünk legalább az általunk adott cím lett volna a korrekt. Az MSZP és a Fidesz között valóban kiegyenlítődött a választói támogatottság mértéke legalábbis ezt támasztja alá a Századvég Politikai Elemzések Központja és a TÁRKI februári felmérése. A kisebb pártok pozíciója sem változott. A Kisgazdapárt és az SZDSZ változatlanul éppen csak bejutna a parlamentbe, ha holnap tartanák a választásokat, míg az MDF és a MIÉP nem lépi át a bejutási küszöböt. A másik három közvélemény-kutató intézet (Szonda-Ipsos, Gallup, Medián) legutóbbi felméréseinek adatai még feldolgozás alatt vannak, ezért nem tudták lapunk rendelkezésére bocsátani. Az összesítések várhatóan a jövő hétre készülnek el.
 A Századvég Politikai Elemzések Központja és a Tárki közös választáskutatási programjának 2001. február eleji adatfelvétele megerősítve a jelentős januári változások által jelzett tendenciát, a két nagy párt közötti erőviszonyok kiegyenlítettségét mutatja. A Fidesz-MPP elsődleges támogatottsági mutatója az összes megkérdezett körében, a pártválasztóknál és a biztos részvételt ígérő pártválasztóknál egyaránt 1-1 százalékponttal nőtt február elején. Az MSZP esetében az összes megkérdezett körében nincs változás, a pártválasztók körében 1 pontos csökkenést, a biztos részvételt ígérő pártválasztók körében pedig 2 pontos növekményt regisztrált a 2001. februári felvétel.Az FKGP és az MDF támogatottsága a januári adatfelvételhez képest sem az összes megkérdezett, sem a pártválasztók, sem pedig a biztos részvételt ígérő pártválasztók körében nem változott. Az SZDSZ és a MIÉP támogatottsága is lényegében változatlan, de az SZDSZ esetében a biztos részvételt ígérő pártválasztóknál, míg a MIÉP-nél a pártválasztók körében regisztrálható 1 pontos csökkenés. A válaszmegtagadók és a bizonytalan pártpreferenciájú választók együttes aránya továbbra is 50 százalékon áll.
A pártok támogatottsága az adatfelvételi minta különböző szociodemográfiai metszeteiben ezúttal csak igen mérsékelt elmozdulásokat mutat.

E "mérsékelt" elmozdulások mégsem jelentéktelenek:

A legfiatalabb korcsoportban - a 18-24 évesek körében - az MSZP támogatottsága mintegy 8 ponttal csökkent a Fidesz-MPP 3 pontos növekménye mellett. A Fidesz-MPP támogatottsága a 25-34 évesek körében 5 ponttal nőtt, az MSZP ugyanebben a korcsoportban 1 ponttal csökkent.

Szerintünk igen fontos hír a következő mondat is:

 A február eleji felvétel szerint a községekben élő megkérdezettek körében a Fidesz-MPP támogatottsága 21, az MSZP-é 15 százalék. A városokban a Fidesz mintegy kétpontos előnyt mutat, míg a megyeszékhelyeken 4, a fővárosban pedig 7 pontos MSZP-előny regisztrálható ugyancsak az összes megkérdezettet tekintve.
 

Vajon ezek a változások mind a csak igen mérsékelt elmozdulást jelzik?
A fenti füstölgések elsősorban a Magyar Hírlap on line kiadására vonatkoznak. A nyomtatott változatban a címlapon szerepel az a grafikon, amelyen a párttámogatások láthatók. Némi grafikon olvasási gyakorlatot igényel ugyan, de megállapítható, hogy a Fidesz vezet. Mint köztudomású, a vizsgálatnak néhány százaléknyi a hibahatára, a  változás ezen belül van. Statisztikai értelemben a közölt számok azt jelentik, hogy a két pártnak azonos méretű a szavazó tábora. De megismétlem, lélektanilag sokat jelent, ha az emberek azt látják, hogy kedvenc pártjuk vezet. Ez iránymutató az ingadozók számára is. Épp ezért rejtette véka alá - feltételezésem szerint - a lap ezt az adatot.

SL
Vissza a kezdőlapra