A Népszava szalagja


Ha a Lockheed botrány kapcsán nem ismerkedtem volna meg a Népszava módszereivel, lassan csatlakozhatnék a Torgyán család politikai temetésén részvevő tömeghez. Így azonban csak várakozó állásponton vagyok.
Bizonyos jelzésekből arra következtetek, hogy olvasóink nem járatják a Népszava című és hajdan komoly szociáldemokrata hagyományokkal rendelkező, majd a szakszervezetek által elsilányított, s most erősen SZDSZ közeli lapot. Idézzük hát közel teljes terjedelemben a ma megjelent cikküket. A link is itt van, (de félő, hogy csak ma él).
 

                   "A három küldemény megjött"

    Egy hangfelvétel szerint hárommillió forint kenőpénzt juttattak  Torgyán József fiához

 Kenőpénz "célba juttatásáról" szól és bűncselekmény alapos gyanújára utal az a
 hangfelvétel, amely lapunk birtokába került. Az ügyben érintett lehet Torgyán
 Attila, a földművelésügyi miniszter fia. A múlt év tavaszán rögzített megbeszélés
 szerint egy magas közfunkcióba delegált kisgazdapárti ügyvéd közvetítésével
 került hárommillió forint az FKGP-elnök fiához, akitől a pénz fejében közbenjárást
 reméltek apjánál. Lapunk a hangfelvétel hitelességéről meggyőződött. Mivel
 alapos a gyanú, hogy bűncselekmény történt, a Népszava - vizsgálatot kérve - ma
 eljuttatja a felvételt a legfőbb ügyésznek. Kedden szó szerint közöljük a
 hangfelvétel első részét.

 Gál J. Zoltán, Zsoldos Attila

 A lapunk birtokába került hangfelvétel tavaly tavasszal készült a Földművelésügyi és
 Vidékfejlesztési Minisztérium tulajdonában álló - azóta botrányok sorozatáról elhíresült és
 állítólag felszámolás alatt álló - Agrárinnovációs Kht. irodahelyiségében. A felvétel olyan
 beszélgetést rögzít, amely hárommillió forint kenőpénz átvételéről és célba juttatásáról
 szól. A Népszava több hónapos tényfeltáró munkával igyekezett meggyőződni a
 hangfelvétel hitelességéről. Megkerestük a megbeszélés egyik résztvevőjét, aki biztonsága
 érdekében névtelenséget kért lapunktól, ugyanakkor nyilatkozatban vállalta: a felvételt ő
 készítette a tárgyalás öt részvevője egyikének tudtával.

 A rögzített megbeszélés előzménye az, hogy egy agrárügyekben érdekelt cég százmilliós
 nagyságrendű agrárprojekt megvalósításához állami támogatásért pályázott a
 földművelésügyi tárcánál. Annak ellenére, hogy a legmagasabb szinten ígértek segítséget
 nekik, a támogatást végül mégsem kapták meg. A tárca egyes vezetői azt ajánlották,
 előbb készítsenek tanulmányt elképzeléseikről, és adják be azt az FVM tulajdonában lévő
 Agrárinnovációs Kht.-hez. A tanulmány elkészítésére a kht. adott is ötmillió forintot, ám a
 kht. vezetői azt is jelezték a cég képviselőinek, hogy a számukra megítélt ötmillió forintból
 a "későbbi együttműködés reményében" és terveik támogatása fejében először hárommillió
 forintot, később pedig újabb 1,5 millió forintot vissza kell adniuk Torgyán Attilának, Torgyán
 József miniszter fiának.

 "Ugye leültünk, az volt a kérés, hogy oldjuk meg. Idejött ez a Sz. L. (a név a felvételen
 elhangzik - a szerk.), hogy ővele oldjuk meg, aztán végül is ezt a megoldást találta ki a
 Sipi is, meg mi is, meg te is, meg én is. Következő. Ugye arról beszéltünk, hogy nekünk
 semmi nem kell ebből a dologból, mi azt szeretnénk, hogy a megyei kisgazda életbe az
 Attila segítsen minket. Azt beszéltük meg, azt mondtad, hogy ez lesz a belépő a további
 munkánkhoz. Ez a próbamunka, meg mit tudom én. Jó. Másik, hogy megismerkedhetünk az
 Attilával, igen..."

 A hangfelvétel azt a megbeszélést rögzíti, amelyen a pénzt "bankilag számolva" átadják a
 pályázók és Torgyán Attila között közvetítő, a "postás" szerepét játszó személynek,
 bizonyos Juditkának. Róla közismert, hogy a Torgyán család bizalmasai közé tartozik, az
 FKGP delegáltja az egyik fontos állami szervezet ellenőrző testületében, és - ügyvédként -
 aláírása rendszerint megtalálható az Agrárinnovációs kht. szerződésein.

 A kenőpénz átadásánál részt vett a tanulmányt készítő cég két vezetője, az
 Agrárinnovációs Kht. egyik vezetője és munkatársa is. A mintegy egyórás megbeszélésen a
 résztvevők a kenőpénz célba juttatásának technikai problémáit tisztázzák. A Torgyán
 család bizalmasának nevezett személy ugyanis már előző este jelezte, hogy a vidéki
 kisgazdákat nem viheti magával ifjabb Torgyánhoz.

 "- Most a másik fél is érthető módon azt mondta, hogy...

 - Hogy egyedül menjél?

 - Hogy kapjuk be...

 - Hát nem, megkérdezte, hogy az egész iroda nem akar véletlenül felvonulni? Nem így,
 de... nem ezt kérdezte, csak..."

 Az ügyvédnő ezért felhívta a miniszter fiát telefonon, hogy kit vihet még magával. Miután
 erről megegyeztek, a hárommillió forintnyi kenőpénz - a felvétel készítőjének nyilatkozata
 alapján - célba jutott. ...Később még további másfél millió forintot közvetítettek hasonló módon.

 Lapunk ellenőrizte a hangfelvétel hitelességét, és azt valódinak tartja. Álláspontunk szerint
 a hangfelvétel alapján vesztegetés, illetve befolyással való üzérkedés gyanúja áll fenn. A
 Népszava a hangfelvételt - rendőrségi vizsgálatot kérve - eljuttatja a legfőbb ügyésznek.
 Keddi számunkban szó szerint közöljük a hangfelvétel első részét.

 "...szerintem az kell, hogy mondja be a telefonba, hogy megkaptam a levelet. Mind a három
 levelet megkaptam. Ezt mondja meg neked telefonba. Nem, mikor megkapta, azután hívjon.
 Igen. Nem? Beleírni egy lezárt borítékba, ezt így nem lehet elfogadni, ezt a Juditkát. A
 borítékot odaadja. Egy kis borítékot, csak ez az egy mondat szerepeljen, hogy mind a
 három levelet megkaptam... Ez a legegyszerűbb módja pedig.

 - Jó, csak hát ezért mi sem vagyunk nyeretlen kétévesek.

 - Nyugi, hát ne is levelet, mind a három küldemény megjött."

Eddig az idézet, amely szinte teljes egészében közli a cikket. Az anyagban belső ellentmondás, hogy a pályázó cég a kért támogatást végül nem kapta meg. Ha az ember eljátszik a "kinek használ" gondolattal, még az is felmerül, hogy nem a hoppon maradtak bosszújáról van-e szó. Ennek a kiderítése azonban aligha egy politikai bulvárosodásra hajló lap feladata. Ha a felvétel valós, akkor a minimum, hogy bűncselekmény alapos gyanújával állunk szemben. Ha hamisítvány, akkor ugyancsak sérült néhány paragrafus.
Van tehát egy pont, amelyben maradéktalanul egyetértünk a Népszavával: átadta a hangfelvételt oda, ahova való, a legfőbb ügyészségnek. Azaz itt is egy bökkenő, én automatikusan múlt időt használtam, s visszatérve a szöveghez döbbenten látom a jelen időt: "átadja". Már régen meg kellett volna tennie.

A Torgyán család élesen reagált. Az m1 18 órás híradójában elhangzottak azonban legalább annyira ködösek, mint a Népszava vádjai.
 

                            Torgyán József földművelésügyi miniszter és fia, Torgyán
                            Attila jogi lépéseket tesz a Népszava mai számában
                            megjelent újságcikk miatt. A napilap arról számol be, hogy
                            egy olyan hangfelvétel jutott a birtokukba, amely
                            kenőpénz átadásáról szól, és bűncselekményre utal. Az
                            újság szerint az ügyben érintett lehet az agrárminiszter fia.

Vajon mik ezek a jogi lépések, amelyekről a két jeles ügyvéd nyilatkozik?

Időközben tovább csökkent a kisgazda frakció. A távozó Molnár Lászlót egyesek kapcsolatba hozták a Székely üggyel. Ha ez igaz, Molnár nem távozott, hanem menekült. Lányiékhoz érkezése ez esetben nem feltétlenül erősíti ezt a kis csapatot. A dokumentálás végett álljon itt, mit mondott erről a fenti Híradó:
 

      Molnár László országgyűlési képviselő kilépett az FKGP frakciójából. A képviselő
       azzal indokolta döntését, hogy nem ért egyet az utóbbi időben az FKGP-ben
       bekövetkezett eseményekkel. Egyben hangsúlyozta: a frakcióból nemrég kilépett
       képviselők szolidaritási nyilatkozatának aláírásával kívánja jelezni, hogy továbbra is
       támogatja a kormánykoalíciót.
Dávid Ibolya a minap kényszerkoalíciónak mondta a kisgazdákkal való kapcsolatot. Valóban sem a Fidesz, sem az MDF nem készült erre a változatra, de 1998-ban mindketten elfogadták a választás eredményét, mint a választók döntését. Mindaz, ami ma a kisgazdapártban történik, arra utal, hogy a párt nem tudott felnőni a feladathoz. Azt azonban nagyon nehéz megítélni, hogy a körülöttük lévő botrányok mennyiben valósak, illetve mennyiben "csináltak." A Népszava szalagja perdöntő lehet.
Surján László

Utóirat:
2001. január 29-én délután 14 órakor a Népszava átadta a kazettát a Legfőbb Ügyészségnek. Torgyán József egy nyilatkozatban köztörvényes bűnözőknek nevezte az őket rágalmazókat.

Vissza a kezdőlapra