VMSZ Hírlevél
III. évfolyam, 6. szám 2001. március 26.
A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége március 22-én tartott üléséről az alábbi sajtónyilatkozatot tesszük közzé:

1. A VMSZ támogatja a Tartományi Kormány részéről a Képviselőház elé terjesztett autonómia-platformot. Megelégedéssel állapítja meg, hogy Vajdaság autonómiája közös ügye a tartomány polgárait képviselő politikai erők döntő többségének. A VMSZ ebben a kérdésben széleskörű politikai dialógust sürget, amelyben világossá kell tenni, hogy a tartomány minden polgárának és a Vajdaságban élő nemzeti közösségeknek egyaránt érdeke a kormányzati dokumentumban felvázolt alkotmányos és jogrendi reform mihamarabbi érvényesülése. Az Elnökség örömmel nyugtázza, hogy a konkrét jogalkotási programot is tartalmazó platform alapelvei azonosak a VMSZ által változatlanul szorgalmazott hárompillérű autonómia-koncepció vonatkozó részének elképzeléseivel.

2. A szervezet Elnöksége üdvözli a Tartományi Kormánynak az anyanyelvű egyetemi felvételi vizsgák rendjére vonatkozó előterjesztését. A javaslat parlamenti elfogadását követően a vajdasági magyarság és az itt élő más kisebbségi nemzeti közösségek végzős középiskolásai már az idei felvételi időszakban jogot és lehetőséget szereznek az esélyegyenlőségre. Ez az intézkedés fontos lépést jelent a szülőföldön való továbbtanulás méltányos előfeltételeinek megteremtésében és az itthonmaradás vonzóvá tételében. A VMSZ nem tesz le azon szándékáról, hogy ezeket a célkitűzéseket - kormányzati szerepvállalása révén - további kézzelfogható eredményekkel valósítsa meg.

3. A VMSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tartományi Képviselőház a március 29-ére kitűzött ülésének napirendi javaslatában nem szerepel a FORUM ház Igazgató Bizottsága lemondott tagjainak és a cég megbízott igazgatójának felmentése. Hasonlóan sérelmezi, hogy erről a kérdésről - a VMSZ képviselőinek indítványa ellenére - nem tárgyalt a Tájékoztatási Bizottság sem. Az Elnökség szerint a Képviselőház nem hagyhatja figyelmen kívül a kormányzati koalíció egyik tagja részéről világosan kinyilvánított politikai szándékot, másrészt a visszavonhatatlanul benyújtott egyéni lemondások semmibevétele törvénytelen helyzetet idéz elő. A helyzet orvoslása érdekében a VMSZ levélben fordul a Tartományi Képviselőház és a Kormány felelős vezetőihez. Amennyiben ezek a megkeresések eredménytelenek maradnának, a VMSZ képviselői, tiltakozásuk jeléül, végső esetben, kivonulnak a jövő hétre kitűzött képviselőházi ülésről.

4. A Vajdasági Magyar Szövetség megelégedését fejezi ki afelett, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya véglegesítette, és az Országgyűlés elé terjesztette A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény javaslatát. A köztudatba státusztörvényként bevonult jogalkotási projektum fontos mérföldköve annak az útnak, amelyen haladva a magyar kormány immár konkrét jogi garanciákkal biztosítva kívánja érvényesíteni a Magyar Köztársaság Alkotmányában a határokon túl élő magyarok iránt kinyilvánított felelősségérzetet. Az Elnökség megítélése szerint a törvény - a már korábban is működtetett támogatási mechanizmusokon túlmenően - számos olyan fontos elemet tartalmaz, amelyek a szülőföldön való boldogulást hívatottak támogatni. A VMSZ elvárásai szerint a törvény gyakorlati alkalmazása során vélhetően további kísérőintézkedésekre is szükség lesz annak érdekében, hogy az itt élő magyar nemzeti közösség és az anyaország jövőbeni kapcsolattartása minél zökkenőmentesebb legyen. Ebben a tekintetben az egyik legfontosabb intézkedés - a szabadkai székhelyű magyar főkonzulátus megnyitásának - előkészületei örvendetes módon haladnak előre.

A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége

 _____________INFO_____________
Levélcím: Vajdasági Magyar Szövetség
Jugoszlávia, 24000 Szabadka, Aga Mamuzic u. 13/II.
Tel/Fax: +381 (0)24 553 801 +381 (0)24 556-314 +381 (0)24 26-618
Honlapcím: http://www.vmsz.org.yu
E-mail: office@vmsz.org.yu hirlevel@vmsz.org.yu
 
Vissza a kezdőlapra