Kereszténydemokrata 
Hír-Lap
2001/03
2001. március 26.
 Az MKDSZ hírei

AZ MKDSZ Országos elnökségének februári ülése

Az ülés kezdeteként Császár Attila, a kommunikációs ügyek intézőjeként beszámolt a vallásszabadság kérdésében folyó aláírásgyűjtés tapasztalatairól. A sikeres fellépéshez szükséges megnyerni az elektronikus médiumokat. Politikusainktól azt kérte, hogy a sajtósokat rendszeresen és előre is tájékoztassák szerepléseikről. Ehhez kapcsolódva ismét, sokadszor kérjük megyei politikusainkat is, hogy szerepléseikről adjanak tájékoztatást, mert erről a Hír-Lap csak ebben az esetben tud beszámolni. (Szerk.)

Varga László hozzászólásában arra figyelmeztetett, hogy fontos az elektronikus hírforrások figyelése és ha valótlanságokat észlelünk, telefonon észrevételezzük a ferdítő hírszerkesztőségnél. (Valóban, számos beleszólási lehetőség létezik és ha a vitába szállunk a félretájékoztatásokkal, az arra szoríthatja a médiumokat, hogy jobban tiszteljék a tényeket. (A Szerk.)

Surján László szólt az MKDSZ-Honlap lehetőségeiről és eredményeiről. A még jobb eredményhez további fejlesztésre volna szükség.

Az Elnökség elfogadta az új, egyszerűbb belépési nyilatkozatűrlapot. Ezzel kapcsolatban ismét nyomatékosan elhangzott, hogy csak egyéni belépés lehetséges, csoportos nem, és a belépők továbbra is nyilatkoztassák ki a jobb-közép összefogás iránti elkötelezettségüket.

Az Elnökség mérlegelte a Fidesz elnökváltás hátterét és esetleges következményeit. Néhányan azt az aggodalmukat fejezték ki, hogy a személyi váltás esetleg értékváltást is jelenthet, elbizonytalanítja a választókat. Harrach Péter társelnök úr, aki a Fidesz elnökségében az MKDSZ-t képviseli, hangsúlyozta, hogy a Fidesz egységes, csak egyszerű személycseréről van szó, a választási előkészületek érdekében. Az MKDSZ-nek - mivel a kereszténydemokráciát képviseli az együttműködésben - szerepe tovább növekszik. A keresztény választóréteget Szövetségünknek kell vonzania. A Fidesz-MKDSZ választási együttműködés fővonalai kialakultak és ebben a kérdésben semmi nem változik.

Surján László szorgalmazta, hogy Pokorni Zoltánt, mint a Fidesz elnökét minél több kereszténydemokrata szervezet kérje fel szereplésre. Most folyik a Fidesz beépítése az Európai Néppárt működésébe, az EPP legfelsőbb vezetésében a Fideszt és az MKDSZ-t Szájer József és Surján László képviselik. Varga László Orbán Viktor személyének jelentőségét, a kereszténydemokrácia iránti vonzalmát, valamint a nemzeti összefogás jelentőségét hangsúlyozta. Több megyei elnök sürgette a választási megállapodás és a vidéki szervezetek közötti megállapodások mielőbbi megkötését. Szóba került az ülésen a miskolci önkormányzati együttműködés helyzete. A miskolci Fidesz és az MKDSZ között új megállapodás ügyében Rapcsák András játszik közvetítő szerepet.

Belpolitika

Fontos átrendeződések színtere a télvégi, kora tavaszi hónapokban a politikai élet. A közelgő választási kampány előjátékának vagyunk tanúi. A csaták nem annyira a pártok között, hanem az egyes pártokon belül zajlanak. S ahol valójában nagy az egyetértés, még ott is változások várhatók. Eközben a kormány végzi a dolgát, újabb és újabb milliárdokat visz be a gazdasági vérkeringésbe, pályázatokat hirdet, jövedelmeket emel, díjaz és ösztönöz, támogat és fejleszt, határon innen és túl. Szervezetten folyik a tragikusan ismétlődő árvíz elleni védekezés. Mindez a legnagyobb természetességgel. Érdekes módon senki sem teszi fel ilyenkor a gyanakvó kérdést, honnan ez a sok pénz, csak nem nyugati kölcsönökből?

Valóban, honnan ez a sok pénz? Most látszik, hogy milyen rossz gazdálkodás folyt az előző kormány alatt, amikor Bokros-csomagra volt szükség. Akkoriban száz sebtől vérzett a költségvetés, gyűlt a Postabank, a Budapest Bank, a CW Bank és számtalan rosszul működő cég adóssága, ÁFA-csalók, hamis csődök és sikerdíjak szívták az állam vérét, meg sem alakult vállalatok nyelték el az állami támogatásokat. A két kormány eredményessége közötti különbség világít rá, hogy mikori és mekkora a valóságos korrupció. A különbségekből látszik annak a mesének valótlansága, hogy az előző kormány alapozta meg az ország gazdaságának jövőjét. A gazdaság akkor is működött, a pénz mégis elszivárgott. Ennek a kormánynak egyik legnagyobb tette, hogy ígéretét betartva elzárta az elfolyó állami bevételek csapját, csökkentve a lopás és korrupció lehetőségét.

A Fidesz Magyar Polgári Párt

Jobboldali körökben nagy meglepetést keltett, hogy Kövér László elnöki helyét rövidesen Pokorni Zoltán veszi át. Eléggé vad hírek kaptak lábra a Fidesz arculatváltásáról, egyesek - főleg a MIÉP és az SZDSZ környezetéből - már az MSZP-vel kötendő nagykoalíció rémét festették a falra.

Mi volt a bejelentésben a meglepő? Hiszen hónapokkal a májusi Fidesz kongresszus előtt maga Kövér László tette közzé a hírt. Egyszer minden hírt be kell jelenteni. Hát most bejelentették, hogy majd májusban, teljes egyetértésben, stb...

Miért ne lehetne elhinni, hogy maga Kövér kérte a felmentését, hogy nincs semmi titok, semmi irányváltás nem történt? A pártelnöki tisztség a választások időszakát kivéve főleg adminisztráció és nyilvános szereplés keveréke. Kövér a jóval több erőfeszítést igénylő kampányfőnökséget vállalva mondott le az elnökségről. Nála alkalmasabbat erre a szerepre aligha lehetne találni.

A személycsere körül támadt riadalom is mutatja, hogy a baloldali sajtó szüntelen spekulációival, sanda célzásaival, félretájékoztatásaival milyen mértékben tudja befolyásolni még azok észjárását is, akik ugyanezt a médiát állandóan sandasággal, dezinformálással vádolják. Vagyis tudják, hogy nem szabadna minden esemény mögött valami rosszat szimatolni, mégis beugranak.

A Független Kisgazdapárt

Sajnos, nagyot kellett csalódniuk azoknak, akik abban reménykedtek, hogy Torgyán Józsefet a kormányzati felelősség jobb belátásra bírta és képes az egész cikluson át betartani vállalt kötelezettségeit. A régebben elkövetett hibák most bosszulják meg magukat. Az alkalmatlan és kétes tisztességű személyek, akikkel régebben körülvette magát, és akik a kormányba kerülésük után benyújtották a számlát, olyan hibákat, sőt bűnöket követtek el, amelyek következményein Torgyán már nem képes úrrá lenni. Ennek hatására előtört régebbről ismert, rossz alaptermészete és most már ő is kapkod, hibát hibára halmoz. Ezzel rossz fényt vet az egész politikai oldalra, amelyhez a Kisgazdapárt eredetétől fogva tartozik. Torgyán láthatólag most ébredt rá arra, hogy csak a koalícióban kitartva mentheti át magát egy politikai jövőbe, de ugyanakkor napról napra rombolja azt a bázist, amely valóban része a jobboldali meggyőződésű tábornak.

Jelenleg még senki nem tudhatja, meddig tart és hogyan végződik az FKGP válsága. Nehéz vitatkozni azzal az ellenzéki nézettel, hogy "Torgyán időzített bombaként ketyeg" a koalíció jövőjében. Ez a helyzet ha rombolja is a koalíció jövőjét, valamelyest javít más jobboldali pártok esélyein. Sokan arra számítanak, hogy a kisgazda választók egy része az MDF gyér táborát szaporítja, annak is van valószínűsége, hogy a MIÉP megerősödik. Egyes vélemények szerint az MSZP is hasznot húzhat az FKGP gyengüléséből. A legtöbben azonban a Fideszhez kötődnek, amint az a Sonda Ipsos márciusi elemzése kimutatta: eszerint a Fidesz szavazótáborának növekedése egy harmadban a bizonytalanokból, két harmadban a volt kisgazda szavazókból származik.

A baloldali ellenzék

Értelmetlen összecsapást rögtönzött a fővárosi közgyűlésben az egyre csökkenő népszerűségű Demszky Gábor. Az önmagában jelentéktelen ügy a hannoveri használt villamosok beszerzése körül zajlott és azzal járt, hogy átmenetileg egy napra szétesett a fővárosban többségi, országosan ellenzéki koalíció. A szakítás egy napig tartott, utána látványosan kibékült a két ellenzéki párt vezére, Demszky és Kovács László. Csakhogy ezzel Demszky - mert valójában ő engedett - elvesztette egyetlen ütőkártyáját, azt a látszatot, hogy van ereje az önálló politizálásra az MSZP támogatása nélkül is. Azt a játékot, amit eljátszott, még egyszer nem veheti elő, mert minden számítás szerint maga a párt, az SZDSZ kényszerítette a megegyezésre. Az SZDSZ-nek tehát nincs jövője csak az MSZP mellett.

De hogyan áll a nagy terveket, a hatalom visszaszerzését fontolgató, sőt biztosra vevő MSZP? A legutóbbi közvéleménykutatások már jelzik népszerűségének kisfokú gyengülését, és azt, hogy a Fideszé javulóban van. Ez valóságos pánikot idézett el baloldali médiakörökben és ez a pánik láthatóan megfertőzte az MSZP különböző platformjait.

Az elmúlt hónapban egyre több olyan állásfoglalás jelent meg, hogy az MSZP vezetése passzív, nem talál ellenszert a kormánypolitika érzékelhető sikereire, nincsenek érvei, nincs programja és jövőképe. A szerintük "udvarias, visszafogott, szellemes és diplomatikus Kovács László, ez az európai jelenség" talán nem a legalkalmasabb a keménységet megkívánó választási kampány főszerepére.

Nem egészen érthető, hogy az unalmas, arrogáns, kajaibrahimozó Kovács Lászlótól mit várnak? Talán Vancsik, Szabó Zoltán és Toller alantas stílusát? Kovács Lászlónak évek óta egyetlen eredeti gondolatát, elképzelését nem lehetett hallani, minden megszólalása csak a kormány, különösen Orbán Viktor bejelentéseinek, állításának bizonyítékok nélküli cáfolata, visszautasítása, egyre hisztérikusabb hangnemben, szüntelen önismétlés, elcsépelt káderszöveg. (Párttársai szerint az eredeti gondolkodást nyomai korábbi életszakaszaiban sem mutatta fel.)

Azok a baloldaliak, akik belülről ismerik saját helyzetüket, valószínűleg Kovács László nyilvánvaló alkalmatlanságánál nagyobb bajt is észlelnek: saját programjuk egyre kínosabb hiányát. A Népszabadság riporterének arra kérdésére (febr. 17. Népszabadság), hogy mi lesz a programban, Kovács ilyeneket mond: "Az esélyegyenlőséget kínáljuk... gazdasági növekedést a jelenleginél jobban növelő béremeléssel, igazságosabb adórendszerrel, a munkahelyteremtés ösztönzésével, a nyugdíjasok helyzetének javításával... megemelt családi pótlékkal... az érettségivel megszerezhető nyelvvizsgával, jogosítvánnyal és számítógép-kezelői ismeretekkel... kevésbé tehetős fiatalok számára is elérhető lakásépítéssel. Legsürgősebb ... a mezőgazdaság és egészségügy talpra állítása, ... az emberekre figyelő demokratikus kormányzás, a korrupció felszámolása..."

Csupa jól hangzó, ismerős szöveg. Egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy ez semmi más, mint amit a jelenlegi kormány évek óta ténylegesen megvalósít. Az MSZP is megtehette volna, amikor kormányon volt, 1993-ban is ezt ígérte, de azután épp az ellenkezőjét művelte. Ezt most hat év távolából újra megígérni? Nevetséges.

Nyilvánvalóan ezt érzik a baloldali politikusok és ezt érzik az őket kiszolgáló politológusok és újságírók, ezért követelik egyre idegesebben a beígért programot és ezért bár egyelőre név nélkül, de kritizálják vezetésük tehetetlenségét. Az éveken át várt csoda, a beígért titkos fegyver, Németh Miklós végül nem sült el. A közelmúltban, váratlanul, új csodatevő bukkant fel az MSZP láthatárán. Egy újabb jólnevelt, visszafogott, szellemes és diplomatikus európai férfiú, Medgyessy Péter, aki nemrégen még az SZDSZ megváltó programján dolgozott. Igazi, kipróbált reformszocialista, aki kiválóan elgazdálkodta a Kádár-korszak végnapjaiban felvett kölcsönöket. Vajon ő visszahozza-e a háromhatvanas kenyeret?

Ami pedig a korrupció visszaszorítását illeti, éppen mostanában kell az MSZP-nek megküzdenie saját múltja egyik kellemetlen epizódszereplőjével. Annak idején, még virágkorában ismert volt Stadlernek, a sokmilliárdos ÁFA-csalónak rokonszenve a győzelemre törő MSZP iránt. Most utólag előállt Stadler azzal a történettel, hogy rokonszenve anyagiakban is megnyilvánult, mintegy ötvenmilliós lekönyveletlen választási támogatásban. Ráadásul ez sem volt egészen önzetlen, mert Stadler suskusainak elsimítását várta volna cserébe. Igaz, nincs az ügyre bizonyíték, Stadler azonban egyre szívósabban vallja, hogy ő bizony elvárta volna az ellenszolgáltatást az egyébként is törvénysértő dugsegélyért, amit az MSZP szó nélkül elnyelt.

Demszky sokat hangoztatott függetlensége óta az MSZP koalíciós partner nélkül maradt. Van azonban még egy lehetősége a választások utánra. Giczy György a Népszabadságban kinyilvánította, hogy a jelenlegi, kormányzásra alkalmatlan elit leváltása érdekében hajlandó lesz az MSZP-vel együttműködni, "ha az tovább növelné szociáldemokrata irányultságát, igyekezne segíteni a rendszerváltás kárvallottjain." Volna mit növelnie az MSZP-nek és a kárvallott is jelentkezett Giczy személyében. Egyébként a közös fellépésre rövidesen alkalom nyílik, a dabas-ócsai választáson, ahol Giczy is indított jelöltet. Majd elválik, hogy a második fordulóban az MSZP lép-e vissza a giczysta jelölt javára, vagy fordítva.

Kampány előtt

Bizony, egy sikeres választás megvívásához sok pénz kell. Egyebek mellett erről szólt a Pro Patria a Kereszténydemokráciáért legutóbbi rendezvényén Simon János politológus előadása.

Simon János, aki külföldön a Gallup Közvéleménykutató munkatársaként dolgozott, elsősorban ezzel a szemmel tartott előadást arról a kérdésről, hogy mi szükséges egy párt választási sikeréhez.

A politológus véleménye szerint a három legfőbb feltétel a nagyszabású anyagi támogatás, a széles nyilvánosság és az alkalmas személyek felléptetése.

A mai általános modell szerint a választók három nagy rétegre oszthatók. Az eddigi magyar választások tapasztalatai szerint nagyjából a jogosultak valamivel több mint fele él választási lehetőségével. Ezeknek 25-30 százaléka biztosan a baloldalon áll, 20-25 százaléka pedig a jobbon. Középen áll a biztosan választók mintegy fele. Ők a kampány tapasztalatai alapján döntik el, hogy végül melyik párthoz csatlakoznak. Ezt, a magát a centrumban elhelyező, tehát alapjában véve mérsékelt elveket valló réteget kell a választási kampányban résztvevőknek megcélozniuk, az ő szavazataik megnyeréséért kell a kampányt folytatni. A választást tehát az nyeri meg, aki a három szükséges legfőbb feltétel birtokában sikeresebben tudja a centrumban állókat megszólítani. Hozzájuk szólt 1990-ben a "nyugodt erő", 94-ben a "szakértelem - és a háromhatvanas" jelszó és 98-ban a Fidesz ugyancsak nyugodt, biztonságot és egyben fiatalos lendületet kínáló kampánya.

Ugyancsak Pro Patria rendezvényen Pungor Ernő akadémikus az innováció fontosságát hangsúlyozta. Kiemeltre, hogy hosszú pangás és elmaradottság után az Antall-kormány fordította legnagyobb figyelmet és költségvetési támogatást - akkor 12 milliárdot - a tudományos és technikai megújulásra. Az MSZP ezt három milliárdra csökkentve súlyos károkat okozott. Ma évi hatmilliárdos támogatásnál tartunk. További évek kellenek hozzá, hogy az innovatív támogatás újra elérje a rendszerváltozás utáni szintet.

A harmadik előadást Jávor András az egészségügyi reformról tartotta, hangsúlyozva az egészségügyben a megelőzés fontosságát. Az aggasztóan alacsony átlagéletkort a középkorúak egészségtelen életmódból eredő halálozása okozza. Az ő szakértelmük és munkájuk elvesztése pótolhatatlan gazdasági, demográfiai és erkölcsi károkat okoz az országnak. A jövő egészségügyi reformjának ezt kell orvosolnia.

Megemlékezések

A parlament egyik döntése értelmében február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból a Parlamentben rendezett emlékülésen beszédet tartott Mádl Ferenc köztársasági elnök. A felszólalások sorában az 56-os halálra ítélt Wittner Mária és a bebörtönzöttek nevében Balás-Piri László félreérthetetlenül megnevezték a hóhérokat és azokat, akik támogatóikként még ma is rontják a közérzetet és nem hajlandóak megbánást tanúsítani. Az emlékülést baloldali felhördülés követte. Magukra vették az elhangzottakat, a következményeket azonban továbbra sem vállalják.

Megemlékezést tartott a Parlamentben a Rákóczi Szövetség, a mártírhalált halt gróf Esterházy János, a szlovákiai magyar kereszténydemokraták vezetője születésének 100. évfordulóján. Itt is Mádl Ferenc beszéde vezette be az ünnepséget, felszólalt Csáki Pál, szlovákiai miniszterelnök-helyettes és Malfatti-Esterházy Alice grófnő, az ünnepelt leánya. Ő is kemény ítéletet mondott a kommunizmus hóhér-gyakorlata és embertelensége fölött, kiterjesztve ezt a véleményét határainkon túlra is, hiszen Esterházy János a szovjetek foglya volt, majd cseh börtönben sanyargatták haláláig.

Esterházy János emléktábláját számosan megkoszorúzták, az MKDSZ elnökségének koszorúját Csépe Béla alelnök, a Belvárosi MKDSZ koszorúját Marton László belvárosi elnök és Velics Gyula választmányi tag helyzeték el.

Ragyogó tavaszi időben zajlottak - az egyre inkább népünneppé terebélyesedő - március 15-i megemlékezések hazánkban és a környező országok magyarok lakta emlékhelyein. Az idén a jelek szerint a román kormány az eddigieknél nagyobb toleranciával, sőt jókívánsággal fogadta az eseményeket. Az ünnepségeknek is kialakult egy szokásrendje. A hivatalos megemlékezések mellett Budapesten a pártok egy része külön is ünnepeltek. Itt két érdekes jelenség volt megfigyelhető. Demszky hallgatósága szembeszökően megfogyott az eddigi sok ezres tömeggel szemben legfeljebb ha másfélezren voltak a Petőfi szobornál. Ezzel szemben idén teljesen megtöltötte a Hősök terét Csurka István hallgatósága. Igaz, Csurkáék mindig százezres tömegről beszéltek, amikor annak csak a negyedrésze volt jelen. Most azonban vagy félszázezernyi résztvevőt láthattunk. Feltehetően nem kis része volt ebben a zámolyi romák ügye körüli ellenzéki hangulatkeltésnek és az FKGP megrokkanásának. Sem az ellenzék, sem Torgyán nem veszik észre, hogy demagógiájukkal éppen az általuk szándékolttal ellenkező eredményt érnek el.

Az MKDSZ a sajtóban és a parlamentben

A kommunizmus áldozatairól szóló megemlékezések sorában jelent meg a Magyar Nemzetben Varga Lászlónak, mint egykori DNP képviselőnek írása "A sarló és kalapács nevében" címmel, amelyben a kommunista nép- és vérbíróságok törvénytelenségeiből kötött emlékcsokrot.

"Vallási köntös és hit" címmel jelentetett meg írást Isépy Tamás, MKDSZ-Fidesz képviselő a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény módosításával kapcsolatban. Az írás ahhoz a kampányhoz is kapcsolódik, amely a törvénnyel kapcsolatban folyik.

A Népszavában Szemkeő Judit, az MKDSZ alelnöke, a Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára a gyermekek védelmét szolgáló törvényről nyilatkozik. Erre a törvényre különösen nagy szükség van a család válsága által veszélyeztetett gyermekek védelmében.

Az MTV 2. csatorna március 15-én ismét műsorra tűzte Varga László képviselőnk Kossuth és Petőfi című drámáját. Éppen csak a szerző nevét nem tüntette fel és tévesen az 1977-es évszámot jelölte meg a tv-játék készítésének időpontjául 1997 helyett. Így a legszemfülesebb érdeklődő, sőt maga a szerző sem vehette észre, hogy a színházban is sikerrel adott dráma műsorra került a tv-ben.

A kereszténydemokrata politikai pártok európai alakulásának 120. évfordulóján, ezeknek a pártoknak világjelentőségű szerepléséről szólalt fel az Országgyűlés ülésén Varga László képviselőnk. Beszédében utalt a pápai enciklikák kezdeményező szerepére, és hangsúlyozta a magyar alapítók érdemeit is.

Szinyei András, hatvani MKDSZ képviselő a Hatvani Konzervgyár elbocsátással fenyegetett munkásai érdekében a gyár bezárása ellen érvelt. Ez tízezernyi termelőt is hátrányosan érintene. A válaszban a pénzügyi államtitkár állami támogatást helyezett kilátásba a gyár megmentése érdekében. A felszámolás elmaradt, azóta új magyar tulajdonos van.

Hírek - események

Kovács Imre író, politikus emlékét őrzi a róla elnevezett társaság. Ez kiemelkedő közreműködéséért emlékérmet adományozott Varga László MKDSZ-Fidesz országgyűlési képviselőnek, aki itthon és emigrációban egyaránt Kovács Imre harcostársa volt.

A Széchenyi Kör februári ülésén Kövér László, a Fidesz elnöke, Harrach Péter miniszter és Surján László, MKDSZ társelnökök tartottak előadást a kereszténydemokrácia érvényesüléséről a globalizálódó világban. Az estet Réti Árpád előadásában Babits Mihály Jónás könyve c. művének előadása vezette be.

A Belvárosi MKDSZ szervezetben Szemkeő Judit MKDSZ alelnök a szociális ellátás és a nyugdíjak problémakörében tartott előadást. A Barankovics Akadémián Isépy Tamás országgyűlési képviselő és Paczolay Péter alkotmányjogász "Jogrend és jogalkotás a rendszerváltozás tükrében" címmel indítják a Barankovics Akadémia idei előadássorozatát.

Az MKDSZ Budapesti Körlevél februári száma bemutatja György István kőbányai polgármestert és Sztrilich Andrást az MKDSZ VIII. kerületi elnökét. (Akiről sok mindent megtudunk, éppen csak ez az egy körülmény nem derül ki a szövegből. A Szerk.)

A lap közli, hogy a XII. kerületi MKDSZ április 3-án 18.00 órakor a XII. kerületi Művelődési Központban Fórumot rendez, amelynek előadói Harrach Péter és Mikola István miniszterek "Kereszténydemokraták a kormányban" címmel. A rendezőség szeretettel várja tagjainkat és támogatóinkat.

Sikeresen folytatódik az MKDSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtési akció országszerte. Mivel a törvény tárgyalása halasztódik, így az eddigi határidőn túl is lehetőség van az akció folytatására.

Ezzel kapcsolatban felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy egyes szekták ellen-aláírásgyűjtésbe kezdtek és iparkodnak a mi akciónkban résztvevők támaszpontjainak környékén fellépni. Legutóbb a március 15-i rendezvényeken, ahol sajnos a mieink nem voltak jelen, ők igencsak aktívan gyűjtötték az aláírásokat. Szükséges erre felhívnunk azok figyelmét, akik az akcióban részt vesznek.

Déry Zoltánnak a BAZ megyei MKDSZ alelnöke meghívására Dr. Szemkeő Judit politikai államtitkár 2001. március 2-án Sárospatakra látogatott. A helybeli szervezet tagjaival való találkozás után lakossági fórumon vett részt, amelyen szakterületéről tájékoztatót tartott. A fórum után több helybeli kért személyes problémájához segítséget, felvilágosítást.

D.L.
A Hír-Lap Szerkesztőség kérése

Kérjük, hogy akik a Hír-Lap részére szervezeti vagy egyéb értesüléseket kívánnak küldeni, a borítókon, illetve magán a küldött íráson szíveskedjenek feltüntetni, hogy az anyagot a Hír-Lap számára, megjelentetés céljából küldték.

Köszönettel vennénk, ha szervezeteink a náluk törtét eseményekről időnként tudósítanák a Hír-Lapon keresztül a kereszténydemokraták egyre gyarapodó táborát.

D.L.
Naponta friss információkat közöl internetes újságunk, a Magyar–Hon–Lap. Kérjük, hogy internethez hozzájutó tagjaink rendszeresen olvassák és tájékoztassák az ott kapott ismeretekről környezetüket is.

Címe: http://www.mkdsz.hu

A Magyar-Hon-Lap rendszeresen tudakolja olvasói véleményét. E-mail címmel rendelkező tagjaink az mkdsz@elender.hu címre küldjenek egy levelet, hogy lássuk, kiket tudunk a kapcsolattartás e gyors módjával információval ellátni.

Az alábbiakban néhány írás, amely a Magyar-Hon-Lapon is olvasható:

A Munka Törvénykönyv
módosításával kapcsolatos csúsztatások, hazugságok

Surján László
 
Kiadja:

Felelős szerkesztő:
Postacím: 

a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és a  Fidesz Magyar Polgári Párt
országgyűlési frakciójának kereszténydemokrata csoportja 
Dessewffy László 
Tel: 441-5886 fax: 441-5856 Surján László, Budapest, 1358. Pf. 2.