Regionális autonómia
Európai alapelv - Romániában félnek tőle, mint a tűztől
 

A közelmúltban két interpellációt nyújtott be Nelly Maes EU képviselő a "pro Transilvania" alapítvány betiltásával, valamint a romániai regionális autonómiákkal kapcsolatban. Az EU Bizottság nevében Verheugen biztos válaszolt.
Az interpellációk szövegét, valamint Verheugen válaszát Molnár Lajos a Limburgi Magyar Club (MVSz) elnöke fordította magyarra. Hozzánk a Képesifi (kepesifi@yahoogroups.com) levelező listán át érkezett.

1. A kérdés tárgya: „A jogállamiság Romániában"

„Van-e a Bizottságnak tudomása arról hogy a közelmúltban, Valeria Stoica, Romániai Igazságügyi Miniszter, a Pro-TRANSILVANIA szervezetet törvényen kívülinek nyilvánította az általános egyesülési jog ellenére?
Amennyiben nem, mikor fog a Bizottság ezzel kapcsolatban kivizsgálást indítani?
Amennyiben igen, úgy gondolja a Bizottság hogy ez összeegyeztethető egy jogállam alapelveivel?”

Kelt 2000. december 01-én.

Nelly Maes(Volksunie-Belgium)
EU Képviselő – ALE- Zöldek frakció
2. A kérdés tárgya: „A Regionális autonómia Romániában "

"Romániában Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság által, a Pro-Transilvánia nevű polgári szervezet törvényen kívülinek lett nyilvánítva. A Román hatóságok érvelése szerint azon szervezetek melyek autonómiáért küzdenek, magát az államot veszélyeztetik.
Nyilvánvaló, hogy nem a Bizottság hatásköréhez tartozik a romániai alkotmány ezenfajta jogi magyarázatának elvetése.
De az is igaz hogy Románia, mint az Európa Tanács tagja, a régiók autonómiájáról hozott Európai Határozatot aláírta 1994-ben és ezt a határozatot az országgyűlés jóváhagyta 1998-ban (a törvény hatályba lépett 1998/05/01-én).
Hogyan magyarázza a Bizottság meg azt hogy egy, a régiók autonómiájáról hozott és az ország által aláírt nemzetközi határozat, ugyanabban az országban büntető jogi alapként szolgál a nemzeti integritás veszélyeztetése végett?
Fog-e a Bizottság, Romániának az Unióhoz való csatlakozásának keretében, ezen szembetűnő jogi ellentmondásával kapcsolatban közbeavatkozni?
Amennyiben nem, tétlenül fogja-e hagyni a Bizottság ha más tagállamok is az alkotmányukon keresztül bizonyos jogokat (akár a nemzeti vagy a területi integritás veszélyezésének vádjával) fognak megcsonkítani? "

Kelt, 2001. február 19-én.

Nelly Maes(Volksunie-Belgium)
ALE- Zöldek parlamenti frakció
E-3957/00NL

Verheugen úr válasza
a Bizottság nevében

"A Bizottság 2000-i jelentésében, Románia csatlakozásához szükséges követelményekkel kapcsolatban, kifejezésre került az a vélemény hogy Romániában az egyesülési szabadság be van tartva és a nemzetiségi kisebbségek kezelése kielégítő. Azonkívül, a román alkotmány biztosítja az egyesülési jogokat, kivéve azon szervezeteknek melyeknek célja és tevékenysége ellentétes az állam alapelveivel (mint Románia szuverenitása és integritása).

A Bizottság megértette hogy a Pro-Transilvania alapító iratában „regionális autonómia” követelése található. Ez Romániában egy alapos jogi kivizsgáláshoz vezetett arról hogy a „regionális autonómia”, kifejezés használata ebben az összefüggésben, magyarázható-e a román állam integritásával ellenkezően és ezért alkotmányellenes-e. Miután ezt a kérdést több alacsonyabb fokú bíróság megtárgyalta, a legfelsőbb bíróság arra a határozatra jutott hogy a Pro-Transilvánia alapszabályai alkotmánysértők. Következésképpen nem lehet a szervezetet jogilag elismertnek nyilvánítani.

A jogi érvelés ez ügyben nagyon bonyolult és a Román alkotmány korlátozásainak jogtalanságát kérdőjelezik meg az egyesületi szabadságot illetően. Nem tartozik a Bizottság jogaihoz a Román bíróságoknak az alkotmánnyal kapcsolatos magyarázatát megbírálni. Mivel Románia az Európai Emberi Jogokat Védő Egyezményt aláírta, és tekintettel arra, hogy a belföldi jogi lehetőségek ki lettek merítve, az Európai Bíróság maradt mint lehetőség az ügyben döntést hozni.

Az 1993-ban, a Kopenhágai Európai Tanács által leszögezett csatlakozási követelmények szerint kifejezetten szükség van olyan stabil intézményekre melyek a demokráciát, a jogot, az emberi jogokat és a nemzeti kisebbségek tiszteletét és védelmét garantálják. A Bizottság mindent meg fog tenni azért hogy ezen feltételek be legyenek tartva és a csatlakozás felé vezető úton minden ezzel kapcsolatos eseményre rá fog mutatni a jelölt tagországokról készített időnkénti jelentéseiben, valamint a bilaterális kapcsolatok folyamán ezen országokkal."
 
 

Kommentár nem szükséges.

Vissza a kezdőlapra