Lehet táborozni
Olvasóink jelentős része nem a Kárpát-medencében él, hanem messze idegenben, gyakran túl az Óperencián…
Hetek óta sürgetjük őket, jelentkezzenek. Örülnénk, ha megismernénk őket, s talán egy-egy hozzászólással gazdagíthatnák a honlapot. Eddig csak két e-mailt kaptunk. Reméljük jön a többi is. Örömmel láttuk, hogy olykor a messzi országból való jelentkezés valamelyik törzsolvasónkat takarja, aki épp a Föld túlsó végén tartózkodik.
Ez a felhívás most nem nekik szól, hanem azok kedvéért adjuk közre, akik kint élnek, s szeretnék megerősíteni az új nemzedék kapcsolatát az Anyaországgal.

 Subject: HUNGARY: LOBBY: HL: nyári táborok gyerekeknek Magyarországon
 Date:  7 May 2001 21:50 GMT+0500
 From:  HungLobby@aol.com
 To:   Lobby@hungaria.org

Magyar nyelvi és magyarságismereti nyári táborok gyerekeknek, fiataloknak Magyarországon

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia - hagyományaira és hosszú évek jó tapasztalataira alapozva 2001 nyarán is szervez programokat külföldön élő magyar származású, magyarul tanulni akaró gyermekek számára. Célunk az, hogy segítséget adjunk a magyar nyelv tanulásához, gyakorlásához és a magyar kultúra-ismeret elmélyítéséhez. Programjaink megvalósításában kitűnő szakemberek, sok tapasztalattal rendelkező tanárok működnek közre. Helyszínnek Magyarország legszebb helyei közül a Balatont és Sárospatakot választottuk. Évente sok fiatal vesz részt ezeken a nyári programjainkon. Visszajelzéseik szerint igen sokat jelent nekik a Magyarországgal való találkozás, a Magyarországon, a Kárpát-medencében és nyugati országokban élő, kortárs magyar fiatalokkal való barátkozás.
Két programunkat ajánljuk:
 1. RÉVFÜLÖP, BALATON anyanyelvi és magyarság-ismereti tábor 1014 éveseknek, 2001. július 30 - augusztus 8. Teljes ellátás és program, kirándulások, belépődíjak, Bp. Révfülöp Bp. útiköltség egy gyermeknek 250 USD. Elhelyezés az Evangélikus Oktatási Központban. A gyönyörű környezetben a fürdés és a vízi sportok mellett a gyerekek játékos-szórakoztató formában, valamint foglalkozásokon és kirándulásokon ismerkednek a Balaton természeti világával, Magyarországgal, a magyar nyelvvel, népdallal, népköltészettel. A magyarul egyáltalán nem, vagy csak keveset beszélő gyermekek részére napi 1-2 órás nyelvtanulás lehetőséget is biztosítunk.
 2. SÁROSPATAKI NYÁRI KOLLÉGIUM anyanyelvi és magyarságismereti tábor 14-18 éveseknek, 2001. július 1030. Teljes ellátás és program, kirándulások, belépődíjak, Bp.-Sárospatak-Bp. útiköltség egy személynek 575 USD. Elhelyezés a Comenius Főiskolában. Hétfőtől péntekig délelőtt 1 órát a magyar nyelv tanulásával, gyakorlásával töltenek a résztvevők (nyelvi ismereteiknek megfelelő kezdő, középfokú és haladó csoportokban), 3 tanóra anyaga pedig magyarságismeret (magyar történelem, irodalom, művelődéstörténet, földrajz, országismeret, zene, képzőművészet). Délutánonként a program: sport- és kulturális foglalkozások, szakkörök (néptánc, népdal, hímzés, kerámia, sütés-főzés stb.). Hétvégenként egésznapos, hét közben pedig fél-félnapos kirándulásokon ismerkednek a fiatalok Sárospatak és környéke természeti szépségeivel, kulturális nevezetességeivel.

 A fenti programjainkra jelentkezni e-posta útján: ak@matavnet.hu; telefonon: (36-1) 343-4738; 413-0049; faxon: 344-4366; vagy postai úton lehet: Anyanyelvi Konferencia, 
1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2. HUNGARY

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDőT!

 Vissza a kezdőlapra