Hiteltelenek
A "szcientológia egyház" megtévesztő propaganda anyagot juttatott el az országgyűlési képviselőkhöz, amellyel szervezetük egyházi jellegét akarták bizonyítani. A füzet úgy tünteti fel, mintha ezt az egyházi jelleget a római katolikus filozófusok is elismernék. A szerző, akinek a nevét a füzet hordozza, pápák munkatársának mondja magát, de a Vatikánban ismeretlen, s az Interneten is csak ezen műve kapcsán található meg. A kiadvány belső ellentmondásai hamisítványra utalnak.

Kis füzetecskét hozott a posta pár héttel ezelőtt a képviselőknek. Talán az összesnek, hiszen akivel beszéltem, mind kapott belőle. Szerzője Urbano Alonso Galan. Címe: Egy igazi vallás. A mű maga a címlap szerint a Római Egyházi Egyetem és a Szent Bonaventura Főpapi Fakultás filozófia doktorának és teológia licenciátusának tanulmánya a Szcientológiáról.

Az egész munka azt sugallja, hogy a katolikusok elfogadják a szcientológiát valódi vallásnak. Mivel ezt a füzetecskét a vallásszabadságról szóló törvény tervezett módosításának idején kaptuk meg, a cél nyilvánvaló: figyelmezteti a képviselőket, hogy a katolikus egyház tekintélyével is szembe helyezkednek, ha a szcientológiát kritizálják.

Mivel a törvény tervezete ismert olvasóink előtt, s bármikor megtekinthető honlapunkon, talán felesleges bizonyítani, hogy a javaslat nem foglalkozik ezzel a csoportosulással.

Hogyan kell hát ezt a füzetet értelmezni, hiszen látszólag nagytekintélyű egyetemi tudós férfiú áll ki emellett a sajtóban is sokat kritizált csoport mellett. (A hazai viszonyok között Veér András nevét lehet megemlíteni, akit állásából is el akartak a szcientológusok távolítani, mert kritizálni merte őket. A szcinetológia gyakran előkerült az egyik internetes fórumon, talán érdemes ebbe a vitába is belekukkantani.)

Mindez azonban most kitérő, mert nem a szcientológiával akarunk foglalkozni. Ennek az írásnak a témája az a füzet, amelynek címlapja fent látható. Nem próbálom a kérdést úgy feltenni, hogy "Kinek van igaza Veér Andrásnak vagy Urbano Alonso Galannak?". Bizonyára ezen az úton is el lehetne jutni egy értelmes következtetéshez, de engem jobban foglalkoztat a füzet maga.

A címlapon szereplő szöveg rossz fordítás, s a katolikus szóhasználat ismeretének hiányáról tanúskodik. Ezeket leszámítva is van benne megtévesztő elem.

Nézzük először a fordítást. Főpapi Fakultás - ilyen nem létezhet. A fakultás közkeletű mai szóval az egyetemi kar. A főpapi kar azt jelentené, hogy ott főpapokat képeznek. Ilyen képzés pedig nincs. A pontifikális szó félreértelmezésére lehet gondolni. A pápa által elismert, különlegesen a Szentszékhez kötődő egyetem kaphatja meg a Pontficalis jelzőt, amelyet leghelyesebb pápainak fordítani. A fordítónak fogalma sem volt arról a szervezetről, amelyet megnevezett.

Árulkodó az és szócska is. "Egyházi Egyetem és a Szent Bonaventura Főpapi Fakultás". Ez a szöveg egyértelműen két szervezetre utal. Az egyetemre és a fakultásra. Márpedig a fakultás az egyetem része. Mintha egy orvos azt mondaná magáról: X.Y vagyok, a Budapesti Orvostudományi Egyetem és az Általános Orvosi Kar doktora. Ebben a fogalmazásban kettős végzettséget érez a járatlan olvasó, holott a mondat azt jelenti: X.Y. doktor vagyok, a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem tanulmányaimat.

Az eddigiek talán apróságok. Most azonban eljutottunk egy fontos részhez. A fenti orvosi példánál maradva megütközhetünk azon, hogy miért hirdeti valaki, hogy hol szerzett végzettséget. Ez életrajzba való, nem egy könyv címlapjára. A Galan úr által elvégzett egyetem pontificális azaz szentszéki tekintélyét akarják a kiadók az írásmű egészére vetíteni. Ha Galan úr tanítana az egyetemen, akkor más lenne a felirat: pl. A pápai Szent Bonavetura Fakultás tanára. Mivel nem ez van kiírva, bizonyára nem is ez a helyzet.

Az eddigiekből arra a következtetésre jutottam, hogy megtévesztési szándékkal, képviselői munkám megzavarása céljából küldték ezt a füzetecskét, tehát nem is fogom figyelembe venni. Ám a levezetés túl bonyolult, s nem voltam biztos, hogy kollégáimat is meggyőzi, ezért tovább kutakodtam.

A címlapot követő belső oldalon bemutatják a szerzőt. Az alábbi  felvétel nehezen olvasható, de ki lehet venni, hogy a szerző egyetemi végzettsége más formában van megemlítve: a Gregorian Egyetem kifejezést látjuk. A Gregoriana valóban az egyik nagy tekintélyű egyetem Rómában. A leginkább meglepő az, hogy a szerző  XXIII. János Pál és VI. Pál pápákkal működött együtt.

Elírás, sajtóhiba, de zavaró. Ezek után az ember igyekszik többet megtudni a szerzőről. Megnéztem tehát, hogy mit tud róla az internet.

Nem sokat. Lényegében az Egy igaz vallás című műve található meg, igaz ez sok nyelven, magyarul is, s ott a szerzőről lényegében a fentiek olvashatók, azaz ő "a filozófia doktora és a teológia licenciátusa az Egyházi Egyetemen és a Szent Bonaventura Főpapi Fakultáson".

Az angol fordításból kiderült, hogy nem II. János Pálra, hanem XXIII. Jánosra gondoltak.
Ime: Professor Alonso, a Doctor in Philosophy and a Licenciate in Theology (cum Laude), obtained his degree at the
  Gregorian University and the Saint Bonaventure Pontifical Faculty, both in Rome. He has been a moderator in
  Ecumenical Congresses directed by the Vatican and in this capacity has worked with Pope John XXIII and Pope Paul
  VI on religious matters.
Egy német szövegben már a cum laude diplomát magna cum laude-ra emelték:
Urbano Alonso Galan
  Doktor der Philosophie und Lizentiat der Theologie magna cum laude,
  (verliehen von der Gregorianischen Universität und der Päpstlichen Fakultät Sankt Bonaventura, Rom)

Egy a szcientológiával foglalkozó honlapon Galan doktort olasznak nevezték. A szcientológusok viszont madridi illetékességűnek említik: Prof. Urbano Alonso Galan Theologian and Philosopher, Madrid.  Neve valóban spanyolnak tűnik. Életrajza, munkáinak jegyzéke azonban nincs sehol a keresők által felkinált sok lapon. (A Go express 57 Urbano Alonso Golan-t kínál, a Google több százat, de ezek között olyan cikkek adják a többséget, ahol a három név külön személyekhez tartozik.)

A kutakodás kételyeket támasztott  bennem, hogy a nevezett úr egyáltalán létezik-e. Méginkább kétséges volt, hogy lehetett-e vatikáni ökumenikus kongresszusok moderátora. (Egyáltalán  mik ezek az ökumenikus kongresszusok? Ki hallott róluk?)

Kételyeimet eloszlatandó Karl Josepf Rauber pápai nuncius úrhoz fordultam, azzal a kérelemmel, próbálja megtudni, ismerik-e a Vatikánban Galan doktort. Mintegy két hét alatt megjött a válasz, az államtitkárság soha sem hallott róla.

Az Egy igaz vallás című írás az olvasók megtévesztésére készült, lélektanilag jól felépített mű. Egy alaposabb elemzéssel azonban olyan hibák tárhatók fel benne, amelyek hiteltelenné teszik az egész munkát.

Surján László
Vissza a kezdőlapra