Az igazság(ok) Hágája

A nem egészen pontos, de elterjedt fordítások sajnos nem járulnak hozzá a Hágában székelő három nemzetközi törvényszék jogkörének áttekinthetőségéhez.

A balkáni háborúkkal kapcsolatban elsősorban a "háborús bűnök törvényszéke" jut eszünkbe, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa alapított 1993. május 25-én azzal az ideiglenes feladattal, hogy üldözze azokat a személyeket, akik felelősek a nemzetközi emberbaráti törvények 1991 utáni súlyos megsértéséért a volt Jugoszlávia területén. A törvényszék angol elnevezése a feladatkörrel azonos: International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. Rövidebben International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY).

Amit viszont Hágai Nemzetközi Bíróság néven ismer a magyar szakirodalom és a sajtó, az az ENSZ öt legfontosabb szervének egyike, 1946 óta működik, és az államok közötti keresetekben illetékes. Eredeti angol neve International Court of Justice (ICJ), vagyis "Az Igazság Nemzetközi Bírósága". A 15 tagú bírói testületnek jelenleg egy magyar tagja is van Herczegh Géza személyében.

Még jobban bonyolítja a képet, hogy az ENSZ rendkívüli értekezlete 1998-ban Rómában létrehozta a Nemzetközi Büntetőbíróságot (International Criminal Court), amely egyéneket vonhat felelősségre a legsúlyosabb nemzetközi bűntettek (népirtás, háborús bűnök és az emberiesség ellen elkövetett bűnök) miatt. Állandó fórumot biztosít majd a nürnbergi, tokiói, volt jugoszláviai és ruandai ideiglenes törvényszékek által tárgyalt esetekhez hasonló ügyekben. A római konferencia 160 részvevője közül 139 írta alá az alapító okmányt, de 2001. április 30-áig csak 30 ország cikkelyezte azt be. A tényleges megalakuláshoz 60 állam ratifikációs okmányaira van szükség.

 P. T.
Vissza a kezdőlapra