INFOSENDER - elektronikus médiaközpont
Hírösszefoglaló, 2001-05-30


Rendkívüli apostoli konzisztórium
Vatikán, május 24.

A II. János Pál által összehívott rendkívüli püspöki konzisztórium alkalmával, az összegyűlt püspökök megvitatták a világegyház égető kérdéseit és kihívásait. 155 kardinális három napon keresztül tárgyalta a legégetőbb problémák megoldásának lehetőségeit. A globalizáció, a családok krízishelyzete, a modern ember vallásnélkülisége, a szekularizáció térhódítása és az evangéliumi értékek megtagadása új horizontok elé állítják a világegyházat.

(Forrás: Zenit, ZE01052406)
Meghalt a szamaritánusok főpapja
Mount Gerizim, West Bank, május 24.

Az Associated Press jelentése szerint elhalálozott a 82 éves Levi Ben-Avishai Ben-Pinhas, a szamaritánusok főpapja. Utóda a 79 éves Yefet Shomroni lett, aki a 30 napos gyász után elfoglalhatja tisztségét. A szamaritánusok közössége mindössze 650 tagot számlál, legtöbbjük egy régi héber dialektust beszél. A szamaritánusok Izrael északi törzseiből származó népcsoport, 3000 évvel ezelőtt vált le a déli Júdea tartományától, Salamon király halála után. A keresztények számára az Irgalmas Szamaritánus példabeszédből ismeretesek.

(Forrás: Zenit, ZE01052420)
Ukrán bíborosok a pápalátogatásról nyilatkoznak
Vatikán, május 25.

A pápa júniusi látogatása új fejezetet nyit az ukrajnai katolikus és ortodox egyházak párbeszédének történelmében - jelentette ki két ukrajnai bíboros. Ukrajna az ortodoxia és a katolicizmus találkozóhelyének egyik fontos bástyája. A moszkvai pátriárka ellenzi ezt a látogatást, mert a görög-katolikusok megerősödését látja benne, akik keleti rítus szerint miséznek ugyan, de hűségesek Rómához. Az ukrajnai görög-katolikusok Konstantinápoly hatása alatt álltak, de nem szakadtak el Rómától az 1054-es nagy egyházszakadáskor. Attól kezdve az itteni egyház, ortodox és katolikus is akart egyidőben maradni, mert ezek a fogalmak nem zárják ki egymást a katolikus egyház univerzális értelmezésében. Husar bíboros hangsúlyozta, hogy a katolikus egyház nem lenne univerzális, ha csak egyedül a latin rítust fogadná el. Az egyház magába foglalja a különbözőségeket és két tüdővel lélegzik: egyik a keleti, másik a nyugati rítus. Sztálin megpróbálta teljesen beszüntetni a görög-katolikus egyházat. Az ellenállókat üldözték és gyakran halálra ítélték; az egyház javait pedig az ortodoxia kezébe juttatták. Husar bíboros kijelentette, hogy a görög-katolikus egyház hídként kell szolgáljon a keleti-bizánci és a nyugati-latin egyházak között. Fontos, hogy a felek megismerjék és megértsék egymást, mert a tudatlanság félelmet szül. A kölcsönös megértés csökkentené a félelmet. Az ortodoxia különböző ágai is gátolják a kölcsönös dialógust.

(Forrás: Zenit, ZE01052507)
Szudánban tovább tart a civilháború
Szudán, május 25.

A Szudánban hatalomra került muzulmán kormány agresszív katonai támadást intézett az ország déli részében meghúzódó ellenzék ellen. A Nuba tartományában mindinkább erősödő katonai nyomás egyre több emberáldozatot eredményez. Macram Max Gassis püspök kanadai tartózkodása alkalmával felhívta a figyelmet, hogy Szudánban gyakori az emberi jogok megsértése. A muzulmán kormány katonai intézkedései több falu megsemmisítését, számos ember halálát és a menekültek tömegét eredményezték.

(Forrás: Zenit, ZE01052520)
A katolikus egyház képviselői nyilatkoznak a szudáni konfliktusról
Milánó, Olaszország, május 28.

A Katolikus Egyház képviselői felhívták a figyelmet a Szudánban lejátszódó civil háború vérengzéseire. Egy sajtókonferencia alatt elhangzottakból kiderült, hogy fontosnak tartják a Szudánból származó olajexport azonnali beszüntetését. A szudáni kormány az olajból származó pénzzel fedezi az 1983-ban kezdődött civilháború költségeit. A felhívást eljuttatták az Európai Parlamenthez, az Európai Unióhoz és az ENSZ-hez is.

(Forrás: Zenit, ZE01052802)
Texasban módosítani akarják a halálbüntetést
Austin, Texas, május 28.

A Reuters hírügynökség szerint a texasi kormány korlátozná a halálbüntetést olyan személyek esetében, akik szellemileg sérültnek bizonyulnak. A törvényjavaslatot Rick Perry kormányzó elé terjesztették, aki továbbküldte az Amerikai Legfelsőbb Bíróság elé. A törvénytervezetet John Paul Penry esete váltotta ki, akit 1979-ben tartóztattak le gyilkosságért. Ugyanis a 44 éves férfi szellemileg egy hétéves gyerek érettségét mutatja.

(Forrás: Zenit, ZE01052801)
Fidel Castro házat avat II. János Pál tiszteletére
Róma, Olaszország, május 25.

Fidel Castro kérésére egy vallásos emlékházat állítanak fel Kubában II. János Pál 1998-as látogatásának az emlékére. A kilenc szerzetes vezetése alatt álló ház restaurálás után lelkigyakorlatok színhelyéül fog szolgálni. A házat egy éven belül szándékoznak átadni közhasználatra. Castro egy külön levélben értesítette a pápát a ház átadásáról és kifejezte óhaját, hogy a házat kizárólagosan a pápai látogatás emlékházaként használják. Az egyház sorsközösséget kell vállaljon a szegényekkel és az emberiség mellé kell álljon ebben a felgyorsult globalizációs folyamatban.

(Forrás: Zenit, ZE01052508)
Macedónia helyzete aggodalmakra ad okot
Vatikán, május 25.

II. János Pál a Balkán békéjének visszaállítására hívja fel a politikusokat . Macedónia állapota súlyos aggodalmakra ad okot - jelentette ki. Egy macedón delegációnak tartott beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy egy tartós és valódi béke megteremtésében az emberiségnek figyelembe kell vennie az evangéliumi értékeket. Az eddig 60 civil halálát okozó fegyveres összetűzések veszélyeztetik az egész térség stabilitását.

(Forrás: Zenit, ZE01052506)
A mexikói társadalmi problémák egyre nagyobb méreteket öltenek
Mexikó, május 28.

A mexikói és az amerikai püspökkari konferenciák tárgyalásokat folytatnak a Vatikánnal egy új pasztorális tervezet kidolgozása végett. Az új pasztorális program a mexikói égető társadalmi problémák megoldására kell fokalizálja tevékenységét. Giuseppe Bertello mexikói apostoli nuncius hangsúlyozta, hogy a két püspökkari konferencia legsürgősebb feladata a migráció szociális rendezése.

(Forrás: Zenit, ZE01052811)
Emmanuel Milingo esete
Vatikán, május 28.

Emmanuel Milingo, Zambiából származó érsek, nem tekinthető többé püspöknek - hangsúlyozta Navarro-Valls, a Vatikán szóvivője. Egy hivatalos publikációban Emmanuel Milingo ügyét egy "szomorú ügynek" könyvelték el. A 70 éves lusakai érsek elvette feleségül a 43 éves Marie Sunt. A püspök cselekedete exkommunikációt von magával. A feleségét 4 nappal a lakodalom előtt megismerő Milingot már 1983-ban Rómába hivatták ördögűzési praktikáiért. A Hold-szektával kapcsolatba került érsek 1999-ben Japánban és 2000-ben Koreában tömeges házasságkötéseken vett részt.

(Forrás: Zenit, ZE01052806)
A Ratzinger - Kasper vita
Vatikán, május 28.

Újra kiéleződött a Joseph Ratzinger és Walter Kasper közti teológiai vita. A Rottenburg-Stuttgard egyházmegye volt püspöke, Walter Kasper bíboros, hangsúlyozza egy Amerikában publikált cikkében, hogy fontos lenne a részegyházak autonómiáját megerősíteni a világegyházzal szemben. Ratzinger bíboros szerint a világegyház úgy ontológiailag, mint történelmileg a részegyházak felett áll. Kasper szerint Ratzinger univerzális kijelentésekből indul ki és platonikus gondolkodásmódot alkalmaz a szentírási szövegekre. Ő azon a véleményen van, hogy a helyi, konkrét valóság absztrakt értelmezésével kell eljutni az univerzális valósághoz. A jelenlegi két nagy katolikus gondolkodó párbeszéde új víziót szül az univerzalitás értelmezésében.

(Forrás: Zenit, ZE01052820)
„Mea colpa" a lengyel holocaustért
Varsó, Lengyelország, május 28.

A lengyel katolikus egyház bocsánatot kért a második világháborúban Lengyelország területén lejátszódott zsidó-pogromért. Jozef Glemp varsói bíboros a vérfürdők áldozataiért imádkozott, amelyek megrendezésében katolikusok is részt vettek. Jan Gross könyve szerint a Lengyelországban lejátszódó legtöbb pogromot maguk a lengyelek és nem a náci katonák hajtották végre.

(Forrás: Zenit, ZG01052807)
Chilében felszámolták a halálbüntetést
Santiago de Chile, Chile, május 29.

Chile a 109. ország, ahol beszüntették a halálbüntetést. Ricardo Lagos államelnök aláírta a Parlament által jóváhagyott április 17-i törvényjavaslatot. A 126 éven keresztül törvényben levő halálbüntetést beszüntették és maximum 40 évig tartó életfogytiglani börtönbüntetéssel helyettesítették. Ma a halálbüntetést a világnak még további 87 államában gyakorolják.

(Forrás: Zenit, ZG01052903)
Az Európai Tanács dönt az immigráció kérdésében
Brüsszel, Belgium, május 28.

Hét keresztény egyesület helyeselte az Európai Tanács bevándorlókkal foglalkozó döntését. A döntés legális módon próbálja kanalizálni az Európai Unió területére beáramló munkaerőt. Az Európai Unió Püspökkari Konferenciája is üdvözölte ezt a humánus megoldást. Az Európai Unió így egy "vendéglátó társadalom" profilját mutatja - emelték ki az egyesületek képviselői. Hangsúlyozták, hogy "egy jobb megélhetést kereső embert nem lehet bűnözőként kezelni". Az Európai Unió területén a bevándorlók - számtalan esetben - nem kapták meg a minimális emberi jogokat. Előfordulhat, hogy az erőszakosan hazaküldött bevándorlókat veszélyes politikai körülmények közé űzik vissza. Nem szabad az embert csak azért megbüntetni, mert jobb életkörülményeket keres - hangsúlyozták a csoportok küldöttei. "A menekült joga saját védelme érdekében vitathatatlan és senki sem kényszeríthető vissza egy olyan országba, ahol üldözik". A memorandum aláírói között találhatjuk az Európai Caritast, a bevándorlókkal foglalkozó Nemzetközi Katolikus Komissziót, az Európai Unió Püspökkari Konferenciáját, az Egyházak bevándorlással foglalkozó Komisszióját, a Jezsuiták Refugee Service-Europe szervezetét.

(Forrás: Zenit, ZE01052804)
Az afrikai helyzet
Nairobi, Kenya, május 28.

Egy afrikai konferencia keretén belül újra napirendre került a rasszizmus és a nőkereskedelem elleni harc fontossága. Újabb felmérések szerint a gyerek- és nőprostitúció egyre nagyobb méreteket ölt. A konferencián, több mint 25 afrikai országból, 70 katolikus képviselő vett részt. A konferencia során elhangzott a rasszizmus növekedésének a veszélye. Az 1994-es ruandai véres etnikai konfliktus arra figyelmeztet, hogy a rasszizmus és faji megkülönböztetések gondolatát jó volna mielőbb orvosolni. A konferencia előkészítője az augusztus 31. és szeptember 7. között a Dél Afrikai Köztársaságban tartandó, a rasszizmus elleni nemzetközi ENSZ konferenciának. Afrika legégetőbb társadalmi problémái közé tartozik: a menekültek számának robbanásszerű növekedése, a vallási intolerancia térhódítása (leginkább Szudánban és Nigériában), a kábítószeres szenvedélybetegek számának növekedése, a HIV/AIDS fertőzések orvosi kezelési költségeiből származó anyagi visszaélések. A fegyveres militarizmus egyik lényeges alapja a demokratikus rendszerek kiépítésének gyakorlati csődje és az interetnikus konfliktusok politikai kiélezése. Ugyanakkor a képviselők hibáztatták a külső országok érdek-beavatkozásait, amely leginkább a fegyverkereskedelem és a nemzeti források kiaknázásában nyilvánul meg. Az egyre erősödő szegénység áldozatai elsősorban a prostitúcióra kényszerített lányok és asszonyok, akik szexuális kihasználása és a velük való kereskedelem hatalmas méreteket ölt. A konferencia képviselői segítséget kérnek a kormányoktól, az egyházaktól és a civil szervezetektől, hogy segítsenek Afrika demokratikus struktúráinak kiépítésében és a diszkrimináció visszaszorításában.

(Forrás: Zenit, ZE01052805)
A katolicizmus 1700 éves évfordulója Örményországban
Vatikán, május 28.

Az Örmény állam katolicizálásanak 1700. évfordulója alkalmából II. János Pál, az örmény pátriárkának küldött köszöntőlevele mellé, egy Szt. Gergely ereklyét is ajándékozott. Szt. Gergely 301-ben keresztelte meg Tiridates örmény királyt, akinek uralkodása alatt Örményország az első katolikus ország lett. Amikor a 11. században Örményország idegen uralom alá került, a katolikusok elmenekültek az országból, létrehozván Ciliciában a Kis Örményországot. Krisztus természetére vonatkozóan több évszázadon keresztül egy jelentős teológiai vita választotta el az örmény katolikusokat a világegyház többi részétől. 1996-tól ez a feszültség megszűnt. Ma az Örmény Ortodox Egyház 7 millió tagot számlál, beleértve ebbe Örményország 2 millió hívét. II. János Pál Örményországba készül, hogy részt vegyen a szeptemberi ünnepségeken. Ez utóbbi hírt a Vatikán még nem támasztotta alá hivatalosan .

(Forrás: Zenit, ZE01052808)
Az ír Püspökkari Konferencia a halálbüntetés ellen
Dublin, Írország, május 28.

Az ír Püspökkari Konferencia egyik közleményében határozottan elutasítja a halálbüntetés visszavezetésének lehetőségét Írországban. A június 7-re tervezett országos referendumban szavazni lehet majd a halálbüntetés visszaiktatása mellett vagy ellen. A Püspökkari Konferencia hangsúlyozta, hogy a halálbüntetés a katolikus elvekkel ellenkezik és sérti az ember jogát a természetes halálhoz. A halálbüntetés az ember védelmét és a közjó érdekét szolgálta, de manapság "lehet védeni a közjót a halálbüntetés szükségessége nélkül is."

(Forrás: Zenit, ZE01052822)
A balázsfalvi biblia újrakiadása
Vatikán, május 29.

A II. János Pálról elnevezett teremben 11:30-as kezdettel sajtótájékoztatót tartottak a balázsfalvi biblia újrakiadásáról. Az újrakiadást a Vatikáni Nyomda segítségével szervezték meg. Az 1795-ben kiadott román nyelvű bibliát a „román nyelv műemlékének" nevezték. A sajtótájékoztatón részt vett Igance Moussa I Douad bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa; Mons. Ioan Robu, Bukarest érseke és a Román Püspökkari Konferencia elnöke; Dr. Eugen Simion, a bukaresti Román Akadémia elnöke; Dr. Camil Murasanu, a Román Akadémia tagja és Prof. Cesare Alzati, a Pisai Egyetem tanára.

(Forrás: Sala Stampa, 00888-01.01)
Kínában tovább folytatódik a vallási diszkrimináció
Peking, Kína, május 30.

Néhány nappal ezelőtt 35 személyt tartóztattak le a kínai hatóságok "engedélyezetlen keresztény találkozásért". Ezt a hírt csak akkor közölték, amikor egy emberi jogokat védő intézmény felhívta a történtekre a közvélemény figyelmét. Dongshenben, egy privát protestáns találkozón, a rendőrség letartóztatta a résztvevőket, akiket egy teljes éjszakán át vallattak - jelentette egy Hong-Kongban székelő emberi jogokat védő szervezet. A 35 letartóztatott személyből 20-at szabadlábra helyeztek, miután egy 200 Yuan (kb. 60 DM) értékű pénzbírságot kifizettek. A további 15 személyt (közöttük a szervezőket) egy átnevelőlágerbe szállították. Az információs iroda szerint Kínában közel 40 millió protestáns és 15 millió katolikus él. A kínai kommunista párt által illegálisnak nyilvánított vallási felekezetek tagjai erős diszkriminációban részesülnek.

(Forrás: Zenit, ZG01053005)
II. János Pál levelet címzett Scharonnak és Arafatnak
Vatikán, május 30.

A szentföldi vérengzések beszüntetése végett II. János Pál külön követeket küldött a Szentföldre. Pio Laghi bíboros és Mons. Giovanni d'Aniello május 30.-án hagyták el a Vatikánt. A pápa megbízottai külön keresik fel az izraeli és a palesztin vezetőket. Ariel Scharonnak és Yasser Arafatnak címzett kézírásos levelében a pápa a tűzszünet megkezdésére és a dialógus felvételére kéri fel a politikai ellenfeleket.

(Forrás: Sala Stampa, 00905-01.01)
Vissza a kezdőlapra