INFOSENDER - elektronikus médiaközpont
Hírösszefoglaló, 2001-06.14
Tauran érsek, vatikáni diplomata a Fülöp-szigeteken
Manila, Fülöp-szigetek, június 7.

A vallás feladata az, hogy a népek közötti megértést és egymás iránt érzett tiszteletet előmozdítsa. Semmi esetben sem szolgálhatja a gyűlöletet és az erőszakot. Ezeket a gondolatokat közölte Manilában Louis Tauran érsek, az államok közötti kapcsolatokért felelős vatikáni államtitkár. A különböző vallások és felekezetek képviselői a Manila és a Vatikán közötti 50 éve fennálló diplomáciai kapcsolat megünneplésére gyűltek össze, az Apostoli Nunciatúrán. A vatikáni diplomata hangsúlyozta, hogy II. János Pál energikus munkája nyomán egyre vékonyabbakká válnak a falak a különböző vallások között és egyre nyíltabb dialógus alakul ki keresztények és nem-keresztények között. A nemzetek közötti harmonikus kapcsolat visszaállíthatja a vallás igazságkereső feladatát. A népek harmonikus együttélése és a társadalom igazságossága két egymással összefüggő princípium, amelyek közösen határozzák meg a másvallásúakkal való kapcsolatot - hangsúlyozta az érsek. A másvallású felekezet tagja egy ember, akit meg kell érteni és aki Istentől kapott öntudattal rendelkezik. A vallások nem állandó viszálykodásban kell legyenek egymással, hanem közös utakat kell kikövezzenek, ahol hirdethetik a testvériség és a béke eszméjét. Tauran érsek aggodalmát fejtette ki a muzulmán szélsőségesek és a fülöpszigeti kormány közötti feszültségért. Nemzetközi megfigyelők szerint ugyanis a konfliktusnak vallási háttere van. De ebben az esetben is a vallási, gazdasági és szociális problémák szervesen egymásba fonódnak.

(Forrás: Zenit, ZG01060705)
Juan Jose Gerardi püspök meggyilkolásának további kivizsgálása
Guatemala, június 7.

Mario Orantes lelkész, akit Juan Jose Gerardi püspök meggyilkolásával vádoltak, ártatlanságát igazolja. 1998 április 26.-a éjjelén találta meg Orantes a püspök holttestét. Az AP hírügynökség a legbizonytalanabb letartóztatásnak vélte Guatemala igazságszolgáltatásának történetében Orantes esetét. A felszólított tanúk egyöntetűen Orantes szabadlábra helyezése mellett voltak. Gerardi püspök merénylet áldozata lett, miután 1998 április 26.-án a katonaságot felelőségre vonta az emberi jogok lábbal tiprásáért az elmúlt 36 éves polgárháború kapcsán. Leopold Zeissig államügyész négy ember 30 évi és a püspök szakácsának 3 évi börtönbüntetését követeli. A főegyházmegye a szakács szabadon bocsátását kéri, és ártatlanságát bizonyítja. A guatemalai főegyházmegye a nyomozás fonalát az EMP katonai egység felé szeretné irányítani, ugyanis információi szerint a tettes a katonai támaszpontról indult a merénylet színhelyére. A katolikus körök eljárást akarnak indítani Mayor Eduardo Villagrán, EMP parancsnok; Rudy Pozuelos, katonai egységparancsnok és Ŕlvaro Arzú, volt guatemalai államelnök ellen.

(Forrás: Zenit, ZG01060706)
A G-8 csúcs és az antiglobalizáció
Genova, június 7.

Genovában antiglobalizációs tüntetést rendeztek a közelgő G-8 csúcstalálkozó hatására. A tüntetés lényege az volt, hogy a globalizmus feltartóztathatatlan folyamatának egy emberarcú dimenziót adjanak. A "New Humanity" által rendezett kongresszus a szolidaritás által fémjelezett  világegységre összpontosított. A rendezésben Genova város vezetősége és Dionigi Tettamanzi bíboros személyesen is segített. Megfogalmazódott a Genovai Dokumentum, amelyet szegény és gazdag országok egyaránt aláírtak. Ez egy érdekes előjátéknak bizonyul a július 18 és 21.-e közé tervezett G-8-as csúcstalálkozónak. Benedetto Gui páduai professzor szerint a Genovai Dokumentum egyik főcélja az volt, hogy az új világrend logikája ne a piacgazdaság logikáján alapuljon (a G-8-ak kénye-kedve szerint), hanem inkább az egész nemzetközi "közösség" igényeit vegye alapul az új gazdasági rendszer felállításában. Gui azt is hangsúlyozta, hogy ez a követelés az elbűvölésre és pillanatnyi jólétre koncentrált piacgazdasági koncepció számára értelmetlen és hogy a gazdaságnak ezen új logikája csak egy nagyon távoli jövőkép jelenkori vetülete lehet. "A gazdaság a közösségé". Az agresszív piacgazdasági formulák megölik az interperszonális kapcsolatokat és lehetetlenné teszik az emberek békés együttélését. A szolidaritás láncai a helyi körzetből kitörnek és univerzális dimenzióra törekednek. Az elhangzott javaslatok a piacgazdaság etikai reformját sürgetik. Az "adomány kultúrája" kisebb modellcsoportokat, kiképzőközpontok fenntartását tartja szem előtt. Ez utóbbi az AIDS elleni harcban is értékesnek bizonyul. A keresztény egyházak világszövetsége is fontosnak tartja az ezirányú elképzeléseket, ugyanis elképesztően megnőtt a rabszolgasorsba kényszerült embertömegek létszáma, és folyamatosan romlik a szegény országok életszínvonala. Az eladósodott országok adósságának egyszerű elengedése sem vezetne megfelelő eredményre. Fontos lenne olyan operatív rendszereket kidolgozni, amelyek az elszegényedést és az eladósodást gyökereiben változtatnák meg. Ha minden deviza-átutalás esetén 0,1 % adót vezetnének be erre a célra, ez naponta 1,5 milliárd dollárt jelentene. A "Tobin-tax"-nak elnevezett deviza-átutaló rendszer két okból kifolyólag is hatásos lenne: csökkentené a valutaspekulációval szerzett kétes jövedelmeket és segítené a globalizáció folyamatában marginalizálódott országok eladósodásának a kiküszöbölését.
A globalizáció a szolidaritás és a testvériség szelleme nélkül számos nemzetnek a gazdasági összeroppanását fogja jelenteni - hangsúlyozta Martin N' kafu kameruni filozófus. Ilyen légkörben készítik elő a G-8-ak találkozóját. Talán a résztvevő országok komolyan fogják venni ezeket a kihívásokat.

(Forrás: Zenit, ZG01060701)
A „munkáspapok” strassburgi találkozója
Strassburg, június 7.

Csaknem 500 "munkáspap" gyűlt össze Strassburgban a világ minden tájáról. Az összegyűltek – Roger Etchegaray bíboros és további négy püspök vezetése alatt - a "munkáspapok" lelkiségének új megfogalmazását tartották a legfontosabb feladatuknak. Franciaország már a II. Vatikáni Zsinat előtt pionírmunkát vállalt ezen a területen. Annak idején az egyház a munkásosztályhoz próbált jobban közeledni, amely a kommunista ideológia befolyása alatt nagyon eltávolodott az egyháztól. Az első munkáspap a dominikánus Jacques Loew volt, aki a kikötői munkákban vállalt nagy szerepet. A munkáspapság, a társadalmi kihívások pergőtűzében, egy új jövőképet ajánl Európa papságának.

(Forrás: Zenit, ZG01060707)
Juan Jesús Posadas Ocampo bíboros meggyilkolásának körülményei még mindig nem tisztázódtak
Vatikán, június 8.

A Szentszék újra felhívta a mexikói hatóságok figyelmét, hogy mielőbb derítsenek fényt Juan Jesús Posadas Ocampo bíboros meggyilkolásának okaira és körülményeire. Joaquín Navarro Valls, a Vatikán szóvívője, egy sajtótájékoztató alkalmával hangsúlyozta: "A Szentszék már 1993-ban határozottan kérte a mexikói kormánytól, hogy tisztázzák Juan Jesús Posadas Ocampo bíboros meggyilkolásának körülményeit. A tragikus dráma részletei még mindig tisztázatlanok. Juan Jesús Posadas Ocampo bíborost 1993 május 24.-én gyilkolták meg Guadalajara nemzetközi repülőterén. Egy ideig kábítószeres bandák bosszújaként kezelték az ügyet, de a legújabb bírósági eljárások nem találják kielégítőnek ezt a magyarázatot. Utóda, Sandoval Ińiguez bíboros, a múlt hét végén az államot hibáztatta előde haláláért. Az "Il Giornale" olasz lap közzétett egy nyilatkozatot, miszerint Ocampo bíborost egy anti-kábítószeres egység magas rangú tiszte ölte meg. Ocampo bíboros birtokában olyan dokumentumok voltak, amelyek világosan kimutatták, hogy Carlos Salinas de Gortari volt államelnök és annak testvére Raúl, kábítószeres ügyekbe keveredtek. Guadalajara szövetségi állam bírósági információi is alátámasztják ezt a verziót. María de la Luz Lima Malvido, Mexikó állam legfelsőbb bírósági testületének a tagja, sajtóközleményében biztosította a Vatikánt arról, hogy a homályos ügy hamarosan tisztázódik.

(Forrás: Zenit, ZG01060806)
Első papszentelés Szibériában 1917 óta
Vatikán, június 8.

Az 1917-ben bekövetkezett Forradalom és vallásüldözés után, június 10.- én, Darío Castrillón Hoyos, a Kléruskongregáció prefektusa, pappá szentelte az első szibériai szeminaristát. Yevgeni Yuryevitch diakónus az irkutski katedrálisban részesült a papság szentségében. A kardinális, szibériai jelenléte alkalmából, meglátogatja a Szibériai Apostoli Adminisztráció papjainak és szerzeteseinek egy részét. Kelet Szibériában jelenleg 14 papot és 50.200 katolikust tartanak számon, mintegy 6 millió négyzetkilométernyi területen.

(Forrás: Zenit, ZG01060801)
A lengyel püspöki kar elítéli az európai agresszív kapitalizmust
Róma, június 8.

A lengyelországi püspökök az utolsó plenáris szinódusukon elítélték az egyre agresszívabbá és fékezhetetlenebbé váló európai kapitalizmust. A Berlini Fal leomlása utáni időszak veszélyesen megnövelte a lengyel gazdag- és szegény rétegek közötti távolságot. A püspökök hangsúlyozták, hogy a katolikus vezetők feladata nem a politizálás, de ugyanakkor egyetlen katolikus püspök sem ülhet tétlenül a hatalmas társadalmi igazságtalanságok láttán. A katolikus egyház nem kötelezi el magát egyetlen politikai irányvonal mellett sem és szociális tanítása nem nevezhető "középútnak" a kapitalizmus és a kommunizmus között. A szinódusdokumentum leszögezi, hogy minden pap kötelessége, hogy harcoljon a jóért és az igazságért, de nem arra hivatottak, hogy politikai érdekszférák vitájába keveredjenek bele. A lengyel püspökök külön tárgyaltak a rohamosan változó társadalmi értékekről is. A családot egyre inkább feláldozzák a válások és nem-hivatalos partnerkapcsolatok oltárán. A média csatornái egy erős családellenes maszkot öltöttek magukra. A kormány három nagy kérdés megoldása előtt áll: a család értékének visszaállítása, a munkanélküliség megoldása és az új adórendszer bevezetése. A jelenleg életben levő posztmodernizmus a nihilizmus közvetlen rokona és a "halál kultúrájának", "az ideák halálának" is nevezhető. A jelenleg hatalmon levő Jobb-Közép Koalíció nincs kellőképpen kiképezve politikailag és erős hatalomvágytól hajtva nem képes megoldani a sürgős társadalmi problémákat - hangsúlyozta Tadeusz Pieronek teológus-püspök. Az egyház fenntartja a jogát, hogy kritizálja azokat a politikusokat, akik magukat az egyházi szociális tanítás szócsőveinek hívják. Politikusok gyakran hivatkoznak az egyház szociális tanítására, de tudják-e egyáltalán, hogy miről is beszélnek?

(Forrás: Zenit, ZG01060805)
A Caritas szociális hálózatot épít ki Jugoszláviában
Vatikán, június 10.

Miközben a világ a Belgrád kapui előtt feltárt új koszovó-albán tömegsírokon lepődik meg, addig a "Cor Unum" pápai tanács rendkívüli találkozót szervezett a jugoszláv püspökökkel és a Caritas képviselőivel. Egy új segélyprogram kiépítésén fáradoztak az összegyűltek, amely az ország emberségesebb jövőképének felépítését tenné lehetővé. A Zoran Djindjic miniszterelnökkel való beszélgetés részletekben tárgyalta a katolikus egyház szociális programokba való beépülésének lehetőségét. Jugoszlávia katolikus kisebbsége alig teszi ki az összlakosság 5%-át. A háború nyomait mihamarább orvosolni kell és vissza kell építeni az emberekbe a háború alatt kihalt felelősségérzetet. Már a kommunizmus időszaka kiölte az emberekből az életdinamikát, a tenni-akarást. Az anya-állam elterebélyesedett az egyén fölött, megfosztván őt a racionális érveléstől és kreativitástól. A gyerekmentalitást át kell alakítani felelős emberek mentalitásává, és ez egy nehéz feladat - hangsúlyozta Cordes érsek. A kommunisták korszaka nem áldozott le és az ex-kommunista államok politikai vezetésében nagyon aktív szerepet vállalnak, mivel ők voltak egyedül alkalmasak - politikai kiképzésüknek köszönhetően - a posztkommunista országok vezetésére. A kommunista potenciál ereje ellen az egyház legfontosabb feladata a szociális munka megszervezése, és a Caritas-hálózat kiépítése és megszilárdítása. A nacionalista törekvések sem a többségre, sem a kisebbségre nézve nem hoznak áldást. Általában hataloméhes politikusok és korlátolt világnézetű politikai csoportosulások vesszőparipája ez, amely legtöbb esetben gazdasági és szociális érdekekkel kötődik össze.

(Forrás: Zenit, ZG01061002)
A Crédit Agricole küldöttsége a Vatikánban
Vatikán, június 11.

A pápa azt meggyőzödését tolmácsolta egy sajtókonferencián, hogy a globalizáció folyamatát csak abban az esetben lehet humanizálni, ha a politika fókuszpontjába az emberi személy kerül. A Franciaország legerősebb bankja (Crédit Agricole) vezetőegyéniségei előtt elhangzott beszéd a világpiac buktatóira hívja fel a figyelmet. A globalizált gazdaság, az új gazdasági logika egyre botrányosabban megnöveli a szegény és gazdag országok közötti gazdasági különbséget. A helyi gazdasági ágak agóniája kihat az egyének egészséges fejlődésére is: úgy a család (a társadalom alapsejtje), mint az emberi társadalom jövője veszélybe kerül - hangsúlyozta a pápa. A Crédit Agricole vezetői előtt elhangzott beszéd összekötötte az emberi értékeket, a haladást, a gazdasági expanziót, a békét és az emberi szolidaritást. Ezeket a faktorokat nem lehet egymástól külön kezelni. II. János Pál felszólította a francia bank vezetőit, hogy döntéseikkel egy keresztény értékekkel rendelkező, emberibb társadalom létrehozásán fáradozzanak. A Crédit Agricole 7.679 kirendeltségével és 16 millió ügyfelével, Franciaország legnagyobb privát bankjának számít.

(Forrás: Zenit, ZG01061104)
Szexuális visszaélések a kanadai anglikán iskolákban
Ottawa, június 11.

A kanadai anglikán egyház a gazdasági csőd szélén áll. A bennszülött iskolákban történő szexuális visszaélések miatt, a büntetések nagysága több millió dollárra rúg. Az eddigi 4.200 feljelentés havonta további 140-el duzzad - jelentette ki egyik sajtókonferencia során Peter Coffin, ottawai püspök. A hatalmas pénzbírságok és a bírósági illetékek- még az év vége előtt- gazdaságilag teljesen összeroppanthatják a kanadai anglikán egyházat. Ebben tragédiában nemcsak az anglikán egyház felelős, hanem az állam is, aki közel egy évszázada átadta az anglikán egyháznak a bennszülött iskolák jelentős részét - vélekedik a püspök. Kanadai szakértők szerint a bennszülött lakosság tervszerűen hajtja az anglikán egyházat ebbe a gazdasági katasztrófába.

(Forrás: Zenit, ZG01061105)
Nyíltabbá teszik az anglikán püspöki kinevezések rendszerét
London, június 10.

Az anglikán püspöki szinódus elhatározta, hogy függetlenedik az államtól. Eddig a "Church of England" a Brit Állam közvetlen fennhatósága alatt állt és a püspököket maga az állam nevezte ki. A régi szokás szerint az újraválasztott Tony Blair miniszterelnök lenne egyszemélyben a legfelsőbb vallásos vezető is. Az ő kinevezéseit az angol királynő kell elfogadja. Az eddigi szokás nem bizonyult igazságtalannak, gyengének, vagy hatástalannak, de mégis több transzparenciát és nyíltságot kell bevezetni - hangsúlyozta Gräfin Perry von Southwark, a Címek Ellenőrzésére létrehozott Királyi Komisszió Elnöke. A továbbiakban a papok már előre értesítve lesznek, hogy fenn vannak-e a jelöltek listáján vagy sem. A kinevezések jogát a 16. században létrejött egyházszakadás alkalmával sajátította ki VIII. Henrik. Ez a jog a 18. században a miniszterelnökre szállt. Az anglikán egyház már 1974-ben vissza akarta szerezni a kinevezések jogát, de az akkor hatalmon levő James Callaghan miniszterelnök elvetette ezt a kísérletet. Monica Furlong tavaly megjelent könyvében írja, hogy abszurdnak tűnik az, amikor egy egyház nem tudja saját vezetőit megválasztani.

(Forrás: Zenit, ZG01061102)
Új egyházpolitikai jelenség
Vatikán, június 13.

Missziós országok, annak ellenére, hogy nagy paphiányban szenvednek, papjaikat a fejlet nyugati országokba küldik. Az egyház egyre inkább – látható alakban is – univerzális dimenziót ölt fel. Az európai és észak- amerikai új társadalmi kihívások Ázsia, Afrika és Latinamerika papjait missziós munkára késztetik. Ez a jelenség néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna: a misszióra szoruló országok átveszik a misszió szervezésének a szerepét. Tomko bíboros szerint a missziós országok papjainak ezen új feladat-területe nem lesz kárára a misszióknak, hanem inkább egy újabb dinamika kezdetét szolgálja. Az afrikai, latinamerikai és ázsiai országokból érkező papok számos európai egyetemen tanulnak. A fejlett nyugati országok életszínvonala számos papot ott-maradással kísért. Gyakran, a nyugati országok papkríziseire hivatkozva, számos püspök el is fogadja felajánlott szolgálatukat. Néhány évvel ezelőtt, egyetlen európai egyházmegyében, 39 működő, indiai papot számoltak meg. Számos afrikai és ázsiai egyházmegye papi állományának legnagyobb része, gazdasági okokból, idegen országokban él. A jelenséget a Vatikán, egy újabb instrukcióval, akarja szabályozni.

(Forrás: Sala Stampa, 00971-01.02)
Timothy McVeigh hétfői kivégzése a „halál kultúrájának” a gyümölcse
Washington, június 13.

A katolikus egyház neheztelését fejezte ki arra vonatkozólag, hogy Timothy McVeigh hétfői hivatalos kivégzését a média show-műsorként kezelte. Terre Haute börtönébe, a kivégzés színhelyére, 1300 újságíró érkezett. Az amerikai katolikus egyház szóvívői határozottan kijelentették, hogy az emberi élet Isten ajándéka és egyetlen kormány sem tarthatja fenn magának azt a jogot, hogy ezt az ajándékot az embertől elvegye. A püspökkar elnöke, A. Fiorenza, Galveston-Houston püspöke, egy sajtótájékoztató alkalmából kijelentette, hogy az emberi életet védeni kell a fogamzása pillanatától egészen a haláláig. Az igazságszolgáltató szervek más alternatívákat kell keressenek, hogy a társadalmat megóvják az erőszakos cselekedetektől és a terrorista vérengzésektől – hangsúlyozta a kivégzést követő napon a püspök. Miközben az Oklahama City-i áldozatok családtagjainak együttérzését fejezte ki, a püspök felkérte a hatóságokat, hogy vizsgálják át újra a halálbüntetés jogosultságát, amely – szerinte – kizárólagosan a halál kultúráját hirdeti. A 33 éves McVeigh, a golfi háború veteránja, pszichésen sérült egyén volt, és terrorista akcióját az állam ellen hajtotta végre. Az állami szervek ugyanis 1993-ban, Waco községben (Texas állam), egy Dávid-szekta tagjai ellen elkövetett hivatalos akciójuk során 90 embernek oltották ki az életét.

(Forrás: Zenit, ZG01061302)
Vissza a kezdőlapra