Olvasói levél a mélygarázsról, s egyebekről
  Subject: Ki a múltját nem becsüli, jelenét sem érdemli meg.
  Date:  Sun, 3 Jun 2001 22:50:19 +0200
 
A főváros “minden talpalatnyi területének beépítése“ manapság általános tendencia. Hiába
vannak a civil tiltakozások (lásd Roosevelt téren épülő mélygarázs esetében). De a fogyasztás új
temploma, a West-End-City is biztos nyerő lehetne egy “város a városban” címet viselő
pályázaton.

Ez az esztelen belvárosbeépítési akció nemcsak az V. kerületet jellemzi, de a VI.-ban is
folytatódik, ahol – az ott élő lakosság tiltakozása ellenére - a Liszt Ferenc tér alá mélygarázst
terveznek.
Ugyanezen kerület Aradi utcájában – lakóházak lebontása árán – már épülőben van egy
magasgarázs. Elvégre hadd romoljon tovább Budapest levegője, legyen az életminőség minél
elviselhetetlenebb azon kevés lokálpatrióta számára, aki – éppen a hagyomány és múlt iránti
nosztalgiától indíttatva - szeret a város belső területein élni.

Miért van az, hogy nálunk a múltat, a régiek által létrehozott alkotásokat kevésbé becsülik. Ilyen
– Bástya utcaihoz hasonló eset – elképzelhetetlen lenne (hogy ne menjünk túl meszzire a
példával) egy Prágában (Ó-város, Zsidó negyed), vagy  Frankfurt/Mainban,  ahol szintén
rengeteg római kori lelet van, de ezeket feltárták, rendbe hozták. Így ma élő, szabadtéri
múzeumként nézhetik a turisták a városnak ezt a részét.

Nekünk – budapestieknek – is tennünk kell valamit azért, hogy a történelem viharait átvészelt
és sokat látott "köveinkből" legalább mutatóba valami megmaradjon az utánunk jövőknek is.

A mi kötelességünk és felelősségünk gátat szabni azon törekvéseknek, hogy városunk a
mélygarázsok és bevásárlóközpontok városává váljék a XXI. században.

L. J.

Vissza a kezdőlapra