Milosevics elfogása, kihallgatása
a B92 rádió hírei alapján
Hírek tartalomjegyzéke:
április 1. vasárnap

Befejezõdött Milosevics elsõ kihallgatása
18:02 Vasárnap 16 órakor fejezõdött be Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök kihallgatása a belgrádi Központi Börtönben. Toma Fila, a vádlott ügyvédje kijelentette az újságíróknak, hogy Milosevics számára egyhónapos elõzetes letartóztatást rendeltek el, a kihallgatás pedig kedden folytatódik.

Fila bejelentette, hogy hétfõn fellebezést nyújt be az elõzetes letartóztatás elrendelése miatt. „Én benyújtom a fellebezést, de a fogvatartás idejét törvény szabályozza. Elsõ alkalommal egy hónap, majd kettõ, aztán hat és ez a maximum. Azt hiszem, nem volt szükséges az elõzetes letartóztatás elrendelése, s ha nem fellebeznék, azt jelentené, hogy egyezek vele, ez pedig csúnya dolog lenne. De azt hiszem, nincs esély arra, hogy az elõzetest megszüntessék”, nyilatkozta Fila a B92-nek.

Az újságírók azon kérdésére, vajon õ beszélte-e rá Milosevicset, hogy adja meg magát, Fila azt mondta, hogy Milosevicset nem tartóztatták le, mert önként jelentkezett és úgy döntött, együttmûködik a vizsgálószervekkel. „Ezek azok a tipikus szerb mesék, amelyeket én már 1991 óta hallok az egész volt Jugoszlávia szerte. Ezek az emóciók vezérelte mesék, amelyek miatt már igen sok vért kiontottak. Ezért mondta [az elnök – a ford. megj], hogy egyetlen csepp szerb vér sem jöhet számításba, s önként döntött úgy, hogy megadja magát. Azt is mondta, nem áll szándékában elhagyni az országot, ez az õ országa, itt fognak elporladni csontjai is. A feladásról szóló megegyezés 3.15 és 3.45óra között jött létre, s az eredmény a dolgok már ismert alakulása”, mondta Fila.

Arra kérdésre, hogyan érzi magát Szlobodan Milosevics, Fila azt felelte, hogy zavarban van, nem tudja, miért tartják börtönben, s az sem világos elõtte, hogy más bûnösöket miért nem tartóztatnak le.

„Kedvetlen, nem tudja, miért van ott, de higyjék el, ezzel kapcsolatban én sem értek sok mindent”, mondta Fila.

Milosevicset letartóztatták
5:27 „Szlobodan Milosevics letartóztatási akciója sikeresen véget ért”, közölte Bojana Lekiccsel, a B92 Televízió fõszerkesztõjével egy magasbeosztású, de egyelõre meg nem nevezett állami tisztségviselõ. A hírforrás szerint Milosevics reggel fél 5 óta a központi börtönben van.

”Szlobodan Milosevics önként adta át magát a vizsgálati eljárásnak”, közölte a B92 Rádióval a Szerbiai Szocialista Párt köztársasági parlamenti frakcióvezetõje, aki még pénteken elõször adott hírt a volt jugoszláv elnök letartóztatási kísérletérõl. Braniszlav Ivkovics hangsúlyozta, Milosevics azért döntött így, „mert becsüli az életét” mindazoknak, akik készen álltak arra, hogy megvédjék õt.

Bojana Lekics szerint az Uzsice utcai rezidencia felõl lövések hallatszottak, azt követõen pedig szinte azonnal gépkocsik száguldottak el az utcán, és azok egyikében már a letartóztatott Milosevics ült.

A lövések valamivel hajnali három óra után dördültek el, de a helyszíni tudósítók szerint csak nagyon rövid ideig tartottak. Egyelõre nem érkezett hír sebesültekrõl, vagy áldozatokról. Braniszlav Ivkovics úgy nyilatkozott, hogy õ nem is hallott lövéseket, és hozzátette, Milosevics nem tanúsított ellenállást.

Ezt megelõzõen a B92 helyszíni tudósítója azt jelentette, hogy a rezidencia elõtt a különleges rendõri egységek mintegy 30 tagja gyûlt össze, készen arra, hogy bahatoljon az épületbe. Nem sokkal ezután megérkezett két fekete terepjáró is, újabb különlegesen kiképzett rendõrökkel. A rendõrök többsége behatolt az épületbe, néhányan pedig a fõbejárat elõtt várakoztak. Mindegyik rendõr fekete álarcot viselt, jelentette a B92 tudósítója.

A belügyminisztérium közleménye
5:39 ”A kapott parancsot végrehajtva, a szerbiai belügyminisztérium erre felhatalmazott tagjai elõvezették Szlobodan Milosevicset annak alapos gyanúja miatt, hogy vétett a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság büntetõtörvénykönyvének 26. szakasza ellen, és atadták õt az illetékes vizsgálóbírónak”, áll a belügyminisztérium közleményében, jelenti a B92. A közlemény hozzáteszi, hogy az elõvezetés alkalmával senki sem tanúsított ellenállást, „ezért nem is kellett erõszakos elõvezetést alkalmazni”.

Ugyanakkor a helyszínen tartózkodó újságírók lövéseket hallottak, de még mindig nincs hír esetleges áldozatokról, sem arról, hogy ki lõtt. Egyelõre nem tudni semmit azoknak a sorsáról sem, akik Miloseviccsel együtt szintén a rezidenciában tartózkodtak a rendõrségi akció pillanatában: a testõrökrõl, a családtagokról és az alkalmazottakról.

A szövetségi belügy átkutatja Milosevics dedinjei villáját
21:20 Goran Veszics, a szövetségi belügyi miniszter tanácsadója kijelentette, hogy a szövetségi belügy átvette a Milosevics dedinjei villája feletti irányítást, hogy “ellenõrizzék, igazak-e azok az állítások, melyek szerint a villa alatti alagútrendszerben nagy mennyiségû fegyverzetet raktároztak el”. Arra válaszolva, vajon felfüggesztik-e Nikola Sainovics és Jovan Zebics képviselõi immunitását, Veszics úgy nyilatkozott, hogy errõl a következõ szövetségi parlament ülésszakán döntenek, tudósít a BK Televízió.

Meghökkentõ fegyvertár Milosevics villájában
22:15 Rendõrségi forrásokra hivatkozva, a B92 Rádió úgy tudja, hogy Milosevics dedinjei rezidenciájában a következõ fegyverzetet találták meg:

- 2 BOV-jelzésû páncélozott harci jármûvet

- 2 géppuskát

- 1 kézi aknavetõt

- 30 gépfegyvert

- 30 ratakétavetõt rakétákkal

- 2 láda kézigránátot

- 2 láda gépfegyver-tárat

- 10 láda 7,62-es kaliberû töltényt

- több mint 20, különbözõ kaliberû kézifegyvert

Milosevics lányánál, Marijánál három pisztolyt találtak, melyekre nincs engedélye. Szinisa Vucsinicsnál és a még három elõállított személynél szintén bizonyos mennyiségû fegyverzetet találtak, valamint az általuk áprilisra tervezett fegyveres felkelésre vonatkozó terveket. A belügyi szervek hétfõn emelnek bûnvádi feljelentést Vucsinicsék ellen, többek között fegyveres felkelés szítása vádjával. A B92 Rádió értesülése szerint a rendõrségen hétfõn sajtótájékoztatót tartanak, amelyen bemutatják az elkobzott fegyvereket.

Bush: „Belgrádban és Hágában is”
20:19 George Bush amerikai elnök üdvözölte Szlobodan Milosevics letartóztatását, s úgy értékelte, hogy “ez az elsõ lépés Milosevics Hágába vezetõ útján, ahol az emberiség ellen elkövetett bûntetteiért kell felelnie”. “A letartóztatás fontos lépés annak a tragikus korszak lezárásának folyamatában, amelyet Milosevics brutális diktatúrája jellemzett. A volt jugoszláv elnök felett a szerb nép ellen elkövetett tetteiért is ítélkezni kell, ugyanakkor felelnie kell a háborús bûneiért és a nemzetközi jog durva megsértése miatt is, tehát Belgrádban és Hágában egyaránt bíróság elé kell állnia” – mondta Bush, aki külön kiemelte, hogy bátorítóak azok a belgrádi akciók, amelyeket a jugoszláv hatóságok kezdeményeztek a Törvényszékkel való együttmûködés beindítása terén. “Az USA tisztában van azzal, milyen nehéz munka vár Jugoszláviára, a demokratikus és gazdasági reformok terén. Ezzel kapcsolatban biztosíthatom a jugoszláv kormányt az amerikai barátság felõl” – áll többek között a Fehér Házban kiadott közleményben, ami elemzõk szerint azt is jelentheti, hogy az amerikai adminisztráció már hétfõn kezdeményezi a Kongresszusban az amerikai segély beszüntetésének felfüggesztését, s Jugoszlávia támogatását a nemzetközi pénz- és más intézményekben, jelenti a SENSE.

Rubin: “Rugalmasak a Kongresszus törvényei”
20:23 James Rubin egykori amerikai külügyi titkárhelyettes szerint az amerikai Kongresszus szabályzata elég “flekszibilis” ahhoz, hogy a Bush-adminisztrációnak zöld fényt adjon Szerbia további segélyezésére. “A törvények nagy általánosságokban vannak megfogalmazva, s azokban nincs egyértelmûen leírva az a követelés, hogy Milosevicset szolgáltassák ki Hágának. Úgy tartom, Washingtonban az az álláspont fog eluralkodni, hogy Milosevics letartóztatása nagy lépést jelent a Hágával való együttmûküdés terén” – nyilatkozta a politikus a BBC-nek, jelenti a SRNA.

A Hágai Törvényszék mielõbb várja Milosevicset
15:34 A Hágai Nemzetközi Törvényszék azonnali hatállyal várja Szlobodan Milosevicset, de mindenképpen még az év folyamán. Carla Del Ponte fõügyész-asszony Milosevics letaróztatásának hírét „nagy megelégedéssel fogadta”, noha, ahogyan a SENSE tudósít, „tisztában van azzal, hogy a volt elnököt nem a Hágai Törvényszék letartóztatási parancsa alapján vették õrizetbe”.

Del Ponte most azt várja, hogy belgrádi fogvatartása során hivatalosan is átnyújtsák neki a törvényszék letartóztatási parancsát, amelyet Del Ponte már januári látogatása során átnyújtott a jugoszláv hatóságoknak.

Noha az ENSZ keretében mûködõ nemzetközi törvényszék „régebbi” a tagországok belsõ törvényhozásánál, tehát ennek alapján minden tagország kötelezettsége annak tiszteletben tartása, Del Ponte asszony méltányolja a jugoszláv hatóságok azon kikötését, hogy a kiadatás elõtt errõl törvényt kivánnak elfogadni, s így kívánják szabályozni a nemzetközi bírósággal való együttmûködést. „A Törvényszék várja, hogy mint a jugoszláv igazságügyminiszter nemrégi látogatása alkalmával megigérte, elküldje a szóban forgó törvény javaslatát. A Hágai Nemzetközi Törvényszék nem fog akadályt állítani a JSZK-ban elkövetett bûnök – mint amilyen a korrupció, vagy hivatallal való visszaélés – feletti hazai ítélkezés elé. Del Ponte úgy véli: Hágában az emberiesség elleni bûnök, Belgrádban pedig az itthon elkövetett bûntettek és visszaélések miatt kell felette ítélkezni”, tolmácsolta Florence Hartmann, a törvényszék szóvivõje.

Marija Milosevics lövöldözött
11:16 Dusan Mihajlovics szerbiai belügyminiszter a B92 Rádiónak Szlobodan Milosevics letartóztatását követõen azt nyilatkozta: „jó, hogy a volt elnök elõállítása erõszak és kényszer alkalmazása nélkül történt meg, hiszen „az éjszaka folyamán most semmiféle ellenállás nem volt": „Jobb ez így Milosevics úr számára is és számunkra is" -- mondta a belügyminiszter.

Arra a kérdésre, hogy ki lövöldözött Szlobodan Milosevics letartóztatása alkalmával, s mi történt Milosevics magántestõrségével, Mihajlovics a következõket válaszolta: „A legfontosabb az volt, hogy teljesítsük feladatunkat és elõállítsuk Milosevicset. Most indul a vizsgálat azok ellen, akik engedély nélkül birtokoltak és használtak tûzfegyvert az elsõ letartóztatási kísérlet alkalmával. Ez a vizsgálat már folyamatban van. Az éjszaka elhangzott lövéseket nem a testõrség adta le. Ugyanis azt követõen, hogy Milosevics elhagyta a házat, leánya, Marija egy pillanatban elkezdett lövöldözni maga körül. Ezek a lövések hallatszottak" -- tisztázta a kérdést a belügyminiszter.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a letartóztatást maga Milosevics hogyan viselte el, a belügyminiszter a következõket válaszolta: „Hangzottak el nagy szavak; monda, hogy a rendõrség élve nem vezeti el a házból, s azt is, hogy mielõtt a saját életét kioltaná, elõbb lelövi a lányát meg a feleségét, mert azt úgy beszélték meg. Mindez azonban talán még akkor hangzott el, amikor más információi voltak arról, hogy miért is akarjuk elõállítani. Amikor ezek a dolgok tisztázódtak, s amikor pártjának értelmesebb tagjai segítettek megértetni vele a helyzet realitását, s amikor arra is rádübbent, hogy nem sietett a segítségére az a százezer ember, akire számított, valószínûleg benne is megérett a tudat, hogy nincs értelme ellenállást tanúsítani. Az a fontos, hogy az értelem gyõzedelmeskedett. Így mindannyiunknak jobb" -- szögezte le Mihajlovics a B92 Rádiónak nyilatkozva.

Toma Fila: Milosevicset ma hallgatják ki
12:46 Toma Fila, Szlobodan Milosevics ügyvédje ma reggel a B92 Rádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy a volt ügyvéd a belgrádi Központi Börtönben tartózkodik: „Ma a kora reggeli órákban Milosevics úr az én kíséretemben elment a Központi Börtönbe. Ott volt a vizsgálóbíró is. Milosevicset kihallgatják, s mint bárki másnak is, eléterjesztik a vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló követelést, illetve a vizsgálati fogság elrendelésére vonatkozó követelést. Ezt a határozatot ma fogja kézhez kapni. Én fellebbezni fogok ugyan ezen határozat ellen, azonban, sajnos, nem várok pozitív döntést fellebbezési kérdelmemre. Annyi azonban bizonyos, hogy a vizsgálati eljárás nagyon gyorsan bonyolódik majd le és nagyon gyorsan megtudjuk, mi abban az igazság. Ismétlem: Miloseviccsel voltam ma reggel, bizonyos egyezség született és azt követõen õ maga ment a börtönbe. Tehát nem tartóztatták le, nem alkalmaztak semmiféle erõszakot, minden hivatali személy, akiknek jelen kellett lenni, jelen volt, beleértve a védõt és a vizsgálóbírót is" -- mondta Fila a B92 Rádiónak.

Batics: „Még ma kihallgatják Milosevicset”
15:35 Vladan Batics szerbiai igazságügyminiszter vasárnap délutáni rendkívüli sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a vizsgálóbíró még a nap folyamán kihallgatja a hajnalban letartóztatott Szlobodan Milosevicset, valamint a tanúkat s ennek alapján állapítja meg, megvannak-e a vádemeléshez szükséges elemek.

Batics azt mondta, teljes mértékben ellenõrzésük alá vonták Milosevics rezidenciáját, ahol házkutatást is tartottak és elõállították azokat a személyeket, akik a volt elnök letartóztatására tett kisérlet során ellenállást tanúsítottak, de bõvebb részleteket ezzel kapcsolatban nem közölt.

A B92 azon kérdésére, igaz-e, hogy Milosevics lánya, Marija lövöldözött apja elvezetésekor, s ennek kapcsán milyen intézkedéseket foganatosítanak, Batics azt válaszolta: „A belügy dolga, hogy az esetrõl bizonyítékokat gyûjtsön össze. Azt hiszem, ezt belátható idén belül közzé is teszik. Szerintem Marija továbbra is a rezidenciában van, de ezt fenntartásokkal fogadják, mert mi csak azt kértük tõlük, hogy maradjanak itt, amíg a Tolsztoj utcai házuk renoválása be nem fejezõdik”. Batics azt is elmondta, hogy a feljelentés nem terjed ki Mirjana Markovicsra.

A Jugoszláv Katonaság és a belügyminisztérium egységei között szombaton felmerült nézeteltérés kapcsán Batics a következõket mondta: „Volt vita, de nem volt veszekedés ezzel kapcsolatban. Inkább csak tisztáztuk a félreértéseket. Ha jól értettem, nem obstrukcióról volt szó, hanem a hatáskörök eltérõ értékelésérõl. Egy csomó bürokratikus akadályt kellett elhárítanunk, de sikerült. A JK ismét biztosított bennünket arról, hogy akárcsak szeptemberben, ezúttal sem kíván beleavatkoznia az igazságügyi szervek munkájába.” Azt is elmondta, hogy a JSZK egyetlen polgárát, így Slobodan Milosevicset sem szolgáltathatják ki Hágának, míg el nem készült az erre vonatkozó törvény. Erre viszont csak a montenegrói választások után kerülhet sor, jelentette a B92 Rádió.

Milosevicset a délután folyamán hallgatják ki
14:29 Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök, akit ma reggeli letartóztatása után a belgrádi Központi Börtönbe szállítottak, ma délután áll a vizsgálóbíró elé vallomást tenni. A vizsgálati eljárást Goran Csavlina körzeti vizsgálóbíró folytatja le -- jelentette ki Toma Fila, Milosevics ügyvédje a B92 Rádiónak.

Ivkovics: Milosevics úgy döntött, bekapcsolódik az eljárásba
12:48 Braniszlav Ivkovics, a Szerbiai Szocialista Párt alelnöke a B92 Rádiónak megerõsítette, hogy Szlobodan Milosevics megadta magát a szerbiai rendõrségnek: „Milosevicset nem állították elõ. Õ maga önkéntesen döntött úgy, hogy bekapcsolódik a vizsgálati eljárás lefolytatásába az ellene tett bûnvádi feljelentés kapcsán" -- mondta Ivkovics.

„Mindenekelõtt le szeretném szögezni, hogy Szlobodan Milosevicset nem tartóztatták le ma reggel, hanem õ önkéntesen kapcsolódott be a vizsgálati eljárásba. Személyesen is volt alkalmam elolvasni azt a feljelentést, amit ellene tettek és mindenki láthatja majd, egyáltalán mekkora értéke van annak, amikor majd a bíróság elkezdi vizsgálni a feljelentést. Hagyjuk azonban a végsõ döntést a bírákra. Én állítom, hogy a bíróság felmenti Milosevicset, mert abban az anyagban szó nincs semmiféle vétkességrõl. Mivel azonban Milosevics tisztelõi meglehetõsen nagy számban döntöttek úgy, hogy vele maradnak és védelmezik õt, Milosevics úgy döntött: tiszteli híveinek és a rendõrség különleges osztagai fiataljaninak életét, s hogy ne sodorja veszélybe õket, inkább önként ment a vizsgálóbíró elé" -- mondta Ivkovics.

A B92 Rádió újságírója Ivkovicsot arról is faggatta: szombaton este a jelenlegi hatalom képviselõi kapcsolatba léptek-e Miloseviccsel. A politikus a következõket válaszolta: „Nekem csak egy tárgyalófelem volt. Ez az õ dolga és az enyém. A legfontosabb magának az elnöknek a döntése, hogy nem veszélyezteti híveinek életét. Hiszem, hogy ez egy újabb bizonyítéka: rendkívül becsületes, erõs karakterû személyiségrõl van szó, aki értékeli a körülötte lévõ embereket, s aki minden helyzetben jó döntést hoz. Ez kizárólag az õ személyes döntése volt" -- szögezte le ismételten Ivkovics.

„El akartuk kerülni, hogy a nép szégyenbe sodorja magát”
12:50 Braniszlav Ivkovics, a Szerbiai Szocialista Párt alelnöke ma reggel kijelentette: a belgrádi körzeti bíróság vizsgálóbírója elõtt megkezdõdött Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök kihallgatása. A B92 Rádió jelentése szerint Ivkovics Ivica Dacsiccsal és Szlavica Gyukics-Dejanoviccsal, az SZSZP tisztségviselõivel közösen úgy értékelte, hogy az SZSZP, annak vezetõsége és tagsága „megélte azt, amitõl tartott, s azt, amit az SZDE tavaly október 5-én kezdett médiakampánya várhatóvá tett".

Az SZSZP mai rendkívüli sajtótájékoztatóján a párt tisztségviselõi határozottan cáfolták, hogy Milosevicset a rendõrség letartóztatta, illetve, hogy az utóbbi két napban tárgyalások folytak volna Milosevics önkéntes megadásáról: „Nem könnyen fogadtuk el a végrehajtói és a szövetségi és köztársasági szintû SZDE-hatalom követelését, hogy Milosevics a bíróságon tegyen vallomást, mert nem akartunk olyan helyzetbe kerülni, hogy ez a nép sokkal nagyobb szégyent éljen meg, mint amekkorát ma reggel megélt. Szándákaink iránt nem volt megértés; nem akarták, hogy Milosevics saját házában tegyen vallomást. A rendõrség, az SZDE-erõk végrehajtó szerve közvetlen parancsot kapott, hogy tegye lehetõvé a vallomás bírósági megtételét. Ebben a helyzetben két szembenálló felünk volt. Milosevics elnök önállóan döntött úgy, hogy elmegy a bíróságra. Ezzel bebizonyította, hogy önmaga biztonságát kockáztatja, hogy mások élete ne kerüljön veszélybe, ha a rendõrség mégis akcióba lép. Milosevics garanciákat kapott, hogy tisztelettel viszonyulnak hozzá, s mi reméljük, hogy a vallomástétel után hazajöhet. Azonban az is lehet, hogy a bíró úgy ítéli meg; bizonyos ideig elõzetes letartóztatásban marad. Ha ez megtörténik, ismét találkozni fogunk az újságírókkal, akiknek én további tájékoztatást adok a politikailag irányított kirakatperekrõl, azokról a vágyakról, hogy a kulcsfontosságú káderek támadása valójában az SZSZP tönkretételét eredményezze" -- mondta Ivkovics rendkívüli sajtótájékoztatón.

JB: „Milosevics szabadlábról védekezhessen”
16:45 A Jugoszláv Baloldal vasárnap kiadott közleményében mély elkeseredését és megdöbbenését fejezi ki Szlobodan Milosevics letartóztatása miatt, s azt követeli, hogy az elnököt helyezzék szabadlábra, s így védekezhessen, tudósít a B92.

„Az egésznek az a célja, hogy fokozatosan eljuttassák Hágába s ott rajta keresztül a szerb népet kiáltsák ki a volt Jugoszlávia széthullásának egyedüli okozójává, minden vélt és valós háború bûnösévé. Milosevics letartóztatásának azt az egyedüli célja, hogy politikai és minden más módon is megsemmisítsék azokat, akik megkísérelnek szembeszegülni a kolonizációval, országunk kiárusításával és megszállásával. Ez az elõre megrendezett politikai per mindennek nevezhetõ, csak törvényesnek nem”, áll többek között a JB közleményében.

A jogász a 26. szakaszról
11:15 Biljana Kajganics, a szövetségi belügyminisztérium titkára a B92 Rádiónak nyilatkozva pontosítja, hogy valójában mit is fed a Büntetõtörvénykönyv 26. szakasza, ami miatt Szlobodan Milosevicset letartóztatták: „Aki bûncselekmények elkövetése érdekében létrehozott vagy felhasznált egy szervezetet, bandát, összeesküvést, csoportot vagy más egyesületet, büntetõjogilag felelõs minden bûncselekményért, melyek e szervezet bûnös terveinek megvalósulásából erednek, s olyan büntetésben lesz része, mintha õ maga követte volna el azokat a bûncselekményeket, függetlenül attól, hogy õ maga részt vett-e, vagy hogy milyen minõségben vett részt az egyes bûncselekmények elkövetésében. Ez a bûnrészességnek valójában egy specifikus formája, melyet a jugoszláv büntetõtörvénykezés elõlát. Az, ami az elmúlt két-három napban történt az Uzsice utcai villában, egyértelmûen ezt a minõsítést támasztja alá. Az ügyészség és a bíróság dolga lesz, hogy egy törvényes eljárás útján válaszolja meg: Milosevics a törvény ezen szakasza értelmében felelõs-e, illetve hogy mely bûncselekmények elkövetése miatt kell neki felelõsséget vállalnia" -- mondta Kajganics.

Arra a kérdésre, mi van a többi, Milosevics ellen tett bûnvádi feljelentéssel (mint amilyen a hivatali helyzettel való visszaélés és a pénzügyi malverzációk), Biljana Kajganics a következõket válaszolta: „azok mindenféleképpen továbbra is érvényesek", s ez utóbbi, a 26. szakasz szerinti csak adalék a már korábbi feljelentésekhez. Az említett bûncselekmények elkövetése miatt kiszabható börtönbüntetés 3-15 év között van.

Csavoski: „Megkerülték a rendes procedúrát”
16:49 Koszta Csavoski, a belgrádi Jogi Kar tanára a B92-nek adott nyilatkozatában úgy értékelte, hogy Szlobodan Milosevics letartóztatása során megkerülték a rendes eljárást, s valami „látványosságra törekvõ kísérlet történt, ami elsõre, mint láttuk, nem sikerült”. „Ez az új hatalom, sajnos, nem tudja magát kivonni a politizálás alól. Ahelyett, hogy a bíróságra, a bûnüldözõ szervekre, a vizsgálóbíróra és az ügyészre bízták volna az eljárás lefolytatását, állandóan letartóztatással fenyegetõztek, ami világosan mutatta, hogy a politika átszõtte az igazságszolgáltatást. Milosevicsnek egyszerûen át kellett volna adni az idézést, mégpedig személyesen, s amennyiben ezt elutasítja, akkor lehet nála újra kopogtatni, majd erõszakkal elvezetni. Ez a hatalom eleve azzal számolt, hogy ez nem fog menni, s ezért minden mással próbálkozott, mint ami a „normális embereknél” szokás”, mondta Csavoski.

Csavoszki úgy értékelte, hogy „ez a hatalom leginkább saját polgáraitól független, s leginkább az amerikai hatalomtól függõ”. Azzal is vádolta a jelenlegi hatalmat, hogy „itvány 50 millió dollárért”eladta magát, s úgy táncol, ahogy az amerikai kormány fütyül.

Milosevicset jóval korábban le kellett volna tartóztatni, akkor, amikor még senki sem követelte, s már régóta a büntetést tölthetné. Így viszont túlságosan sokáig szabadlábon maradt, s ezáltal lehetõség nyílt a hatóságok zsarolhatóságára is.

„Véleményem szerint igen nyomós okok vannak arra vonatkozóan, hogy Milosevicset felelõsségre kell vonni, nemcsak a hivatali helyzettel való visszaélés, az állami pénzek elsikkasztása miatt, hanem a választási csalás és a Belgrád utcáin elkövetett számos gyilkosság miatt is, s azért mindenképpen felelnie kell a hazai bíróság elõtt. „Bárhogy is legyen, Milosevics az útja végén van. Hajmeresztõ karriert futott be mindkét irányba: igen gyorsan haladt felfelé, majd a legnagyobb magasságról bukott le hirtelen, az ilyen magasságról való esés pedig a porba, de olykor a sírba vezet”, tette hozzá Csavoski a B92-nek nyilatkozva.

Pavkovics: „A katonaság nem obstruált”
18:38 Nebojsa Pavkovics, a Jugoszláv Katonaság vezérkari fõnöke a B92-nek adott interjújában határozottan cáfolta azokat a híreszteléselet, miszerint pénteken este a Jugoszláv Katonaság obstruálása miatt hiúsult meg Szlobodan Milosevics letartóztatása.

„A katonaság nem akadályozta meg Milosevics letartóztatását, s nem is obstruált. A Kostunica elnökkel folytatott tegnap esti megbeszélésen elemeztük az eseményeket és letisztáztuk a katonaság és a belügyi szerbek feladatkörét”, mondta Pavkovics.

Azt is mondta, „nem tudott a volt elnök letartóztatásáról”. Arra a kérdésre, a katonaság jelenléte és felügyelete mellett hogy történhetett meg, hogy Szinisa Vucsinics állig felfegyverzett emberei bejutottak a rezidenicába, Pavkovics azt válaszolta, hogy „errõl mást kérdezzenek”.

„Megdöbbentõek a vádak"
14:31 Braniszlav Ivkovics, a Szerbiai Szocialista Párt alelnöke kijelentette: megdöbbentõek számára azok az elemek, melyek a Szlobodan Milosevics elleni bûnvádi feljelentésben olvashatóak. „A bûnvádi feljelentés szerint Milosevics bûnrészességet vállalt és arra ösztönzött, hogy a Vámgivatal eszközeit nem célszerû módon használják fel. Ez a nem célszerû mód azt jelentette, hogy a pénz a szerbiai textiliparba került, a szerbiai fémiparba, a szerbiai mezõgazdaságba... Ez a nem célszerû felhasználás, minõ irónia, a Speciális Terroristaellenes Egységek új felszerelésébe való beruházást is jelentette; azoknak az egységeknek a felszerelését, melyek két éjszaka Milosevics háza elõtt állítak. Amikor elolvastuk a feljelentést, megértettük: olyan konstukcióról van szó, melyet egy átlagos, mi több: kezdõ ügyvéd is megdönthet két-három tárgyalás folyamán egy átlagos bírónál. Azonban valaki ezt a feljelentést az egyik napon kitalálta, a másikon vizsgálati eljárássá módosította, s tartok tõle, hogy a harmadik napon már vádirattá minõsíti majd át" -- mondta Ivkovics, jelenti a B92 Rádió.

Draskovics: “A halottak kigúnyolása”
22:20 Vuk Draskovics, a Szerb Megújhódási Mozgalom elnöke üdvözölte Szlobodan Milosevics letartóztatását, ám tiltakozott amiatt, hogy a volt elnököt nem vádolták meg a “legsúlyosabb bûntettekért”. “Semmi kifogásom az ellen, hogy korrupció vádjával ítélkezzenek felette, ám talán mégiscsak az emberi élet a legfontosabb. Azzal, hogy minden magyarázat nélkül átugrottak az emberéletek ellen elkövetett bûntények felett, nemcsak elfogadtatták ezeket a tetteket, hanem durván kigúnyolták a halottakat, azoknak családjait és az egész igazságügyi rendszert” – mondta Draskovics, jelenti a FoNet.

HRW: Várakozó állásponton Milosevics kiadatásáig
18:37 A Human Rights Watch nemzetközi emberjogi alapítvány felhívta a Bush adminisztráció figyelmét, hogy halassza el a Jugoszláviának nyújtandó anyagi támogatás folyósításának folytatásáról szóló döntést mindaddig, míg a belgrádi hatóságok nyilvánosan nem vállalnak kötelezettséget a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel való együttmûködésre.

„A volt jugoszláv elnök letartóztatása csak az elsõ lépés a régió stabilitásának megteremtése felé. A Milosevics elleni vádak, a korrupció és a hivatali helyzettel való visszaélés vádja nincs összhangban az amerikai törvényhozás szellemével, de azzal az amerikai törvénnyel sem, amely világosan követeli a Hágai Nemzetközi Bírósággal való együttmûködést”, áll a szervezet levelében, amelyet a HRW New York-i központjából juttattak el tegnap Bush elnökhöz, tudósít a SENSE.

EU: Jelentõs lépés a béke felé
14:36 Az Európai Unió üdvözölte Szlobodan Milosevics letartóztatását és reményét fejezte ki, hogy ez Milosevics politikai karrierjének végét is jelenti. A SRNA tudósítása szerint az EU elnökségének közleményében Svédország, mint soros elnöklõ hangsúlyozza: a letartóztatás „a balkáni béke és az igazságszolgáltatás felé tett fontos lépés". Az EU reméli, hogy ez a letartóztatás Milosevics politikai karrierjének végét is jelenti, „mely annyi rombolást idézett elõ a térségben, s mely saját népének is óriási szenvedést okozott". Az EU ugyancsak üdvözölte azokat a lépéseket, melyeket a jugoszláv és szerbiai hatóságok tettek az elmúlt hetekben a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel való együttmûködés irányában.

NATO: Reméljük, hogy ez Hága felé vezetõ lépés
14:35 A NATO üdvözölte Szlobodan Milosevics letartóztatását és reményét fejezte ki, hogy a volt elnök a hágai bíróság elé kerül: „A jognak gyõzedelmeskedni kell" -- mondta a NATO szóvivõje a Reutersnek. A szóvivõ azon elvárásának adott hangot, hogy Milosevics letartóztatása a Hága felé vezetõ úton megtett elsõ lépés, ugyanis neki ott kell felelni a háborús bûnök elkövetéséért. „A NATO még mindig várja, hogy ismertessék azt a vádiratot, melyet Milosevics ellen szándékoznak emelni az illetékesek Szerbiában" -- tette hozzá a szóvivõ, jelenti a SRNA.

Cook üdvözli Milosevics letartóztatását
11:18 Robin Cook, Nagy-Britannia külügyminisztere egyike az elsõ nemzetközi politikusoknak, akik üdvözölték a jugoszláv rendõrség akcióját, melynek folyamán Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök letartóztatása megtörtént. Cook kijelentette: ez „egy nagyon jó hír": „Mindazok számára, akik erõfeszítéseket tettek, hogy a Balkánon béke és a jog uralma hatalmasodjon el, ez egy nagyon jó hír" -- mondta Cook, jelenti a FoNet.

Chirac elégedett
12:52 Jacques Chirac francia elnök elégedettségét fejezte ki Szlobodan Milosevics ma reggeli letartóztatása kapcsán. „Az elnök üdvözli, hogy a jugoszláv hatalmi szervek bebizonyították: a demokrácia és a jog útját választották" -- mondta Chirac szóvivõje, jelenti a SRNA.

Fischer: Minden vádlottnak Hágában a helye
14:37 Németország is csatlakozott a Szlobodan Milosevics letartóztatását üdvözlõk táborához, hangsúlyozván, hogy a volt elnöknek mégis a hágai bíróság elé kellene állnia: „A jugoszláv kormány határozott álláspontja arra utal, hogy a demokratikusan megválasztott hatalom eltökélt abban, hogy tiszteli a törvény szavát" -- áll Joschka Fischer német külügyminiszter közleményében.

A SRNA jelentése szerint Fischer közleménye hozzáteszi: a „jugoszláv hatóságok azon szándéka, hogy bírósági eljárást indít Milosevics ellen a hazai törvények keretében az elsõ lépés annak irányában, hogy feleljen a legsúlyosabb bûncselekmények elkövetése és az emberi jogok megszegése miatt is, amivel ugyancsak vádolják": „A német kormány hiszi, hogy minden országnak teljesíteni kell a nemzetközi jogi kötelezettségeket is, melyek elõírják a nemzetközi igazságszolgáltatással való együttmûködést is. Ez Belgrádra is vonatkozik" -- mondta Fischer.

Mesic: A letartóztatás az amerikai ultimátum eredménye
21:22 Stjepan Mesic horvát elnök szerint Milosevics letartóztatása közvetlen kapcsolatban áll az USA Belgrádnak intézett ultimátumával, hogy mûködjön együtt a Hágai Törvényszékkel. Tonio Picula horvát külügyminiszter szerint “Milosevics letartóztatása még nem jelenti azt, hogy törvény elé is áll”, jelenti a SRNA.

Boszniai politikusok Milosevics letartóztatásáról
21:23 A Boszniai Föderáció Elnökségének volt- és jelenlegi tagjai, Alija Izetbegovic, Beriz Belkic és Jozo Krizanovic üdvözölték Milosevics letartóztatását. Izetbegovic szerint “normális lenne, hogy Milosevics felett elõször Hágában ítékeznének, mert nyilvánvaló a volt jugoszláv elnök felelõssége az elkövetett bûntettekért”, ám úgy tartja, hogy elõször Belgrádban áll bíróság elé, mert “az ottani közvéleményt fel kell készíteni Milosevics kiadatására”.

Zsivko Radisics, a Föderáció soron lévõ elnöke elégedettségét fejezte ki, hogy a letartóztatás békésen fejezõdött be, s ezzel is „bebizonyosodott, hogy Szerbáiban mûködik a jogállam”. Radisics annak a reményének adott hangot, hogy hamarosan minden elkövetett bûnökért felelnek majd.

Mirko Sarovics, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke szerint Milosevics letartóztatása Szerbia belügye. „Jó, hogy a józan ész gyõzedelmeskedett és kikerülték a krízis kiszélesedését”, jelenti a B92 Rádió.

Kucan üdvözli a letartóztatást
12:53 Milan Kucan, Szlovénia elnöke üdvözölte Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök letartóztatását, s úgy értékelte, ez a lépés kihúzhatja Szerbiát az izolációból. A SRNA jelentése szerint Kucan úgy véli, Milosevics letartóztatása hozzájárulhat a Balkán nagyobb biztonságához.

Swimmer: “Jugoszlávia visszatérése az európai családba”
20:21 Walter Swimmer, az Európa Tanács fõtitkára “biztató hírnek” nevezte Szlobodan Milosevics letartóztatását. “Belgrád teljes együttmûködése Hágával erõs jel lesz az Európa Tanácsnak és az európaiaknak, hogy Jugoszlávia régen várt visszatérése az európai családba végre bekövetkezhet” – nyilatkozta a tisztségviselõ, jelenti a FoNet.

SZDP: „Letartóztatták az utolsó európai diktátort”
15:33 Az uralkodó montenegrói párt, a Szocialisták Demokratikus Pártja vasárnap üdvözölte Szlobodan Milosevics volt elnök letartóztatásának hírét, akit „Európa utolsó diktátorának nevezett”.

„Nem tudni, ez a diktátor kinek hozott több rosszat – a körülötte élõ nemzeteknek, vagy magának a szerb népnek. Mégis, a törvény végre rá is lesújtott”, jelentette ki a párt podgoricai sajótájákoztatóján Nada Drobnjak, a párt végrehajtó bizottságának tagja.

A Szocialista Néppárt a kijelentését kommentálva, miszerint Milo Gyukanovics „április 22-én esedékes veresége után Milosevics sorsára jut”, Drobnjak azt mondta, hogy a választók a szavazás alkalmával „gondoljanak magukra, családjukra és Montenegró jövõjére”. „Amikor a szerbiai rendõrség bekopogtatott Milosevics ajtaján, Predrag Bulatovicsnak csak akkor jutott eszébe Milosevicset diktátornak nevezni.”

Nada Drobnjak kitért Momir Bulatovics azon javaslatára is, miszerint Kostunica elnöknek meg kellene kegyelmeznie Milosevicsnek. „Hogy az eset groteszk felhangot is kapjon, arról Momir Bulatovics gondoskodott. Az eddigi 666 abolíciós javaslatához most még egyet társított – ezúttal Miloseviccsel kapcsolatban”, tudósította SRNA.

Vucsinics szökni próbált
16:43 Jól értesült belügyi forrásokra hivatkozva jelentette a B92 Rádió, hogy a vasárnap reggel ugyancsak letartóztatott Szinisa Vucsinics, Milosevics testõrségének vezetõje, akit azzal is vádolnak, hogy a volt elnök letartóztatásakor lõtt a rendõrökre, letartóztatása elõtt szökni próbált, mégpedig a környezõ kaszárnyába.

Szinisa Vucsinics is letartóztatásban van
11:17 A szerbiai belügyminisztérium különleges osztagai az éjszaka folyamán letartóztatták Szinisa Vucsinicset, a Jugoszláv Baloldal magasrangú tisztségviselõjét azt követõen, hogy a rendõrség elvezette az Uzseice utcai rezidenciából Szlobodan Milosevicset -- jelenti a B92 Rádió. A még meg nem erõsített értesülések szerint Vucsinics a letartóztatás alkalmával ellenállást tanúsított, s néhány növés is eldördült. Az elnöki rezidencia ostroma idejéb Vucsinics felfegyverzett híveivel mindvégig Milosevics mellett volt.

“Félnek a szocialista tisztségviselõk”
22:17 Szlobodan Milosevics letartóztatása kapcsán ülést tartott a Szerbiai Szocialista Párt Fõbizottsága, s követeli az illetékes szervektõl, hogy engedjék szabadon Milosevicset, mert “õ olyan ember, aki sohasem szökött meg saját országából”. A Fõbizottság tagjai szerint ebben az esetben nem Milosevics bûnösségének megállapítására irányul az eljárás, hanem annak az ultimátumnak a teljesítésére, amelyet az amerikai adminisztráció intézett a belgrádi hatalomnak, amelyek viszont arra irányulnak, hogy eltereljék a bûnösséget azokról, akik megparancsolták az ország és a nép bombázását. Ivica Dacsics, a Fõbizottság tagja szerint a szocialista tisztségviselõk között a félelem uralkodott el Milosevics letartóztatásának a módja miatt: “Minden bizonnyal az volt a szándék, hogy nagyobb méretû incidenst váltsanak ki, és likvidálják Milosevicset, valamint, hogy betiltsák a SZSZP mûködését stb”.

A Fõbizottság külön megvádolt néhány sajtóorgánumot - különösen a BK Televíziót -, hogy „azok nem tájékoztattak tárgyilagosan, hanem Milosevics és az SZSZP üldözését szították”. Az elhangzottak miatt az SZSZP vezetõi úgy döntöttek, hogy megszakítanak minden együttmûködést a BK Televízióval, amíg annak szerkesztési politikája nem változik meg, áll a közleményben, jelenti a B92 Rádió.
 

Vissza a kezdõlapra