Nyugdíj ügyek
 elvek és aktualitások

Magyarországon a nyugdíjjal kapcsolatban legtöbbször arról esik szó, hogy kicsi és emelni kellene. Sokan azonban azt is tudják, hogy megélni belőle ugyan kevés, de a rávalót összegyűjteni, azaz a járulékot beszedni szintén nagy teher.

Ha az ember panaszkodó nyugdíjasokkal elbeszélget, s megkérdezi, legyen-e több a nyugdíj, mindenki igent mond, ám ha hozzátesszük, hogy a fiataloknak annyival kevesebb legyen a jövedelme, akkor már többen nemet mondanak.

A nyugdíjemelés mellett a másik nagy téma a nyugdíjkorhatár. Ennek emelése ellen - a szakszervezetek demagógiája következtében - maguk a nyugdíjasok tiltakoztak, pedig épp az ő érdeküket szolgálta a korhatár emelése. Ez a kérdés talán lekerül a napirendről, ha sikerül megvalósítani azt a tervet, hogy ne is legyen korhatár egyáltalán. Bizonyos év ledolgozása után ki-ki maga döntse el elmegy-e korán nyugdíjba - természetesen kevesebbért - vagy dolgozik még, hogy nagyobb legyen majd a nyugdíja. Ehhez új szabályokra van szükség, mert ma a nyugdíjak összege jobban emelkedik, mint a nyugdíj előtt állók fizetése. Aki hamarabb megy el, nagyobb nyugdíjat kap, mint aki tovább dolgozik. Ezt meg kell változtatni, de nem szabad kényszerrel állásban tartani azt, aki megfáradt, pihenni vágyik.

Ez a kérdés részben elvezet tulajdonképpeni témánkhoz. A Magyar-Hon-Lap Tallózó rovatában már szerepelt a német alkotmánybíróság érdekes döntése, amelyben a gyermeknevelés és a nyugdíj közötti összefüggés ismert tételére most jogi eszközökkel hívták fel a figyelmet. Az alkotmánybírák szerint nem igazságos az, hogy a gyermektelenek akkora tb. járulékot fizessenek, mint a szülők. A biztosítási rendszer ugyanis a nemzedékek szolidaritására épül, s ezért csak akkor működőképest, ha van új nemzedék.

Több olyan elgondolás ismeretes, amely a biztosítás ezen elemét tudatosítja, erősíti. Ilyen ha az anya szolgálati éveit megnövelik gyermekei számára való tekintettel. Ilyen, ha a nyugdíjemelés egy része az élő gyermekek jövedelmének egy meghatározott része, amelyet közvetlenül a szülőkhöz irányítanak. Ilyenkor a többgyermekes szülők nyugdíja jelentősen megemelkedhet a gyermektelenekéhez képest. A német elgondolás egy másik utat nyit meg, amely a járulékfizetést mérsékelné a szülők javára és a gyermektelenek terhére. A gondolat kétségtelenül indokolt. Ám bármilyen egyszerű is, néhány paragrafus megfogalmazásával még nem vezethető be. A társadalmi igazságosság például megköveteli, hogy a pályakezdőket ne sújtsa többlet teher. De hol a határ a pályakezdő és a gyermektelen között?

Egy ilyen rendszer bevezetése akkor könnyű, ha kedvezményként jeleníthető meg, azaz járulék csökkentésről van szó, s a járulék a gyermeket nevelőknél jobban csökken, mint a többieknél. Ám a nagy társadalombiztosítás rendszerek általában gondokkal küzdenek, s ritkán tudnak lemondani bevételekről.

Komoly érvek szólnak viszont amellett, hogy ezt a gondolatot hazánkban is komolyan kell venni. Az első gyermek érkezésekor a szülők idősebbek, mint régebben. Ezáltal lerövidült a szülőképes kor, s természetszerűleg csökkent a gyermeklétszám. A járulékcsökkentés jelzés lehetne, amely talán befolyásolná az érintetteket.

Az ellenzék időről időre felveti a nyugdíjkérdés valamelyik területét. Többnyire az első kérdéskörben szólal meg, s vagy demagóg követelésekkel áll elő, vagy valamilyen kormány ellenes szólamot hangoztat. Most is ez történt, Somogyban elkezdtek aláírásgyűjtést, annak érdekében, hogy valamilyen korrekció most azonnal történjék, s Nagy Sándor, mint frakcióvezető nyilatkozott.

"Nagy Sándor szocialista frakcióvezető szerint káosz van a nyugdíjemelés ügyében,  mert nem tudni, hogy a kormány mikor, milyen alapon, mekkora mértékű nyugdíj-emelésről, vagy -kiegészítésről dönt."

Káosz a frakcióvezető úr környékén található. A kormány mérlegelni fogja a pénzügyminisztérium inflációs előrejelzését, és még néhány körülményt, például a nyugdíj alap helyzetét, s ezek ismeretében keresheti meg a legjobb megoldást. Mivel az egész éves inflációnak már januártól van hatása a nyugdíjemelés mértékére, a kormány érdeke, hogy minél hamarabb fizessen. Ugyanis az ilyen pótemelések során Orbán Viktor kormánya vezette be a kamatfizetés kötelezettségét, ezért ha később fizet, többet kell fizessen.

"A szocialista politikus erről  csütörtökön nyilatkozott az MTI-nek, miután a kormányfő szerdán bejelentette: a kormány eleget tesz a nyugdíjasok jogos követelésének,  és megemeli a nyugdíjakat a tervezettnél magasabb infláció miatt. Orbán Viktor elmondta, hogy hétfőn összeül a Gazdasági Tanács, ahol áttekintik az inflációs előrejelzés módosítását, s utána hozzák meg a szükséges döntéseket."

Íme, nem káosz van, hanem rend és alapos felkészülés a döntésre.

"Nagy Sándor értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a parlamenti többség a múlt héten leszavazta azt az MSZP-s indítványt, amely tavaszra indítványozta előre hozni a nyugdíjkiegészítés időpontját, és szorgalmazta, hogy a Ház határozza meg annak mértékét."

Magyarországon parlamenti demokrácia van, de nincs parlamenti kormányzás. Amit a törvény kormányzati hatáskörbe utal, azt felesleges lenne visszaemelni a parlament feladatai közé.

"A kormány úgy viselkedik a nyugdíjasokkal, mintha ajándékot akarna adni nekik, miközben jogos járandóságról van szó - vélte a frakcióvezető."

Ennek az állandóan hangoztatott szocialista mondatnak semmi más értelme nincs, mint politikai befolyásolás. Nehogy bárki is a kormányfő döntését üdvözölje, inkább vádaskodik. Nagy Sándorból itt a leváltott tb önkormányzati elnök beszél. A stocialisták képtelenek felismerni, hogy nem ők kormányoznak. Persze ennek a nyilatkozatnak valódi értelmét nem a témája jelenti, hanem a miniszterelnök-jelöltségért folyó verseny.

Az ilyen alantas érvelés és ez a stílus komoly akadálya annak, hogy a távlatos tervekkel kapcsolatban közösen gondolkodjunk. Pedig egy olyan komoly átalakítás, mint amilyenről a fentiekben szó volt, sokak jószándékát, összefogását igényli. Handabandászó, a napi politika sarába beletapadó emberekkel nem lehet messzire jutni.

Most még nem a részletek kidolgozása a feladat. Azt azonban nyugodtan megtehetjük, hogy gondolkodunk a kérdésről. Akár itt, a Magyar-Hon-Lap oldalain is. Várjuk olvasóink észrevételeit. Akár a szocialisták nyilatkozatairől is, de itt és most inkább a nyugdíj kérdéseiről. (A két téma persze össze függ: a szocialista politikusoknak tömegesen nyugdíjba kellene menniük.)

Surján László