Parlamenti jelentések
A héten egy sorozatban ismertetjük az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 2000. évi tevékenységéről készült beszámoló egyes részeit. A parlamenti jelentés (J/3871) egyik fejezete a véleményszabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetével foglalkozik. Ezen belül ismertetik a vizsgált műsorokban az erőszak és brutalitás arányait. Elemzésre került a hírműsorokban és a műsorelőzetesekben szereplő brutalitások aránya is.

Az erőszak  bemutatásának módja (4. rész)

Az erőszakot bemutató műsorszámok és jelenetek előfordulásának gyakorisága mellett az agresszív jelenetek tartalmi jellemzését is elvégeztük. Célunk az volt, hogy a csatornákat az általuk sugárzott erőszak tartalmú műsorrészek brutalitásának mértéke szerint vessük össze. Ennek jelentőségét azok az elméletek támasztják alá, amelyek szerint az agresszív képsorok elsősorban abban az esetben fokozzák a nézők erőszakos viselkedését, amennyiben azok ábrázolása életszerű és naturális.

A továbbiakban az elemzés alapegységét az erőszakot tartalmazó jelenetek adják, szemben a korábbi szakaszokkal, amikor a vizsgálat tárgya maga a műsorszám volt. A két vizsgált időszakban összesen 2107 agresszív aktust tartalmazó jelenetet különböztettünk meg.

Az erőszakos jelenetek típusai

A két tévécsatornán összességében a gyilkosság és a gyilkossági kísérlet volt a leggyakrabban előforduló erőszakos aktus (5. táblázat). Ilyen jelenetet a nézők az agresszív műsorrészek több mint egyötödében láthattak (22%)., Közel hason-ló arányban tűntek fel olyan epizódok, amelyekben konkrét fizikai erőszakra ugyan nem került sor de az ezzel való fenyegetés igen (21 %). Két ember verekedését a TV2 és az RTL Klub erőszakos jeleneteinek 18 százaléka mutatta be. A három leggyakoribb erőszakos-típus valamelyikét a televíziók agresszív jeleneteinek majdnem kétharmada tartalmazta (61 %).

5. táblázat. Egyes agresszív aktusok előfordulása a tévécsatornák erőszakos jeleneteiben.
                    százalékban N = 2107
 

 
TV2
RTL Klub
Átlag
Gyilkosság vagy annak kísérlete
26
20
22
Verbális erőszak
22
20
21
Két ember verekedése/harca
19
17
18
Verés
5
12
9
Több ember verekedése/harca
8
8
8
Fogvatartás, elrablás
8
6
7
Tárgyak elleni erőszak (pl. randalírozás)
3
8
6
Katasztrófa
4
5
5
Háború
6
3
4
Autós ütközés
4
4
4
Nem emberi lények támadása 
7
3
4
Egyéb bűncselekmény
2
3
3
Tömegverekedés
3
1
2
Kínzás
0
1
1
Öngyilkosság
1
1
1
Szexuális erőszak 
0
0
0
Állatok elleni erőszak
0
0
0

Az erőszakos aktusok gyakoriságának sorrendjében nem voltak lényeges különbségek az adók között, viszont az egyes típusok előfordulásának arányaiban kisebb-nagyobb eltéréseket tapasztalhattunk. Gyilkossággal vagy gyilkossági kísérlettel a TV2-ben találkozhattak gyakrabban a nézők. Míg e csatorna erőszakos jeleneteinek több mint egynegyedében került sor ilyen jellegű aktusra (26%), addig az RTL Klubon "csak" minden ötödikben (20%). Ez utóbbinál viszont gyakrabban észleltünk olyan műsorrészeket, amelyekben ember vert embert, mégpedig úgy, hogy az áldozatok nem védekeztek vagy nem védekezhettek.

Az erőszakos jelenetek helyszíne

Az erőszak-ábrázolással és annak hatásával foglalkozó tanulmányok általában megegyeznek abban hogy egy-egy agresszív képsor negatív hatása - különösen gyerekeknél - nagyban függ annak valósághűségétől. A televíziós erőszakról alkotott képet tovább árnyalja, hogy az erőszakos aktusok valóságosnak tekinthető környezetben játszódtak-e.

E szempontból a két csatorna erőszakos jelenetei csupán kis mértékben különböztek egymástól. A TV2 agresszív epizódjainak 76 százaléka játszódott olyan fizikai és dramaturgiai környezetben, amely a valós világban is létezik (7. ábra), míg az RTL Klubnál ez 70 százalék volt. Ez utóbbi műsorszolgáltatónál viszont lényegesen gyakrabban fordultak el olyan jelenetek, amelyek helyszínei ugyan elképzelhetőek a valóságban, de a nézők mindennapjaiban szinte bizonyosan nem fordulnak el (pl. tengeralattjáró, titkos NASA bázis). Ilyen valóságos ám a hétköznapi életben mégiscsak marginálisnak számító helyszínekhez az RTL erőszakos jeleneteinek 9 százaléka kötődött, miközben a TV2-nél ez csak 1 százalékot tett ki. Ugyancsak gyakrabban játszódtak az RTL Klub erőszakos jelenetei meseszerű környezetben (RTL: 6%, TV2: 3%).

Gyilkosságot, gyilkossági kísérletet mindkét csatornán a valódi világnak megfelelő helyszíneken láthattak legtöbbször a nézők, és ez aggodalomra adhat okot (8. ábra).

Vissza a kezdőlapra